Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Albeşti | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 1996

Anul   1996
Epoca
Epoca greacă şi elenistică
Perioade
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Albeşti
Comuna   Albeşti
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    60954.01
Raport Cercetările arheologice de la Albeşti s-au desfăşurat în sectoare apropiate incintei de Est şi Nord. Situaţia surprinsă în
sectorul C, caroul 64 documentează etapele amenajării fortului în acest sector, într-o succesiune cronologică coerentă; 1) incintă faza I; încetarea funcţionării incintei I; 2) incintă faza a II-a; stradă Est-Vest contemporană amenajării incintei a
II-a; 3) în faza a III-a strada îşi încetează funcţionarea şi pe ea se amenajează locuinţe din S.B, c.5.
Continuarea cercetărilor spre Nord (c. 65-66) ne conduce în faţa unei situaţii complexe: caroul 65 este traversat de la Nord la Sud de trei ziduri paralele, dar nu şi contemporane. Numerotarea lor, dinspre Est, remarcă şi aici succesiune: - zidul 1 păstrează traseul incintei I; el apare la distanţa de 1,45 m faţă de incinta a II-a; materialele din preajma lui, în special amforice, se plasează în general, în sec. IV a. Chr.
- zidul 2 este continuarea unui zid surprins mai demult în S.C. caroul 66.
- zidul 3 este acelaşi care suprapune pavajul din S.C. c.64.
Fiecare din zidurile 2 şi 3 aparţine câte unui complex de locuire de mai mare întindere: locuinţa delimitată de zidul 2 măsoară 8,80 m (latura de Est) şi 9,30 m (latura de Nord corespunzătoare carourilor 8 şi 18 din sector B).
Zidul 3 face parte din latura dinspre Est (lungă de 9 m) a locuinţei care corespunde, în suprafaţă, carourilor 6-7 şi parţial,
16-17 din sector B. Paralel laturei de Nord a incintei au fost cercetate catourile 17-37, sector B. Carourile 27-37 corespund unei locuinţe cu două încăperi şi cu câte o vatră amenajată pe axa Est-Vest a încăperilor. Cercetarea locuinţei a prilejuit recuperarea unui bogat material ceramic. În colţul de NE al încăperii a doua (c. 37) s-au aflat grupate mai multe reliefuri ceramice (Cybele, Demetra, altare) care pot să fi aparţinut unui lăcaş de cult. Materialul arheologic din cele două încăperi aparţine sec. III a. Chr (spre mijlocul şi al treilea sfert al secolului).
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu