.
Lainici | Comuna: Bumbeşti-Jiu | Judeţ: Gorj | Punct: Mănăstirea Lainici | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Monumente - Restaurare
Perioade:
Epoca medievală târzie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mănăstire
Județ:
Gorj
Localitate:
Lainici
Comuna:
Bumbeşti-Jiu
Punct:
Mănăstirea Lainici
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Calotoiu Gheorghe Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Marinoiu Vasile Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Cod RAN:
Raport:

Mănăstirea Lainici se află situată pe DN 66 (E 79), la 33 km N de municipiul Târgu Jiu, pe malul drept al râului Jiu, la cca. 50 m V de acesta. Mănăstirea, metoh al Episcopiei Râmnicului, are hramul Intrarea în biserică a Maicii Domnului şi datează ante 1784 (Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Episcopia Râmnic, CV/6; vezi şi CV/26), refăcută din temelii între anii 1812-1817 de monahia Calistrata, Răducan Sărdăn...escu medelnicer, Nicolae Brăiloiu fost mare pitar şi alţii. A fost pictată în frescă, atât în interior cât şi în exterior în 18201, reparată în anii 1859, 1935, 1990, 2007 (restaurare pictură, reparaţii zidărie, hidroizolaţii pridvor). Ca urmare a lucrărilor de consolidare şi hidroizolaţie la pridvorul bisericii vechi a mănăstirii Lainici, s-a trasat o casetă aici, orientată E-V, cu dimensiunile de 5 x 3,80 m. La ad. de 0,80 m, pe latura de S au apărut fragmente de schelete umane (3 cranii, şi numeroase resturi osteologice de la membrele superioare şi inferioare, deranjate probabil odată cu refacerea fundaţiei bisericii în anii 1812-1817), iar pe latura de N s-a păstrat parţial un schelet uman (cu o L de 1,20 m) ce a aparţinut unei călugăriţe, după cum reiese din inscripţia cu litere chirilice, incizată pe cărămida (cu dimensiunile de 24 x 12 x 3 cm) descoperită sub cap: Zinovia monahia mi. La picioarele acesteia s-a descoperit fragmentele unui alt schelet şi o cărămidă cu inscripţia Misail monah. Mormintele pot fi datate la sfârşitul sec. XVIII, ele fiind deranjate cu ocazia refacerii fundaţiei bisericii, la începutul sec. XIX.

English Abstract:

Lainici monastery is situated on DN 66 (E79), 33 km N of the city of Targu Jiu, on the right bank of the river Jiu, approximately 50 m West from it. Following the consolidation and hydro-insulation works at the old church porch of Lainici monastery, we drew a sondage here, oriented to the EW. We discovered and investigated graves that can be dated to the end of the 18th century, as they were damaged by the restoring the church foundation, at the beginning of 19th century.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO