.
Nufăru | Judeţ: Tulcea | Punct: Trecere bac | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca bizantină;
Epoca medievală
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată;
Aşezare urbană;
Cetate;
Necropolă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Nufăru
Comuna:
Nufăru
Punct:
Trecere bac
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bănăseanu Anca
Damian Oana responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ene Daniel Lucian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Samson Andra Muzeul Naţional de Istorie a României
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Vasile Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Vasile Sandu Gabriel Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice în cetatea bizantină de la Nufăru s-au concentrat în campania 2007 în regiunea nordică a promontoriului pe care se desfăşoară aşezarea, în punctul Trecere bac (încă proprietatea Enache Şinghi), reprezentând o zonă complexă din punct de vedere arheologic, incluzând un tronson din curtina nordică a fortificaţiei bizantine, precum şi instalaţia portuară a acesteia, cu necropola şi locuirea ...medievale care o suprapun.
La E de zona înglobând instalaţia portuară a cetăţii bizantine, descoperită în 19991, a fost cercetată în campaniile 2002, 2004-20062 o suprafaţă de cca. 300 m2, menită a pune în evidenţă elementele de fortificaţie adiacente debarcaderului, precum şi o serie de complexe funerare ulterioare3. Campania 2007 a urmărit trei obiective:
- continuarea cercetării necropolei medievale, în cadrul S7 (10 x 2 m, orientare N-S), S8 (10 x 8 m, orientare N-S) şi S9 (10 x 6,50 m, orientare N-S);
- continuarea cercetării zidului de incintă, în cadrul S9 şi prin deschiderea unei noi suprafeţe, S10 (6 x 4,80 m, orientare N-S);
- continuarea cercetării complexului instalaţiei portuare prin degajarea pavajului acesteia în cadrul unei suprafeţe (12 x 3 m, orientare E-V) înglobând casetele C1, C2 şi C3, cercetate în 1999, cu desfiinţarea martorilor stratigrafici dintre ele, şi trasarea unei noi secţiuni, S11 (9,30 x 2 m, orientare N-S), pentru stabilirea limitelor pavajului spre N şi V.
Se remarcă, la fel ca în anii trecuţi, o mare adaptabilitate a locuitorilor din vechime în privinţa utilizării stâncii pentru realizarea fortificaţiei şi amenajarea necropolei, precum şi referitor la schimbarea rapidă a statutului zonei, de la rolul de spaţiu fortificat şi de acostament la acela de zonă funerară şi ulterior de locuire.
Achiziţiile de ordin stratigrafic ale campaniei 2007 în punctul Trecere bac nu aduc elemente în plus faţă de situaţia cunoscută, înregistrându-se prezenţa unui nivel de demantelare a fortificaţiei, conţinând pietre şi mortar alb-gălbui friabil ce suprapune o depunere de pământ cenuşiu prăfos în care au fost descoperite gropi menajere conţinând fragmente osteologice animale şi fragmente ceramice din prima jumătate a sec. XIII, gropi care secţionează nivelul înmormântărilor din sec. XI-XII.
În ceea ce priveşte monumentul bizantin, s-a completat imaginea asupra complexului instalaţiei portuare şi asupra zidului de incintă, construite ambele prin amenajarea stâncii native.
În privinţa complexelor funerare cercetate în 2007, acestea se caracterizează prin aceleaşi aspecte de rit şi ritual definind necropola cercetată în campaniile anterioare, încadrată în sec. XI-XII, acoperind eventual şi începutul sec. XIII, localizată în zona nord-estică a promontoriului nufărean (punctele Piatră/km 104 şi Trecere bac)4. Celor 137 de complexe funerare cercetate în campaniile 1999-2002 şi 2004-2006, li se adaugă încă 40 descoperite în 2007 (16 de morminte în S7, 12 morminte în S8, 11 morminte în S9 şi un mormânt în martorul C2 - C3). Mormintele sunt orientate V-E, organizate în şiruri paralele. În general s-a practicat înhumarea individuală, existând o înmormântare dublă şi o serie de cazuri de reînhumări. Multe complexe funerare au fost deranjate de nivelul de locuire care le suprapune. Unele morminte au gropile amenajate în stâncă ori în pământ cenuşiu prăfos sau în pământul cenuşiu gălbui cu numeroşi pigmenţi de mortar de la nord de zidurile complexului instalaţiei portuare. Se înregistrează depunerea defuncţilor direct pe stâncă, delimitarea gropii cu pietre sau prin decuparea stâncii, precum şi cuie de fier, indiciu al existenţei unor sicrie. Dintre complexele funerare descoperite, cele mai multe conţin schelete în conexiune anatomică, bine conservate sau afectate de intervenţii ulterioare, unele constând în grupaje de oase sau fiind documentate doar prin cranii. Scheletele sunt în decubit dorsal, cu craniile în poziţie normală sau aşezate fie pe partea dreaptă, fie pe cea stângă, cu braţele dispuse în diverse poziţii, cu picioarele întinse, uneori uşor deranjate. În cazurile în care s-a putut observa poziţia antebraţelor, s-au înregistrat mai multe variante, cu subvariantele lor, cu ambele braţe încrucişate pe piept, abdomen sau bazin. O parte dintre morminte, cu precădere cele aparţinând unor copii şi femei, conţin inventare compuse din piese de podoabă (brăţări de sticlă şi bronz, mărgele de sticlă, un pandantiv de os), de cult (cruciuliţe de bronz şi de chihlimbar) şi accesorii vestimentare (năsturaşi globulari de bronz).
Zona necropolei este suprapusă de un nivel ocupaţional, cercetat în S8, S9 şi S10, reprezentat de mai multe gropi menajere şi două locuinţe de suprafaţă, dintre care una cu bază de piatră, cu vatră simplă, nivel care deranjează în multe cazuri complexele funerare.
În ceea ce priveşte continuarea investigaţiilor arheologice în punctul Trecere bac, se impune epuizarea necropolei, studierea sistemului de fortificare a zonei şi dezvelirea ansamblului instalaţiei portuare până în dreptul DS120, urmată de conservarea şi punerea în valoare a acestui monument de importanţă deosebită pentru istoria aşezărilor portuare de la Dunărea de Jos.

English Abstract:

The archaeological investigations in the Byzantine fortress of Nufăru focused on our 2007 campaign in the north region of the promontory in the location of Trecere bac, representing a complex area from the archaeological pint of view, including a section of the north of curtain of the Byzantine fortification, as well as its port facility , with the cemetery and mediaeval occupation overlapping it. The 2007 campaign pursued three objectives: further investigations into the mediaeval cemetery in S7, S8 and S9, further investigations into the wall precincts, in S9 and by opening a new area, S10; further investigations into the port facility complex by the clearing out the pavement in an area encompassing sondages C1, C2 and C3, studied in 1999, by dismantling the stratigraphical baulks between them, and drawing a new section, S11, to establish the limits for the pavement to the N and W.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO