.
Şeuşa | Comuna: Ciugud | Judeţ: Alba | Punct: Gorgan | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului timpuriu
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire sezonieră
Județ:
Alba
Localitate:
Şeuşa
Comuna:
Ciugud
Punct:
Gorgan
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Antoniu Marc Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ciută Beatrice Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ciută Marius Mihai Poliţia de patrimoniu Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Cercetarea arheologică din acest an a avut ca obiectiv continuarea investigaţiilor complexelor de locuire din vârful măgurii Gorgan, în vederea dezvelirii structurilor şi artefactelor aparţinătoare celor două orizonturi culturale identificate până în prezent, precum şi prelevării resturilor macrovegetale, având ca scop reconstituirea cel puţin parţială a ecosistemului şi paleomediului epocilor istorice ilustrat...e de descoperirile din acest sit. Campania din acest an a fost condiţionată de limita scurtă de timp avută la dispoziţie, datorată fondurilor insuficiente pentru desfăşurarea pe o perioadă mai îndelungată a şantierului, care a avut, şi în acest an, caracterul de şantier-şcoală, pentru studenţii şi masteranzii la specializarea Arheologie a Universităţii din Alba Iulia.
Primele operaţiuni au constat în curăţarea perimetrului unităţii de cercetare S X/2004-2006 şi refacerea profilelor, astfel că suprafaţa secţiunii s-a extins cu câte 20-25 cm pe fiecare latură. Datorită uscării în profunzime şi fragmentării suprafeţei superioare a profilului de NV, acesta nu a putut fi îndreptat integral, decât doar de la ad. de 1 m, existând riscul de prăbuşire a acestuia. S-a evacuat pământul scurs în suprafaţă, pentru a se reface nivelul atins în urma săpăturilor din campania precedentă.
De pe acest nivel s-a reluat adâncirea, pe niveluri de 0,05 - 0,10 m. Primul nivel a fost început dinspre latura de SV, cu c. 10 şi 9. Motivul a fost determinat de necesitatea recoltării, din c. 1, a pământului ce conţinea o cantitate însemnată de seminţe de grâu (triticum dicoccum) carbonizate. Acest perimetru nu a relevat structuri de locuire, dar a oferit fragmente ceramice, unelte de os, fragmentare, precum şi un pandantiv de lut ars sub formă de toporaş, decorat prin împunsături pe ambele feţe şi având o gaură transversală de purtare în partea opusă “tăişului”.
În c. 9 şi 7 a fost surprinsă, pe o suprafaţă de cca. 1 m2, o aglomerare de lutuială arsă şi lemn carbonizat în amestec cu pământ, ce a atestat existenţa unei structuri de locuire prăbuşite în urma incendierii, codată L12/2006, în acest stadiu fiind surprinsă partea superioară a dărâmăturii locuinţei. Din suprafaţa corespunzătoare c. 6-4 s-au recuperat fragmente disparate de lutuială de pereţi arsă, prezentând urmele nuielelor ce alcătuiau structura pereţilor locuinţelor corespunzând nivelului de locuire sezonieră a purtătorilor culturii Coţofeni. De asemenea, o cantitate însemnată de fragmente ceramice, purtând decoruri în tehnica inciziilor liniare şi a împunsăturilor succesive, specifice fazei finale a acesteia. Printre acestea, câteva fragmente care, prin factură şi elemente de decor (butoni perforaţi), sunt atribuibile primului orizont de locuire de la Gorgan, de factură Decea-Mureşului, antrenate în nivelurile superioare de amenajările coţofeniene.
În c. 3, a fost dezvelită o parte din structura L11/2005, aferentă complexului D 1, fiind recuperate fragmente ceramice şi seminţe de grâu carbonizate. Structura a fost dezvelită în continuare prin şpăcluire pe un nivel de lutuială arsă aprox. compactă, inclusiv în c. 1, oferind acelaşi tip de materiale. În c. 2, în colţul de E al secţiunii, o lentilă consistentă de cenuşă, lemn carbonizat şi lutuială arsă a atestat prezenţa unei alte locuinţe (L13/2006). De la limita dintre c. 1 şi 2, lângă profilul de NE, a fost recuperat un alt pandantiv (din lut ars) în formă de triunghi isoscel, având o perforaţie în unghiul format de laturile egale.
După aducerea întregii suprafeţe la acelaşi nivel s-a reluat adâncirea, tot dinspre latura de SV a secţiunii. Din nivelurile de locuire, distincte, s-a recuperat material ceramic fragmentar; material faunistic; unelte din os, cuarţit şi silicolite (lame mici şi răzuitoare). În urma raşchetării suprafeţei corespunzătoare c. 10-6, a fost conturată cu claritate L12/2006, aceasta intrând în profilul de NV. După cum a apărut, laturile lungi erau orientate către E şi V, iar cele scurte către S şi N. Pe latura de E s-au conturat două gropi de mici dimensiuni, fără materiale în umplutură. Din perimetrul locuinţei a fost recuperat un bogat material ceramic fragmentar şi, de pe o lentilă de arsură de cca. 0,5 m d, seminţe de grâu carbonizate şi lemn carbonizat, unele bucăţi păstrând forma întreagă a speciei vegetale din care a provenit. În colţul de NE al locuinţei au fost dezvelite câteva fragmente dintr-un vas decorat prin impresiuni cu unghia. Între c. 10 şi 8 s-a conturat o groapă (G19), fără a avea materiale în conţinutul ei, la acest nivel.
În c. 6 a fost dezvelit un fragment masiv de lutuială de perete, făţuit pe o parte, pe cealaltă prezentând urmele suportului de nuiele. De asemenea, au fost recuperate numeroase fragmente ceramice, unele provenind din vase întregibile. Material ceramic însemnat cantitativ, aparţinând olăriei Coţofeni, s-a recuperat şi din c. 5-2.
În suprafaţa c. 1, după îndepărtarea stratului corespunzător complexului cu lentile de seminţe carbonizate s-a constatat existenţa unui strat consistent, argilos, galben, probabil planşeul complexului, străpuns însă pe alocuri de zone de arsură conţinând, la rândul său, seminţe de grâu carbonizate (triticum dicoccum). După demontarea acestuia, a fost consemnată şi la acest nivel prezenţa grâului carbonizat (triticum dicoccum).
Cu săparea acestui nivel în secţiune, s-a atins şi nivelul inferior al gropii G18/2006, golite parţial în campania anului precedent. La acest nivel s-a oprit adâncirea, singura operaţiune care s-a mai efectuat fiind golirea bordeiului L12, utilizându-se tehnica cross-section. Groapa s-a adâncit cca. 0,70 m, până la întâlnirea unui strat argilos, de culoare cenuşiu-maronie, care se pare că a constituit patul de umplutură pe care s-a ridicat locuinţa. Înspre latura de S a acestuia, acest strat a fost străpuns în ad. cca. 0,10 m, până pe un altul, argilos, de culoare gălbuie. În urma săpării locuinţei s-a recuperat material ceramic Coţofeni, fragmente de oase, lame de cuarţit, lemn carbonizat şi, din nou, o mică cantitate de seminţe de grâu (triticum dicoccum) carbonizate. Conţinutul delimitat de perimetrul săpat s-a prezentat sub forma unei succesiuni de lutuială arsă fragmentată, straturi de cenuşă şi lemn carbonizat şi lentile de pământ. Din nivelul cel mai de jos, unde acesta coboară până pe umplutura gălbuie, a fost recuperat un fragment de lutuială făţuită şi decorată cu lini paralele obţinute prin împunsături succesive adânci.
La nivelul umpluturii de argilă gălbuie, sub bordeiul Coţofeni, a fost dezvelită, parţial, o vatră similară celor din complexele orizontului Decea, se pare nederanjată de depunerile ulterioare. Din partea dezvelită s-au prelevat mostre pentru datări arheo-magnetice.
La acest stadiu zona s-a pus în conservare, prin acoperire cu folie şi pământ până la reluarea săpăturilor. Adâncimea care s-a atins în SX/2004-2006 (mai precis în cadrul bordeiului L12), a fost în jur de 2 m faţă de borna topografică situată la cca. 1 m de latura vestică a suprafeţei.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO