Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2007

Anul   2007
Epoca
Preistorie;
Hallstatt;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Preistorie;
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca medievală mijlocie;
Hallstatt
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Aşezare deschisă;
Cetate;
Descoperire funerară
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Capidava
Comuna   Topalu
Punct
Cetate
Sector   Sectorul de E (sectoarele II, IV, V intra muros)
Toponim   Capidava
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Covacef Zaharia
Dobrinescu Ionuţ Cătălin
Duţescu Maria-Magdalena
Ene Daniel Lucian
Miron Costin
Opriş Ioan Carol
Pinter Zeno-Karl
Potârniche Tiberiu
Raţiu Alexandru-Mircea
Ştefan Călin Dan
Stoian Gabriel
Ţiplic Ioan Marian
Urduzia Claudia
Cod RAN    63063.01
Raport Suprafaţa pe care s-a efectuat cercetarea în sectorul de E al cetăţii Capidava este de aprox. 250 m2. Cercetările arheologice efectuate în sectorul de E s-au desfăşurat în patru zone distincte: edificiul romano-bizantin cu încăperile C14, C11 şi C9 însumând o suprafaţă de 56 m2; perimetrul fostelor c.Q 72, Q 73, R 72, R 73 însumând aprox. 81 m2; încăperea C12 şi un sondaj exterior acesteia pentru verificarea elevaţiei zidului reprezentând aprox. 22 m2. Pe verticală, excavaţia s-a desfăşurat l-a adâncimi variabile, încadrându-se în linii generale între -0,60 m şi -1,70 m.
Campania de cercetare desfăşurată în cetatea romano-bizantină şi medieval timpurie Capidava, din vara anului 2007, a avut ca obiectiv continuarea săpăturilor arheologice în sectorul de E. Cercetare arheologică din acest sector a fost efectuată în patru zone, după cum urmează: prima dintre acestea este reprezentată de încăperile edificiului romano-bizantin C14, C11, C9, cea de a doua zona cuprinde aria fostelor c.Q72, R72, Q73, R73; ultimele două zone se plasează la poarta de SE a cetăţii şi sunt reprezentate de încăperea C12, respectiv o zonă exterioară acesteia.
În încăperile C14 şi C11 săpăturile arheologice le-au continuat pe cele întreprinse în campania din anul 2006, obţinându-se rezultate deosebite. În C14 s-a continuat demontarea nivelului medieval timpuriu, atingându-se palierul romano-bizantin. Săpăturile au debutat la ad. de -1,30 m şi au continuat până la ad. de -1,60 m faţă de nivelul actual de călcare. Cele efectuate în încăperea C11 au fost reluate de la ad. de -1,40 m finalizându-se la -1,86 m. În această încăpere au fost descoperite o serie de materiale interesante, ce vin în completarea rezultatelor obţinute în campania 2006, când după demontarea resturilor de ţigle şi olane aferente acoperişului au fost descoperite primele vase ceramice şi obiecte metalice. Campania 2007 a permis cercetare întregii încăperi C11, puternic afectată de incendiu, aducând la lumină un număr de 8 vase ceramice întregi sau întregibile precum şi o cantitate însemnată de materiale din metal. În ceea ce priveşte materialul ceramic au fost descoperite o amforă de tip Gaza, un platou cu simboluri creştine, un castron şi 5 amforete dintre care 2 fiind de dimensiuni foarte mici. Din rândul obiectelor din metal se remarcă o balanţă din bronz însoţită de contragreutatea aferentă (reprezentare statuară feminină -1,100 kg), un fierăstrău de două mâini, o candelă, şi o talangă, toate din fier. Acestora li se adaugă multiple fragmente din sticlă şi material osteologic.
La jumătatea campaniei au fost reluate săpăturile şi în încăperea C9 de la ad. de -1,30 m până la ad. de -1,70 m. După îndepărtarea resturilor de acoperiş au apărut primele fragmente ceramice de perioadă romano-bizantină recuperându-se o a altă amforă de tip Gaza cu inscripţie pictată precum şi un opaiţ întregibil. De asemenea s-a profilat buza şi umărul unui vas de tip dolia, fapt ce apare firesc având în vedere vecinătatea încăperilor C11 şi C9.
În cea de a doua zonă afectată de cercetarea din campania 2007 corespunzătoare fostelor carouri Q72, R72, Q73, R73 s–a efectuat demontarea bordeielor de epocă medievală timpurie situate la adâncimea de –0,90m, ajungându-se la o nivelare antică la -1,30 m. În urma îndepărtări resturilor de bordeie au fost descoperite o serie de materiale ceramice (candelă, cană cu două torţi, căldare pecenegă) precum şi obiecte din metal, os, corn, fragmente de sticlă. De asemenea au fost descoperite şi alte fragmente de marmură provenite de la o mensa sacra, după ce în prealabil astfel de fragmente apăruseră şi în campaniile din anii 2003 şi 2006.
Cercetările arheologice efectuate la poarta de SE a cetăţii s-au concentrat în încăpere C12 precum şi într-o zonă exterioară acesteia, spre via principalis cu scopul de a verifica elevaţia zidului acesteia. În încăperea C12 săpătura a fost desfăşurată atât pentru eliberare zidului de incintă cât şi pentru atingerea nivelului romano-bizantin. Excavaţia a început de la adâncimea de -0,60 m şi s-a efectuat până la -1 m, evidenţiindu-se un pavaj de cărămidă romano-bizantin. În cursul săpăturilor din această zonă au fost descoperite fragmente ceramice şi de sticlă precum şi obiecte din os.
Arhiva campaniei 2007 (carnet şantier, desene, înregistrarea foto, materialele descoperite) se află la MINAC. [Zaharia Covacef, Tiberiu Potârniche]
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
01sectorul de est
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl1.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl10.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl11.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl12.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl13.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl14.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl15.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl2.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl3.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl4.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl5.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl6.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl7.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl8.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/pl9.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/01sectorul de est/plan 1 2007.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
02 sector III VI
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 1 Capidava sector III VI.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 2.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 3.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 4.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02 sector III VI.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/02 sector III VI/pl 5.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
03 sector VII
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 03 sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/03 sector VII/pl 1 plan general conservare 2006.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 03 sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/03 sector VII/pl 2.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 03 sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/03 sector VII/pl 3.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
04 sector X extra muros
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04 sector X extra muros.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/04 sector X extra muros/CAPIDAVA 1.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04 sector X extra muros.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/04 sector X extra muros/CAPIDAVA 2.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
05territorium
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig00.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig01.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig02.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig03.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig04.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05territorium.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/05territorium/fig05.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
06La Bursuci
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007. Raportul nr. 32, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06La Bursuci.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2007/032_CAPIDAVA-CT_4/06La Bursuci/LABURSUCI.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu