.
Veţel | Judeţ: Hunedoara | Punct: SE Amfiteatru | Anul: 2006
Anul:
2006
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană timpurie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire militară;
Castru
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Veţel
Comuna:
Veţel
Punct:
SE Amfiteatru
Toponim:
Micia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barbu Marius Gheorghe Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Mitar Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Petculescu Liviu Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

În campania din 2006 s-a continuat cercetarea începută în anul 2000 în zona din aşezarea civilă, de la SE de amfiteatru1. Datorită finanţării total insuficiente a fost necesară concentrarea săpăturilor mai ales în sectorul Cuptoare al MNIR, situat la V de secţiunea magistrală S 1 2000, unde au lucrat ambii membri ai colectivului. În sectorul Domus al MCDR-Deva, s-a lucrat pe o scară foarte redusă, rezultatele o...bţinute urmând să fie prezentate la sfârşitul campaniei viitoare. Tot datorită lipsei fondurilor nu s-a mai putut organiza practica arheologică a studenţilor de la Universitatea Piteşti. Cu sprijinul primăriei Veţel care a oferit câţiva muncitori ce prestau muncă pentru obţinerea ajutorului social s-a lucrat la curăţirea de vegetaţie a vechilor săpături şi a unei părţi din monumentele resturate.
Sector Cuptoare
În condiţiile finanţării din acest an, obiectivul campaniei a fost doar continuarea investigării complexelor identificate şi săpate parţial în 20042 şi 20053 în suprafeţele Sp.8 şi Sp.9, ambele cu dimensiunile de 10 x 6 m.
În Sp.8 după evacuarea pământului de protecţie s-a continuat săpătura până la -1,90 m. La cele două camere situate la S de temelia zidului orientat V-E s-au degajat ultimele depuneri de pe podeaua de lut. S-au surprins două gropi de par cu pietre pe fund pe linia peretelui despărţitor dintre camere. În profilul de V chiar lângă temelia de piatră şi apoi la terminarea camerelor spre S au apărut gropile de implantare ale pereţilor construcţiei cu cele două camere. În partea de S a suprafeţei intrând în profil la -1,75 m a fost descoperită o platforma de pietriş lată de 1,30 m, îngustându-se spre vârf. Funcţionalitatea acestei structuri este neclară, ar putea fi vorba de o substrucţie pentru susţinerea unui monument de piatră.
Materialul arheologic recuperat pe ultimul nivel al acestei suprafeţe este destul de sărac, constând din ceramică, printre care şi un pahar fragmentar de terra sigillata cu ştampilă.
În suprafaţa Sp.9, situată la S de SP.8 şi despărţită de aceasta printr-un martor de 1 m, s-a continuat săpătura până la ad. de -1,60 m. Cuptorul metalurgic descoperit în campania trecută a fost păstrat pe un martor de 2,90 x 2,35 m. Un alt martor a fost cruţat în colţul de NE al suprafeţei în zona unde există o groapă de mari dimensiuni umplută cu pietre.
În partea de N a suprafeţei, până la cuptor, deci pe L de cca. 2 m. este o aglomerare de 3 gropi umplute cu arsură, chirpic ars, pietre. La extremitatea sudică, pe o L de cca. 3 m. este o zonă de pietriş şi pietre mari continuată cu un spaţiu sărac în materiale, delimitată către partea centrală a secţiunii printr-un şir de pietre mari. Între aceste două zone, în partea centrală a Sp.9, pe 5 x 6 m se concentrează complexele legate de prelucrarea metalelor: cuptorul cu cele două gropi de serviciu descoperite în 2005 şi o încăpere cu pereţi de lemn cu l de 2 m şi L de cel puţin 2,5 m, având în interior două gropi mici cu resturi calcinate, identificată în această campanie, care trebuie să fi aparţinut şi ea atelierului. În plus pe tot spaţiul acestei zone au fost găsite materiale calcinate legate de funcţionarea cuptorului. În depunerile de pe nivelul atelierului a fost descoperită majoritatea inventarului arheologic mobil: ciocan dublu, primele fragmente de creuzete, dintre care un fund de creuzet de mari dimensiuni, diferite piese calcinate de metal. Tot aici au fost găsite şi câteva piese de echipament militar: limbă de curea bipartită, bara profilată centrală a unei aplice de centiron, aplică în formă de scut.
Sub acest nivel, la ad. de -1,30-1,60 m, pe un spaţiu dreptunghiular de cca. 3 x 2,5 m în centrul Sp.9, a fost surprinsă o aglomerare de fragmente ceramice, în majoritate boluri şi capace, negre şi roşii, două dintre ele având pe pansă câte o cruce incizată după ardere. Acest context pare a reprezenta locul unui banchet, însă până la terminarea săpăturii preferăm să nu ne pronunţăm asupra semnificaţiei sale exacte.
Principalele rezultate ale acestei campanii de mica amploare constau în descoperirea unei anexe a cuptorului, a unor noi piese legate de activitatea metalurgică şi a locului unde au fost depuse resturile banchetului, indiferent dacă acesta a fost laic sau religios.
Obiectivul campaniei viitoare va fi epuizarea, terminarea săpării suprafeţei Sp.9 şi în măsura existenţei unei finanţări adecvate deschiderea unor noi suprafeţe pentru a delimita întreaga zonă a atelierului.

Note Bibliografice:

1. CCA 2001, p. 268-269.


2. CCA 2005, p. 403-404.
3. CCA 2006, p. 393.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO