.
Pietroasele | Judeţ: Buzău | Punct: SC VV Pietroasa - Necropola 2 | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană târzie;
Epoca post-romană;
Epoca migraţiilor;
Epoca medievală timpurie
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă;
Necropolă plană
Județ:
Buzău
Localitate:
Pietroasele
Comuna:
Pietroasele
Punct:
SC VV Pietroasa - Necropola 2
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Constantinescu Eugen Marius Muzeul Judeţean Buzău
Stăicuţ Gabriel Ion Muzeul Judeţean Buzău
Cod RAN:
Raport:

În campania 2006 cercetările arheologice de la Pietroasele s-au desfăşurat în perioada 12 iulie - 24 octombrie în sectorul c. Staţiunea de Cercetări Viti - Vinicole Pietroasa, Sectorul Administrativ, în perimetrul Necropolei 2
Sectorul c. Necropola / Cimitirul 2 din cadrul Complexului arheologic Pietroasele este amplasată la 1,6 km SV de castrul Pietroasele, pe o terasă joasă de pe malul stâng al pârâului... Măţioana, în apropierea confluenţei acestuia cu pârâul Urgoaia / Pietroasa. Este un cimitir plan, biritual, mormintele de inhumaţie, orientate în covârşitoare majoritate S-N, fiind dispuse în şiruri paralele.
Necropola 2 a fost identificată în februarie 1976 cu ocazia săpării fundaţiilor unui bloc-cămin destinat găzduirii studenţilor pe timpul practicii. Primele cercetări s-au efectuat între 29 ianuarie şi 14 martie 1976. Atunci au fost cercetate 13 morminte, din care 12 de inhumaţie, 11 orientate S-N, unul, M. 2, orientat N-S şi un mormânt de incineraţie M 1. În octombrie acelaşi an am practicat o secţiune perpendiculară pe fundaţia noului bloc în faţa intrării din partea de V a clădirii, unde urma să se betoneze o alee care asigura accesul în clădire. În secţiunea S I au fost descoperite trei morminte, M. 14, 15 şi 16, din care M. 16 de incineraţie, celelalte două de inhumaţie orientate S-N.
Întrerupte mai bine de două decenii, cercetările au fost reluate în iulie 1999 şi continuate până în prezent. În perioada 1999-2005 au fost cercetate 20 de morminte, dintre care 19 de inhumaţie şi 1 de incineraţie, M 23 / 2002; în campania 2006 au fost cercetate 9 morminte, dintre care 8 de inhumaţie M 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, un cenotaf, M 41.
Cercetările desfăşurate până în prezent au permis precizarea limitelor de N şi de S ale cimitirului, apartenenţa acestuia la cultura Sântana de Mureş, a caracterului biritual, plan, cu mormintele de inhumaţie dispuse în şiruri paralele, orientate preponderent S-N (39 din 42), depunerea defuncţilor între două poduri de scânduri (practică dovedită de indicii clare în cele mai multe dintre mormintele cercetate), depunerea de arme în patru morminte de inhumaţie, M 6, 9, 10 şi 19, în ciuda interdicţiei oficiale, depunerea de monede romane de argint în şapte morminte, M 6, M 7 (2 exemplare), M 9, M 10, M 22, M 36 şi M 40, ca obol al lui Charon. Orientarea S-N a mormintelor de inhumaţie, folosirea podurilor de scânduri, depunerea ritualică de arme şi de monede romane de argint sunt elemente care particularizează Cimitirul 2 de la Pietroasele în cadrul orizontului Sântana de Mureş. Unele din aceste elemente indică faptul că acest monument funerar era folosit de un grup uman, nu foarte numeros, ai cărui membrii aveau un statut aparte în cadrul sistemului castrului de la Pietroasele. Descoperirile din acest sector confirmă datarea propusă de Al. I. Odobescu, respectiv sec. IV p.Chr, pentru construirea şi funcţionarea castrului şi a celorlalte obiective - cimitirele 1, 3 şi 4, aşezarea civilă, aşezările satelit, edificiul cu hipocaust, conductele de olane pentru aducţiunea apei, taberele de muncă din complexul arheologic Pietroasele,
Cercetările efectuate în perimetrul Necropolei 2 pe laturile de S şi V au dus la descoperirea a trei locuinţe aparţinând culturii Dridu, L 1 cercetată în campaniile 2002 şi 2003, L 2 şi L 3 cercetate în campania 2006.
Cercetările arheologice din campania 2006 s-au desfăşurat numai în sectorul c. Staţiunea de Cercetări Viti - Vinicole Pietroasa, Sectorul Administrativ, în perimetrul Necropolei 2.
Pe latura de V a cimitirului secţiunea S XI / 2005 a fost prelungită cu 20 m spre S, fiind descoperite 4 morminte de inhumaţie, M 37, M 38, M 39, M 40 şi două locuinţe semiîngropate, L 2 şi L 3. Pe latura de E a fost deschisă secţiunea S XII cu dimensiunile 18,00 x 4,00 m, perpendiculară pe secţiunea S X / 2005 la 0,50 m E de aceasta, în care au fost descoperite 5 morminte, M 41, M 42, M 43, M 44, M 45.
Mormântul 37. Înhumat, copil, decubit dorsal, orientat S 2490‰.A apărut la ad. de 0,95 / 1,00 m şi cobora până la 1,12 m faţă de nivelul actual de călcare. Oasele dizolvate în parte de aciditatea solului. A avut ca inventar o cană la roată, din pastă cenuşie cu calcar pisat ca degresant, cu un brâu în relief la baza toartei; depusă la picioare.
Mormântul 38. Înhumat, adolescent, decubit dorsal, orientat S 2300‰. A apărut la ad. de 1,23 m şi cobora până la 1,66 m faţă de nivelul actual de călcare. Groapa dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, dimensiuni 2,01 x 0,70 m. Oasele bine păstrate, braţele întinse pe lângă corp cu palmele pe bazin, picioarele întinse, paralele, capul mult în faţă cu bărbia în piept. Inventar: 1. fibulă de bronz cu piciorul romboidal întors pe dedesubt şi înfăşurat două spire şi jumătate la baza arcului; în zona pieptului; 2. vas la mână, cărămiziu la interior, negru la exterior, pastă cu cioburi pisate şi nisip, fragmentar; la picioare; 3. fund de vas, cenuşiu deschis, la roată; spre colţul nord-estic al gropii.
Mormântul 39. Înhumat, matur, decubit dorsal, orientat S 2500‰. A apărut la ad. 1,10 m şi cobora până la 1,25 m faţă de nivelul actual de călcare. Groapa mormântului a fost parţial tăiată pe latura de E de locuinţa L 3, care a deranjat jumătatea dreaptă a corpului defunctului. Oasele bine păstrate, braţul stâng întins pe lângă corp cu palma pe bazin, craniul spre dreapta. În partea păstrată nu avea inventar.
Mormântul 40. Înhumat, matur, decubit dorsal, orientat S 2400‰. A apărut la ad. de 1,31 m şi cobora până la 1,88 m faţă de nivelul actual de călcare. Oasele bine păstrate, craniul spre dreapta cu privirea în piept, braţele întinse pe lângă corp, palma dreaptă pe o piatră de spărtură, mare. Groapa dreptunghiulară, lungă, cu dimensiunile 2,92 x 0,82 / 0, 96 m. În umplutura gropii, în colţul de SV, cu 0,60 m mai sus decât fundul gropii, un vas amforoidal / urcior, de culoare roşie, spart intenţionat de participanţii la ceremonia funerară (nu există urme de deranjare a mormântului). Inventar: 1. monedă romană din argint, siliqua, emisiune Constantius II, anii 353 - 354 (VOTIS XXX MULTIS XXXX); 2. cataramă de argint cu placă de bronz şi nituri de fier; ambele lângă cotul drept; 3. obiect din bronz, fragmentar, în apropierea craniului; 4. ulcior roman (?), de culoare roşie, spart intenţionat, în colţul de SV al gropii (v. supra); 5. fragment din urciorul roşu, în faţa şi la nivelul labei stângi.
În secţiunea S XII au fost identificate 5 morminte.
Mormântul 41. A apărut la ad. de 1,37 m şi cobora până la 1,97 m faţă de nivelul actual de călcare. Este un cenotaf, primul descoperit în Necropola 2. Groapa era orientată S 2950‰. De remarcat faptul că, deşi nu există resturi de oase umane, în groapă au fost găsite 16 mărgele dintre care 10 din sticlă albastră plat-discoidale, 4 din os tubulare, 1 din cornalină cubooctoedrică plată şi 1 din sticlă cu praf de aur cilindrică, depuse în partea sudică a gropii, la ad. de 1,60 m, câteva oase mici de pasăre, un vas globular cenuşiu cu picior îngust, gâtul scurt, la roată, aşezat în partea nordică a mormântului la ad. de 1,57 m şi o piatră de râu, spartă. Obiectele au fost depuse în zona centrală a gropii înşirate de la S spre N.
Mormântul 42. Înhumat, orientat S-N. A fost descoperită o parte din groapa mormântului, la ad. de 1,01 m, restul fiind distrus odată cu săparea fundaţiei blocului - cămin. În partea nordică a gropii s-au găsit femurele defunctului, dispuse paralel, fapt care confirmă orientarea S-N a acestui mormânt. A suprapus parţial groapa mormântului 43, fără să-l deranjeze. Este prima situaţie de suprapunere de morminte întâlnită în acest cimitir.
Mormântul 43. Groapa păstrată parţial, a apărut la ad. de 1,30 m şi cobora până la 1,41 m faţă de nivelul actual de călcare. Orientată SV-NE. A fost suprapus de mormântul M 42 în colţul de NE. Continua dincolo de limita sudică a secţiunii, fiind distrus de groapa fundaţiei blocului-cămin. În umplutura gropii din porţiunea rămasă nu s-au găsit oase umane şi nici inventar.
Mormântul 44. Înhumat, copil, decubit dorsal, orientat S 2800‰. A apărut la ad. de 1,34 / 1,37 m şi cobora până la 1,47 m). Oasele în mare parte macerate de aciditatea solului. Inventar: 1. două mărgele, una din pastă de sticlă, cealaltă din cornalină; 2. vas cenuşiu la roată, din pastă făinoasă, cu pereţii subţiri; depus la picioare.
Mormântul 45. Înhumat, matur, decubit dorsal, orientat S 2750‰. A apărut la ad. de 1,34 / 1,38 m şi cobora până la 1,52 m faţă de nivelul actual de călcare. Oasele bine conservate, braţele întinse pe lângă corp cu palmele în jos, picioarele întinse paralele. Inventar: 1. placă de cataramă (?) din bronz prezentând patru perforaţii dreptunghiulare şi patru perforaţii rotunde; lângă osul stâng al bazinului; 2. cataramă din bronz, riniformă, cu spin de bronz.
Dincolo de mormântul 45 nu au mai descoperite alte complexe arheologice, ceea ce poate indica faptul că aici se află limita de E a necropolei, ipoteză ce urmează a fi verificată în campaniile viitoare.
În secţiunea S XI au fost descoperite două locuinţe aparţinând culturii Dridu, L 2 şi L 3.
Locuinţa 2 a apărut parţial în carourile 18 - 20 la ad. de 1,12 / 1,27 m faţă de nivelul actual de călcare. Pentru cercetarea integrală a acesteia a fost deschisă o casetă cu dimensiunile 4,70 x 4,10 m. Locuinţa, cu dimensiunile 4,52 x 3,90 m, era de tipul semiîngropat şi era orientată NE-SV. A fost distrusă de un incendiu puternic, urmele acestuia fiind evidente pe toată suprafaţa locuinţei şi în profunzimea umpluturii colorată cărămiziu pe o grosime de până la 40 cm. Pe suprafaţa umpluturii cărămizii erau numeroase pietre de carieră, care probabil au fixat acoperişul locuinţei şi s-au prăbuşit în urma incendiului. În umplutură aproape la nivelul podelei se aflau mai multe fragmente de grinzi din lemn carbonizate, de diferite dimensiuni. Podeaua amenajată din pământ galben amestecat cu nisip, bătătorit se afla la ad. de 1,92 / 1,95 m faţă de nivelul actual de călcare şi cu cca. 0,80 m sub nivelul de călcare al locuinţei. În colţul de NE a avut un cuptor de mari dimensiuni construit din piatră de carieră, având bolta prăbuşită. Sub locuinţă erau amplasate două gropi de provizii, una în faţa intrării, cealaltă în partea opusă lângă peretele de N. Peste gura gropii din faţa intrării era amenajat un brâu adâncit în podea ca o “ramă” de formă dreptunghiulară, în care, probabil, se fixa un capac din lemn care acoperea şi ascundea groapa. Intrarea era amenajată pe latura de S deservită de două trepte. În cele patru colţuri ale locuinţei erau gropi de pari. O groapă de par era şi în faţa intrării spre marginea de E a treptelor, probabil pentru un par care asigura funcţionarea uşii.
Cuptorul sau pietrarul a avut dimensiunile 1,10 x 1,00 m; baza era formată din câte o lespede mare pe laturile de N şi E şi două lespezi pe latura de S, căptuşite spre exterior cu pietre de carieră de dimensiuni mai mari, iar pe interior cu pietre de spărtură de mici dimensiuni, lipite cu lut galben puternic ars; latura de V, pe care era amenajată gura cuptorului, era construită din pietre de carieră de diferite dimensiuni, dispuse pe două rânduri paralele. Vatra a fost amenajată direct pe podea dintr-un strat de lut galben în care au fost înfipte pietre de spărtură şi două fragmente de oase de animal; pe vatră era un strat subţire de cenuşă, cărbuni de lemn şi câteva fragmente de oase de animal. De lângă latura de S a cuptorului de-a lungul peretelui de E al locuinţei până în apropierea peretelui de S era amenajată o platformă de lut cruţat înaltă de 0,06 m şi lată de 1,01 m, care folosea probabil pentru aşezarea patului.
Inventarul descoperit în interiorul locuinţei, foarte bogat, demonstrează abandonarea precipitată a acesteia. Pe podea se aflau 7 vase lucrate la mâna şi la roată, o fusaiolă din lut, 4 unelte din fier, un amnar din fier, fragmente dintr-un pahar din sticlă, două obiecte din lut cu funcţionalitate incertă (dopuri de amfore?), 4 lame de cuţit fragmentare, două ustensile din fier, brocuri de zgură, fragmente ceramice, un colţ de mistreţ, 27 de astragale grupate spre latura de V a locuinţei, oase de ovi-caprină şi de animale mari, chirpic. În faţa intrării uşor spre E a fost găsit un fragment de toată de amforă de culoare galben - cărămizie. În zona locuinţei au fost descoperite două fibule din argint fragmentare, una cu piciorul foliform, cealaltă cu semidisc, un ac de fibulă din argint şi doi cercei din bronz.
Locuinţa 3 a fost surprinsă parţial în secţiunea S XI, în carourile 13 - 15, la ad. de 1,20 m şi continua dincolo de peretele estic al secţiunii, fapt ce a determinat deschiderea unei casete (4,50 x 1,35 m). Limita estică a casetei a fost condiţionată de clădirea unui grup sanitar actual, astfel că locuinţa nu a putut fi cercetată integral. Suprafaţa cercetată, aprox. 2/3, a relevat faptul că aceasta era de tipul semiîngropat, podeaua aflându-se la ad. de 1,72 / 1,78 m faţă de nivelul actual de călcare şi cu cca. 0,76 m sub nivelul de călcare al locuinţei. De formă cvasi - pătrată, cu dimensiunile de 3,51 x 3,31 m, era orientată N-S. Podeaua a fost amenajată din lutul de pe fundul gropii bătătorit. La mijlocul laturii de N a avut o groapă de par şi lângă aceasta o groapă de ţăruş, pe latura de V trei gropi de par, la mijlocul laturii de S o groapă de par; toate gropile de par erau adâncite pe jumătate în pereţii locuinţei. Intrarea se afla pe latura de S. În colţul de NE a avut un cuptor pietrar construit din piatră de carieră, bine păstrat, cu dimensiunile de 0,90 x 1,26 m, înalt de 0,72 m faţa şi 0,82 m spatele; a fost construit din rânduri de pietre suprapuse, la bază bolovani mai mari, aşezaţi în formă de potcoavă, peste ei încă un rând de pietre mari, apoi trei rânduri de pietre mai mici care se adunau în boltă, toate lipite cu lut galben, puternic înroşit în urma arderii; centrul bolţii era prăbuşit; gura cuptorului era pe latura de S. Vatra simplă, amenajată din lut galben fin muiat şi bătut, era puternic arsă şi avea deasupra un strat gros de cenuşă şi cărbuni. La 0,60 m în faţa gurii cuptorului se afla o vatră simplă mai mică, din lut galben, arsă pe 1-2 cm grosime. De-a lungul laturii de N, de la cuptor spre V, se afla o platformă de formă neprecizată din lut galben nisipos amestecat cu pietriş mărunt.
Inventarul, sărac, este compus din două funduri de vas, lucrate la roată, unul cenuşiu, celălalt cărămiziu puternic ars la interior, fragmente ceramice, oase de animale şi pietre. Partea de SV a locuinţei a distrus parţial mormântul M 39.
Obiectele descoperite în campania 2006 au fost în mare parte restaurate în laboratoarele MJ Buzău şi sunt depuse la instituţie, cele mai multe fiind expuse într-o expoziţie temporară organizată la sediul muzeului.
În campaniile viitoare vom urmări precizarea limitelor de E şi V ale cimitirului 2 şi vom continua cercetarea locuirii Dridu din acest punct.

English Abstract:

During the 2006 campaign we cpmdicted archaeological excavations at Pietroasele in sector c. The Viticultural Researches Site of Pietroasa, the Administrative Sector, in the area of the Cemetery 2. It is a plane bi-ritualistic cemetery, the inhumation graves, are generally oriented south-north, laid in parallel rows. The numerous grave goods discovered inside the house prove its quick desertion. During the next campaigns we will investigate the east and west borders of cemetery and continue the Dridu occupation in this location.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO