Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Tulcea | Punct: Dealul Monumentului | Anul: 2006

Anul   2006
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romano-bizantină
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Tulcea
Comuna   mun. Tulcea
Punct
Dealul Monumentului
Sector   
Toponim   Aegyssus
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Iacob Mihaela
Nuţu George
Paraschiv Eugen Dorel
Cod RAN    159623.09
Raport Cercetarea a avut caracter preventiv, fiind prilejuită de lucrările de reamenajare a Muzeului de Istorie şi Arheologie (pavilionul vechi), obiectiv situat aproximativ în centrul anticului Aegyssus.
Pentru realizarea unui grup sanitar, în colţul de NE al edificiului, a fost săpată o suprafaţă poligonală de 17 m2, aceasta corespunzând cu viitoarea extindere. Săpătura s-a efectuat până la ad.max de 2,80 m (ad. la care a apărut sterilul galben), într-un strat de cultură ce conţinea materiale arheologice de perioadă otomană (un fragment de ceramică de Iznik, faza Miletus, datat în sec. XV), romano-bizantină (amfore LR 1, LR 2, Kuzmanov XV, farfurii Hayes 3, veselă de bucătărie şi de băut de factură locală), romană timpurie (două torţi de amfore Zeest 84 - 85, un fragment de bol şi o toartă de la o oenochoe din sticlă). Acest strat fusese, în mare parte, deranjat de intervenţii anterioare, cu prilejul realizării fundaţiilor muzeului.
În zona centrală a suprafeţei cercetate, la ad. de 1,30 - 1,40 m faţă de nivelul actual de călcare, a apărut un mormânt de copil (M 1), orientat V-E. Defunctul fusese depus într-un coşciug, de la care s-au păstrat resturi de lemn şi un piron din fier. Scheletul, descoperit în poziţia decubit dorsal, era distrus parţial - din craniu s-a păstrat un fragment de mandibulă şi câţiva dinţi, iar antebraţul drept şi câteva vertebre n-au fost găsite.
În zona de NV a suprafeţei, la aceeaşi adâncime a apărut un mormânt de adult (M 2). Defunctul fusese depus în groapă simplă. Ca şi în cazul primului mormânt, scheletul, care era slab conservat, a fost descoperit în poziţia decubit dorsal, cu mâna dreaptă pe abdomen iar stânga pe lângă corp.
În lipsa unor piese de inventar şi a unui context stratigrafic clar nu putem încadra cronologic mormintele descoperite.
La N de clădire a fost efectuată o secţiune cu l=1 m, pe toată lungimea clădirii. Am săpat într-un strat de pământ amestecat, cu puţine fragmente ceramice atipice romano-bizantine, deoarece la mijlocul anilor ‘70 V. H. Baumann efectuase cercetări în această zonă. În capătul de V al secţiunii au fost descoperite resturile unui zid, o cărămidă întreagă şi partea inferioară a unui dolium (cu diametrul păstrat de cca. 1,25 m) din perioada romano-bizantină.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu