Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Lompirt | Comuna: Sărmăşag | Judeţ: Sălaj | Punct: Kovicses, Lompirt nr. 220A | Anul: 2007

Anul   2007
Epoca
Preistorie;
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Preistorie;
Neolitic mijlociu;
Epoca medievală timpurie;
Epoca bronzului mijlociu
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sălaj
Localitate   Lompirt
Comuna   Sărmăşag
Punct
Kovicses, Lompirt nr. 220A
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Băcueţ-Crişan Dan
Băcueţ-Crişan Sanda
Cod RAN    142916.01
Raport Din punct de vedere geografic zona localităţii Lompirt face parte din Platforma Marginală Sălajană, la contactul Colinelor Tolgaciului cu Piemontul Sălajan. Situl se află amplasat pe terasa înaltă a văii Zalăului la intrarea în localitatea Lompirt, pe malul stâng al văii Lompirtului. În ultimele două decenii de pe suprafaţa sitului au fost colectate numeroase materiale arheologice în timpul unor cercetări de teren. Au fost identificate materiale aparţinând culturii Coţofeni, epocii bronzului, epocii romane, evului mediu timpuriu.
Cercetarea a avut drept obiectiv principal salvarea vestigiilor arheologice şi eliberarea terenului de sarcină arheologică pe suprafaţa delimitată de construcţia unei case de locuit, stabilirea stratigrafiei sitului şi colectarea cât mai multor informaţii legate de tipul de habitat.
În momentul începerii săpăturilor arheologice o mare parte din aria de construcţie era deja afectată, astfel încât am avut posibilitatea efectuării cercetărilor numai în zona unde urmau să fie construite terasele şi anexele construcţiei. În acest perimetru au fost deschise 3 suprafeţe de cercetare, S1 (14 x 1,60 m) şi S2 (9,5 x 4,6 m) pentru terase şi S3 (11,6 X 6m) pentru anexe. S3 nu a furnizat nicio urmă arheologică, în S1 şi S2 fiind identificate 6 complexe.
Statigrafia generală a sectorului:
Dat fiind panta accentuată a zonei şi degradarea continuă a suprafeţei sitului, din punct de vedere stratigrafic situaţia a fost diferită de la o suprafaţă la alta.
S1/2007- nu a fost identificat nivel de cultură, imediat sub nivelul arat, de aprox. 0,20 m, urmând sterilul.
S2/2007- Situaţia stratigrafică este diferită pe traseul secţiunii, datorită pantei terasei nivelurile au curs spre zona m. 0.
0 -0,20/0,30 m-nivel cenuşiu arat
-0,20/0.30 -0,35/0,66 m - nivel negru cu mult pigment, rare materiale ceramice
În zona m. 0-4,50 a fost identificat un nivel de cultură preistoric cu o grmax de 10 cm - 0,50/0,66 -076 m - nivel maroniu negricios pigmentat
S3 - în acesta secţiune nu au fost identificate niveluri de cultură sau materiale arheologice
Complexe arheologice:
În două dintre suprafeţele de cercetare au fost cercetate 6 complexe arheologice
C1 - groapă de stâlp, cercetată în S1, c.2-3, conturată la -0,20 fundul la -0,30, umplutură negră cu mult cărbune.
C2 - groapă de stâlp, cercetată în S1, c.5-6, conturată la -0,20 m fundul la -0,28, umplutură negră cu mult cărbune
C3 - Cuptor medieval-timpuriu, cercetat în S1, c.7-8,30. Cuptor de formă circular ovală săpat în lutul steril. A fost conturat la -0,20 m. Au fost observate două faze de utilizare. Într-o primă etapă vatra a fost sesizată la -0,35, arsă la roşu, uşor alveolată. În a două fază peste vechea vatră au fost depuse bucăţi de gresie legate între ele cu lut găbui. La rândul lor bucăţile de gresie au fost acoperite de o lentilă de lut gălbui care reprezintă noua vatră arsă superficial.
C4 - groapă menajeră, surprinsă parţial în săpătură, c.10,4-11,5, conturată la -0,20, fundul la -0,30 m, umplutură neagră cu mult cărbune.
C5 - locuinţă adâncită Wietenberg, surprinsă parţial în săpătură, identificată în S2, c.6,60-9,50 la ad. de 0,40-0,60 fundul la -0,86 m. Au fost observate 2 niveluri de umplere nivelul superior - lut gălbui cu mult pigment, nivelul inferior - lut galben cu materiale ceramice. Locuinţa a suferit o incendiere puternică, fapt confirmat de o masă de perete ars surprinsă la suprafaţă. Au fost recoltate numai fragmente ceramice.
C6 - groapă menajeră cercetată în S2, c.2,6-4,4, la -0,60 m, fundul la -1 m. Au fost recoltate numai materiale ceramice preistorice.
Cercetările cu caracter preventiv derulate în acest sit în anul 2007 s-au soldat cu descoperirea unui număr de 6 complexe împreună cu materialul arheologic aferent. Cele mai timpurii materiale arheologice sunt câteva fragmente recoltate din nivel care aparţin culturii Coţofeni. În acest mod situl de aici se adaugă altor 65 de puncte de pe teritoriul judeţului în care au fost descoperite urme ale culturii Coţofeni, cea mai apropiată aşezare de Lompirt fiind la Giurterlecu Şimleului Coasta lui Damian. Din nivel dar mai ales din C5 şi C6, au fost recolate materiale care atestă o locuire aparţinând culturii Wietenberg etapa a-III-a. De pe teritoriul localităţii mai sunt amintite două puncte cu descoperiri Wietenberg la Kertalja (zona aflată în imediata apropiere a descoperirilor de la Kovicses, posibil sa fie vorba de acealaşi sit) şi Nove.
Din apropiere este cunoscută o aşezare de acest gen la Bocşa La Mîţă astfel că în prezent există 4 puncte atestate pe valea Zalăului. În apropiere, dar pe valea Crasnei, există două mari situri Wietengerg la Derşida Dâmbul lui Balotă şi Giurtelecu Şimleului Coasta lui Damian. Perioada evului mediu timpuriu este reprezentată de cele două fragmente ceramice recoltate din cuptor. În linii mari acest din urmă complex se poate data în sec. VIII-IX.
Rezumat
English Abstract The site is located on a high terrace of Zalău valley at the entrance to the town of Lompirt, on the left side of the Lompirtului valley. The excavations were aimed at rescuing the archaeological vestiges and issuing the archaeological clearance of the site on the area delimited by the construction of a lodging house, setting the stratigraphy of the site and collecting as much information as possible on the type of the habitat. The earliest archaeological materials are some fragments belonging to the Cotofeni culture, followed by material evidence of a Wietenberg 3rd phase occupation. The early Middle Ages period is represented by two sherds collected from a kiln that can be dated to the 8th – 9th centuries.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu