Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Hunedoara | Punct: Castelul Corvinilor | Anul: 2007

Anul   2007
Epoca
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);
Monumente - Restaurare;
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade
Epoca modernă
Categorie
Civil
Tipuri de sit
Castel
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Hunedoara
Localitate   Hunedoara
Comuna    Hunedoara
Punct
Castelul Corvinilor
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Roman Cristian Constantin Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Roman Delia Maria Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Tincu Sorin Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Cod RAN    86829.02
Raport Săpătura preventivă a fost efectuată la cererea Primăriei Municipiului Hunedoara, în vederea finalizării proiectului vizând iluminatul architectural exterior pentru Castelul Corvinilor. Prezenţa numeroaselor descoperiri arheologice în perimetrul propus de către executant, a motivat necesitatea cercetării arheologice preventive şi întocmirea acestui raport.
În funcţie de necesităţile proiectului ce viza iluminatul architectural exterior, a fost urmărit integral întregul traseu al şanţurilor prin care s-a introdus cablu de alimentare la reţeaua electrică. Săpătura a urmat următorul traseu: latura estică a Gropii Urşilor, traseul ţevii de alimentare cu gaz a monumentului, marginea interioară a contraescarpei legată de primul şanţ de apărare, latura nordică a terasei de artilerie, sectorul cuprins moară şi Turnul Capistrano la baza pintenului calcaros, latura vestică a galeriei de legătură cu Turnul Njeboisa. Săparea manuală a a acestui şanţ pentru racord la reţeaua electrică a evidenţiat prezenţa sub nivelul vegetal a unui nivel cu multe resturi de costrucţie (ţiglă glazurată, cuie, scoabe), rezultat în urma lucrărilor de restaurare din sec. XIX-XX. Având în vedere anumite particularităţi ale proiectului au fost trasate şi cercetate 3 secţiuni, amplasate între Turnul pustiu şi contraescarpă (S1, 14,40 x 1,5 m), Turnul alb şi contraescarpă (S2, 18,20 x 1,5 m) şi între colţul estic al capelei şi contraescarpă (S3, 31,60 x 1,5 m).
Cercetarea acestor secţiuni a demonstrat existenţa unei dinamici stratigrafice variabile pe aceste sectoare, grosimea maximă a depunerilor fiind sesizată în cazul S3, în timp ce cele mai puţin consistente depuneri aparţin S1.
Au fost evidenţiate etapele de umplere ale primului şanţ al castelului de la Hunedoara, precum şi intervenţiile aparţinând primei etape de restaurare a monumentului întreprinse la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX.
Locul de depozitare al materialelor arheologice este MCC Hunedoara.
Rezumat
English Abstract The rescue excavations were conducted at the request of Hunedoara City Hall, in order to complete the design for the exterior architectural lighting for Corvin Castle. We emphasized the stages of filling the first trench of the Hunedoara Castle, as well as the interventions belonging to the first phase of the restoration of the monument conducted at the end of the 19th century and early 20th century.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu