Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Gligoreşti | Comuna: Luna | Judeţ: Cluj | Punct: La Holoame | Anul: 1996

Anul   1996
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Cluj
Localitate   Gligoreşti
Comuna   Luna
Punct
La Holoame
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Aldea Ioan Alexandru Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Gogâltan Florin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Ursuţiu Adrian Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN    58339.05
Raport S-a finalizat magistrala de pe axul lung al sitului din punctul "La Holoame". Secţiunea S II/1995, a fost prelungită în 1996 cu 87 m (S III/1996), reuşind să obţinem un profil stratigrafic pe toată latura lungă a obiectivului.
{Stratigrafia}. La ora actuală cunoaştem dispunerea stratigrafică a tuturor locuirilor de pe grindul aflat la confluenţa Arieşului cu Mureşul. Astfel, putem preciza că nivelul roman se întindea pe întreaga suprafaţă a sitului (atât cât s-a mai păstrat din acesta). El apare imediat sub nivelul deranjat de lucrările agricole. Grosimea sa, de circa 30-40 cm, s-a dovedit a fi constantă pe întreaga suprafaţă cercetată. Dacă anul trecut au apărut materiale arheologice aparţinând epocii Latène, anul acesta nu s-a putut identifica un nivel corespunzător acestei perioade. De asemenea, chiar dacă material de tip Basarabi a apărut în poziţie secundară, nu a fost surprins un nivel de cultură. Sub locuirea romană, apare o consistentă aşezare datată într-o fază târzie a epocii bronzului (Br. D). Stratul de cultură aferent acesteia, este mai gros în zona din apropierea complexelor. Nivelul următor aparţine bronzului timpuriu. Spre surprinderea noastră, el s-a dovedit a fi mai consistent în această parte a sitului, chiar dacă complexe au fost mai puţine. O problemă ce rămâne a fi soluţionată de cercetările viitoare este cea a următoarei secvenţe stratigrafice. După puţinele materiale arheologice găsite noi am înclinat a-l data tot în bronzul timpuriu. Privit însă mai atent, pare mai degrabă un nivel de amenajare decât de locuire. Răspunsul sperăm să fie oferit de analiza petrografică. În S III/1996, nu a fost surprins un nivel arheologic corespunzător culturii Coţofeni. Foarte probabil aşezarea nu se mai întindea şi în această parte a grindului, şanţurile identificate în S I/1994 fiind, aşa cum bănuiam încă de pe atunci, urmele unei palisade ce delimita aşezarea. În privinţa aşezării neolitice putem preciza acum, că ea ocupa întregul grind. Sub acesta apare sterilul din punct de vedere arheologic.
Complexele. Habitatului roman îi aparţin două construcţii auxiliare cu pereţi din lemn şi acoperite cu olane. Tot de acest nivel se leagă amprenta unui zid de piatră, scos încă din epoca romană. Bronzului târziu îi poate fi atribuit un bordei, o locuinţă de suprafaţă şi mai multe gropi. Cele mai multe complexe din această campanie aparţin bronzului timpuriu: un bordei, două locuinţe de suprafaţă, o vatră de foc şi câteva gropi menajere. Aşezării neolitice îi sunt atribuite câteva gropi.

{Datare}. În ceea ce priveşte datarea nivelelor de locuire de pe "Holoame", nu putem face mai multe precizări, decât în rapoartele anterioare. Astfel, pe baza materialelor ceramice şi metalice nivelul roman datează din epoca provinciei. Aşezarea din bronzul târziu o putem plasa în Br. D, fără a exclude începutul sec. XII (Ha A1). Locuirea din bronzul timpuriu se leagă de nou definitele materiale de tip "Copăceni". După câte cunoaştem astăzi, aşezarea Coţofeni are un singur nivel, din etapa 2B-3A. În această fază de prelucrare a materialului arheologic, putem presupune la Gligoreşti existenţa unui nou grup neolitic, ce îmbină elementele vestice cu cele locale. Pentru campania arheologică 1997 ne-am propus deschiderea de casete pentru dezvelirea integrală a complxelor surprinse ###
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu