Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Grădiştea de Munte | Comuna: Orăştioara de Sus | Judeţ: Hunedoara | Punct: Dealul Grădiştii | Anul: 2007

Anul   2007
Epoca
Hallstatt;
Latene
Perioade
La Tène târziu
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Aşezare deschisă;
Aşezare urbană;
Cetate;
Sanctuar;
Tezaur monetar
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Hunedoara
Localitate   Grădiştea de Munte
Comuna   Orăştioara de Sus
Punct
Dealul Grădiştii
Sector   
Toponim   Sarmizegetusa Regia
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bodó Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Gheorghiu Gabriela Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Glodariu Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Iaroslavschi Eugen Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Mateescu Răzvan Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Pupeză Luca Paul Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Sima Darius Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN    90397.01
Raport Sarmizegetusa Regia se află la S de Orăştie, satul Grădiştea de Munte, pe o ramificaţie a Muncelului intrată în literatura arheologică cu numele de Dealul Grădiştii. Ruinele antice s-au semnalat încă din sec. al XVI-lea. De-atunci probabil au început şi răscolirile celor vizibile la suprafaţă. Cele mai mari s-au făcut în sec. XVIII-XIX pentru că în ultimul deceniu al sec. XX şi la începutul veacului nostru să fie călcate de căutătorii de comori înzestraţi cu aparatură de detectare modernă. Primele cercetări sistematice s-au făcut în 1924 şi au fost reluate cu întreruperi variabile ca întinderi, din 1950.
Locuirea antică se întinde pe aproape 6 km, pe terase amenajate de daci mai ales pe coama şi pe versanţii de S ai Piciorului Muncelului. Capitala regatului dac are două „cartiere” civile la V şi la E între care se află cetatea şi zona sacră. Cercetările arheologice din anul 2007 au vizat zona sacră şi anume terasa a X-a şi zona Căprăreaţa.
Cercetările arheologice în anul 2007 s-au efectuat dupăvechile principii ale colectivului de cercetare, anume continuarea săpăturilor la obiectivele anterioare abordate pentru terminarea pe sectoare a cercetării generale şi verificări acolo unde ele se impun. Activitatea s-a masat mai ales în zona sacră pe terasa a X-a şi s-au facut verificări mai ales la NE de zona sacră, în punctul Căprăreaţa. În subsidiar s-a „periat” din nou Piciorul Muncelului pentru a verifica dacă el a fost din nou „căutat” de către căutătorii de comori şi, eventual, pentru recuperarea materialelor arheologice aruncate de braconierii siturilor arheologice.
Terasa a X-a
Continuarea cercetărilor din anii 2004 şi 2005 era imposibilă din moment ce încă nu a fost soluţionat diferendul între MCC (care susţine cercetarea arheologică), pe de o parte şi Ministerul Mediului, recte Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina (care protejează câţiva copaci), pe de altă parte. Ca urmare s-a preferat continuarea cercetării sectorului de N al terasei. Acolo nu era cercetată integral porţiunea dintre sanctuarul mare de andezit şi cele trei încăperi cu ziduri din blocuri fasonate situate la N de sanctuar şi tot acolo nivelarea terenului pentru accesul utilajelor necesare conservării din anul 1980 a acoperit cele trei încăperi amintite.
Se impunea continuarea SI/2006 şi redecopertarea feţei de S a zidului celor trei încăperi. Ca urmare, SI/2006, de 22 x 2 m a fost prelungită spre N cu încă 8 m şi a devenit SI/2006-2007 având în total dimensiunile de 30 x 2 m. Ea a dovedit că la amenajarea terasei de către daci, după tăierea şi nivelarea stâncii native din buza terasei, spărturile nedorite ale ei au fost nivelate cu pământul de umplutură al terasei. Ici-colo era câte un fragment ceramic.
Secţiunea IB, de 7,50 x 2 m s-a trasat perpendicular pe SI 2006/2007 în m. 22 -23 ai ei şi cu orientarea SV–NE. Ea a fost paralelă cu SII/2006 şi la distanţă de 4 m.
Stratigrafia (de sus în jos): - strat subţire provenit de la nivelarea făcută în anii 1979-1980, numai la joncţiunea cu SI 2006/2007; humus format până în anul 1979; pământ din umplutura terasei; stânca nativă tăiată aproape orizontal şi doar în faţa paramentului exterior (dinspre S) era tăiată în unghi.
În m. 6-7,50 din peretele de SV, la 1 m adâncime au apărut blocuri de calcar, unele cu obişnuitele jgheaburi pentru tiranţii de bârnă şi mergând oblic în secţiune, intrau în peretele de NE al secţiunii. În prima asiză erau patru blocuri, iar în asiza a doua s-au păstrat doar două. Alte trei blocuri erau căzute la distanţe variabile departe în faţa paramentului.
Materialul arheologic consta din câteva fragmente ceramice, fragmente de ţigle dacice, unul dintr-un olan, dar şi două fragmente de cărămizi triunghiulare; la cele din urmă, cu toate că trădează intervenţia romană, pasta este identică cu acelora dacice („sursa” de lut conţinea nelipsitele particule de mică).
Desigur paramentul protejat a fost acoperit, la fel ca şi secţiunile. Oricum se impune dezvelirea încăperilor chiar dacă mici alunecări de pământ o fac destul de anevoioasă, întreprindere posibilă numai după ce Administraţia Parcului va fi convinsă că expunerea unor încăperi cu ziduri din blocuri de calcar, vechi de două milenii, este mai importantă decât păstrarea în picioare a patru –cinci fagi de 20–30 de ani.
Verificărileau vizat doar parţial porţiunea din Piciorul Muncelului cunoscută cu numele Căprăreaţa. Acolo în anii 70 ai secolului trecut s-au cercetat două terase, unde s-a descoperit un mare atelier de făurărie. Tot acolo căutătorii de comori au găsit primul lot de brăţări dacice de aur.
Groapa cu primul lot a fost identificată, curăţată de pământul scurs în ea şi desenată. Ea a fost săpată în stâncă, în pantă abruptă şi avea un colţ de stâncă drept reper pentru cei ce le-au ascuns. Cum desenele gropii au fost făcute la aproape 7 ani de la golirea ei de către braconieri, planul şi profilele ei au fost parţial „ajustate” de cei care au găsit cele 10 brăţări de teamă să nu scape vreun alt obiect. Importantă este săparea ei în vechime în stânca nativă într-un loc unde panta naturală era de 700 şi în apropierea unui reper natural trainic (colţul de stâncă). Desigur cel care a ales locul a pierit în războiul daco-roman din 105-106 p.Chr., iar cei ce au săpat groapa probabil imediat după ascunderea brăţărilor, protejate de-a lungul timpului de alunecările terenului, precum şi de lespezile de micaşist aruncate de braconierii sitului arheologic în apropierea gropii. Chiar în această împrejurare se impun trei observaţii: - romanii nu au găsit după căderea Sarmizegetusei întreg tezaurul regal, tezaurul nu a fost îngropat într-un singur loc, ceea ce este firesc (vezi de pildă monedele de aur) şi la daci, ca şi la alte popoare (celţi, germani, romani) aurul era rezervat „suveranului” şi familiei sale şi numai ei aveau dreptul să poarte obiecte de podoabă din acest metal. Ultima constatare explică absenţa aurului în mulţimea de tezaure cu piese de argint găsite până acum în Dacia preromană.
Nu departe se află alte două colţuri de stâncă lângă care nu sunt nici un fel de amenajări. Perieghezele sistematice la Căprăreaţa au dus la descoperirea de materiale arheologice abandonate de braconieri sau scoase la iveală de torenţii iscaţi după tăierea pădurii. Menţionăm o fibulă disc cu balama fragmentară, un capac de fier, o caserolă fragmentară cu toartă, un bol de fier fragmentar, un drug de poartă, două lupe de fier, un fragment de tub de canal din lut şi fragmente ceramice.
Perierea Piciorului Muncelului de la Căprăreaţa până La Porţi, adică pe toată lungimea anticei Sarmizegetusei Regia nu a depistat existenţa unor gropi recente ale căutătorilor de comori, semn foarte probabil că zona a fost „epuizată” din punctul lor de vedere. În schimb au mai fost recuperate câteva piese izolate din fier.
Mulţumită aceleiaşi înţelegeri a MCC, menţionată şi în anul 2006, a continuat şi s-a încheiat ridicarea topo a întregului sit. Concret s-au executat: ridicarea topografică a cartierului civil de la E (Căprăreaţa) în proiecţie stereografică 1970, sistem de referinţă - Marea Neagră 1975, planul topografic al zonei Căprăreaţa cu specială privire asupra teraselor antropogene (realizat în premieră prin validarea pe ortofotoplanuri) în aceeaşi proiecţie şi baza de date de tip GIS.1
Rezumat
English Abstract On the sacred area, the 10th terrace, the exploration of the northern sector came to the end. At the same time the external part of the edifice with three compartments located on the North side of the large sanctuary of andesite.
At the Căprăreaţa site, North-East of the sacred area, a pit dug into the natural rock was emptied and recorded (on a slope of 700). That was the spot where the treasure hunters found the 10 golden bracelets.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu