Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Pantelimonu de Sus | Judeţ: Constanţa | Punct: Ulmetum | Anul: 2006

Anul   2006
Epoca
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Pantelimonu de Sus
Comuna   Pantelimon
Punct
Ulmetum
Sector   Sector Nord
Toponim   Ulmetum
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    62618.01
Raport Sectorul de Nord

În cadrul campaniei arheologice din anul 2006, întreprinsă în Sectorul de Nord al cetăţii Ulmetum (Pantelimonul de Sus, com. Pantelimon, jud. Constanţa), din luna septembrie (1-30), au fost aprofundate şi extinse săpăturile executate în anul trecut, făcându-se importante descoperiri şi înregistrându-se progrese în stabilirea stratigrafiei Cetăţii.
Secţiunea “magistrală” (sau “principală”: Sp) a fost continuată, până în Sectorul de Est, oprindu-se la atingerea laturii de E a zidului de incintă. De-a lungul ei, s-a coborât la diferite adâncimi, variind între 1,50 şi 2,50 m (uneori, chiar până la 3 m).
Stratul cel mai de sus, identificat încă din cercetările trecute, este cel al ultimei faze de fiinţare a cetăţii, conţinând, în pământul cu urme de cenuşă, numeroase fragmente ceramice integrate, cronologic, în ultimele decenii ale sec. al VI-lea p.Chr. Totodată, s-au descoperit mai multe fragmente de ziduri din piatră (şist verde dar şi calcar) relativ bine alcătuite, deşi legate mai ales cu pământ, orientate N-S şi E-V, desigur făcând parte din resturi ale unor clădiri de anverguri diferite. Zidurile, cel puţin la acest nivel, aproape lipsesc în primele carouri (apropiate porţii de NV, din al cărei turn de V s-a pornit secţiunea Sp), ca să se îndesească spre E, adică spre centrul ariei cetăţii. Tot din acest strat provine o foarte frumoasă amforă databilă la sfârşitul sec. menţionat, întreagă.
Stratul următor conţine, de asemenea, urme de cenuşă (pe alocuri, chiar lemn carbonizat) şi este bogat în material ceramic, la o primă vedere identic, cronologic, cu materialul ceramic din stratul precedent. Aici, însă, a fost descoperit un frumos pahar (fragmentar) din sticlă, cu picior, şi mai multe resturi de obiecte din fier şi bronz, ca şi câteva mici fragmente de monede (imposibil de descifrat). Acelaşi strat se caracterizează prin prezenţa unor gropi de provizii (în această campanie au apărut două), în care se aflau puţine fragmente ceramice încadrate cronologic în sec. al VI-lea p.Chr. (la jumătatea sec., poate mai timpuriu). În primele carouri (lângă poarta de NV) ca şi în cele din apropierea centrului ariei cetăţii, cenuşa este fină şi în strat foarte gros (0,30-0,40 m).
Sub nivelul amintit, în trei porţiuni, se remarcă prezenţa unor şanţuri de excavare, poate efecte ale demantelării totale a unor ziduri mai vechi. În porţiunea acoperită de c.17-21 au apărut fragmente dintr-un pavaj, mult stricat, din ceramică. Puţin mai spre E, au apărut resturile unei case prăbuşite (ţigle fragmentare, piatră, fragmente ceramice, alte obiecte) şi urme de arsură.
Rezumat
English Abstract During the 2006 archaeological campaign conducted in the North Sector of Ulmetum fortress we deepened and extended the excavations carried out last year, and we made important discoveries and progress in establishing the stratigraphy of the fortress. The pits identified over the whole excavated area (most of them supplies pits in the shape of a bell) prove once more the military and agrarian nature of this fortification during its whole existence. It is supposed that in the future we will extend the excavations along the curtains of the precincts and in the area of the 6th century sunken-floored building and the surveying of the entire building with an apse (principia) in order to find levels untouched by the Pârvan excavation.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu