.
Iclod | Judeţ: Cluj | Punct: Tabla Popii | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Cluj
Localitate:
Iclod
Comuna:
Iclod
Punct:
Tabla Popii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crişan Viorica Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Hica Ioana Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Au continuat cercetările arheologice la locul numit "Tabla Popii" aflat între satul Fundătura şi comuna Iclod, pe marginea stângă a drumului naţional DN 1C, Cluj-Napoca-Gherla. Continuând numerotarea lucrărilor din anii precedenţi s-a trasat secţiunea S5 situată la nord de cea anterioară din 1995, cu dimensiunile de 12 x 4 m, pe direcţia V-E. Latura scurtă de 4 m cade perpendicular pe ductul şoselei Cluj-Ghe...rla.
{Stratigrafia}
Sub stratul de humus, până la adâncimea de 0,50 m s-a găsit un nivel de pământ puternic pigmentat, cu arsură, gresie şi ceramică hallstattiană. De la 0,50 m în adâncime până la 1,30 m au apărut fragmente ceramice şi obiecte mărunte aparţinând cronologic epocii târzii a bronzului. În acest nivel s-a descoperit un bordei care coboară până la 2,15 m şi două gropi menajere cu adâncimea de 1,40 - 1,50 m. Continuându-se excavarea secţiunii S5 sub stratul din epoca romană, apare nivelul de pământ steril. Din nivelul hallstattian s-au remarcat trei platforme de chirpic, bucăţi de arsură de mari dimensiuni, oase de animale şi ceramică neagră sau brună, ornamentată cu caneluri. La adâncimea de 0,65 m s-a descoperit un mormânt de înhumaţie aparţinând unui adult, deranjat şi incomplet care din lipsă de inventar n-a putut fi încadrat cronologic, mai ales că străpunge nivelul hallstatian şi cel din epoca bronzului. Izolat, s-a găsit o fibulă romană de bronz şi două fragmente ceramice lucrate la roată din aceeaşi epocă. Aşezarea va fi cercetată şi în anii următori în funcţie de fondurile alocate în acest scop.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO