Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Brăduţ | Judeţ: Covasna | Punct: Dealul Rotund – Muntele de Piatră | Anul: 2007

Anul   2007
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului
Perioade
Neolitic timpuriu;
Epoca bronzului timpuriu
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Aşezare deschisă;
Necropolă tumulară
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Covasna
Localitate   Brăduţ
Comuna   Brăduţ
Punct
Dealul Rotund – Muntele de Piatră
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Székely Zsolt responsabil Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN    64050.03
Raport În cursul lunii iulie 2007. am reluat cercetările arheologice sistematice la necropola tumulară din epoca bronzului timpuriu, cultura Schneckenberg B. Situl a mai fost cercetat între anii 1994-98 de semnatarul acestui raport.
În cursul campaniei din anul 2007, am secţionat latura sud-vestică a tumulului nr. 4 (T4), (numerotare păstrată din timpul campaniilor din anii '90 ale secolului trecut), pe o suprafaţă de formă de triunghi, având dimensiunile de 9 x 9 x 13,5 m. Sub stratul de humus, gros de 0,20-0,25 m s-a aflat mantaua tumulului, gr.=1,30 cm , la mijlocul tumulului, care se subţiază spre exterior, şi se pierde la marginea tumulului. După acest strat de umplutură a urmat stratul de lut galben, nederanjat. Mantaua tumulului cuprindea mai multe fragmente ceramice din epoca bronzului, lespezi de piatră, provenind din ciste de piatră, pietre de pisat şi mai multe fragmente de lame de silex. Secţiunea urmează să fie acoperită şi conservată în viitor. Scopul conservării este de a integra acest complex arheologic în circuitul turistic al zonei Baraoltului.
În cursul cercetărilor de teren, efectuate în zona necropolei tumulare, la cca. 600 m SV de acest complex, pe o terasă ridicată a pârâului Dongo, s-a descoperit o aşezare aparţinând neoliticului timpuriu, cultura Starčevo-Criş. Terasa este orientată în direcţia NE-SV. Perpendicular pe axa lungă a terasei, în direcţia NV-SE, terasa a fost secţionată cu două şanţuri de cercetare, (SI şi SII), având dimensiunile de 15 x 1,5 m, respectiv 10 x 1,5 m. Profilul şanţurilor arătau următoarea stratigrafie: sub humusul gros de 0,20 m urmează un strat de cultură de culoare neagră, cu o grosime care variază între 0,15 şi 0,30 m, după care urmează stratul galben, nederanjat. Şanţurile de cercetare au intersectat câte două locuinţe de tip semiadâncite, (semibordeie), cu un material arheologic deosebit de bogat.
Au fost recoltate 2710 fragmente ceramice, de diferite dimensiuni. Acestea sunt din vase mari cu pereţi groşi, vase cu picior cilindric, din ceşti, tăvi, căniţe şi farfurii. Au mai fost descoperite mai multe pietre de pisat, greutăţi de plasă de pescuit, o lingură de lut fragmentar, mai multe lame de silex şi un idol zoomorf fragmentar. Pe baza acestor două şanţuri de cercetare se poate constata, că pe terasa pârâului Dongo s-a aflat o aşezare din neoliticul timpuriu, cultura Starčevo-Criş, fazele IB şi IC, care în cursul campaniilor din anii viitori, urmează să fie cercetată sistematic.
Rezumat In July 2007 we resumed the szstematic archaeological excavations in the tumular cemeterz from the Bronze Age, the Schneckenberg B culture. Starting from these two investigation trenches we could find that on the terrace of Dongo stream there was a settlement from the earlz Neolithic, the Starcevo-Criş culture, phases IB and IC that during the campaigns of next years is to be szstematically excavated.
English Abstract After nine years, in the summer of 2007, we resumed the archaeological excavations at the Early Bronze Age tumulary cemetery in Biborţeni.
On the tableland of “Dealul Rotund” one tumulus, disturbed in the 19th century, was excavated.
During the excavations, at 600 m south-west from this settlement, we discovered a Starčevo-Criş settlement with a lot of vessels and flint fragments, and an opal blade. 2710 potsherds were discovered. The character of these discoveries will be established in the following campaigns.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu