Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Ostrov | Judeţ: Constanţa | Punct: Păcuiul lui Soare | Anul: 2007

Anul   2007
Epoca
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca bizantină;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare fortificată;
Aşezare urbană;
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Ostrov
Comuna   Ostrov
Punct
Păcuiul lui Soare
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Apostol Virgil Muzeul Naţional de Istorie a României
Bănăseanu Anca Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Oana responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Mărgineanu-Cârstoiu Monica Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN    62547.02
Raport Cercetarea arheologică din campania 2007 s-a concentrat, ca majoritatea celor desfăşurate după anul 2000, asupra degajării unor elemente ale sistemului constructiv al fortificaţiei insulare1, în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind maniera de fundare a cetăţii, pentru realizarea unui studiu de arhitectură care să stea la baza unui proiect de conservare şi punere în valoare a monumentului bizantin. Studiul viza, evident, şi instalaţia portuară, situată pe latura de SE a cetăţii şi cercetată în anii 602. După degajarea vestigiilor arheologice, în campaniile 2004 şi 2006, de aluviunile masive depuse de apele Dunării în anii 70, eforturile au fost orientate spre obţinerea de informaţii suplimentare privind modalitatea de fundare şi turnurile care flanchează instalaţia portuară, îndeosebi privind turnul sudic, necercetat în secolul trecut, şi relaţia sa cu zidul de incintă, precum şi spre identificarea limitelor debarcaderului spre E şi spre S. A fost încheiată degajarea de depuneri aluvionare a instalaţiei portuare în cadrul unei suprafeţe cu dimensiunile de 42 m (axa N-S) x 18 m (axa V-E) şi înregistrarea platformelor acesteia. Cercetarea zonei de racord a turnului sudic al debarcaderului cu curtina estică a cetăţii a fost îngreunată de prezenţa unor copaci impunători şi de necesitatea excavării unei foarte mari cantităţi de pământ, ceea ce a impus doar pregătirea terenului prin defrişarea zonei pentru viitoarele investigaţii privind turnul sudic al debarcaderului şi pentru precizarea limitelor instalaţiei portuare în partea sa sud-estică. S-a optat pentru cercetarea zonei de racord dintre zidul turnului nordic al instalaţiei portuare şi curtina estică a cetăţii, săpată parţial în anii 60. În acest scop s-a efectuat o casetă cu dimensiunile de 4 m (axa V-E) x 3,50 m (axa N-S), incluzând vechiul sondaj, dar intenţionându-se coborârea la o adâncime mai mare decât cea de 3,50 m, la care se oprise atunci săpătura din cauza nivelului apei freatice, ceea ce s-a şi realizat, atingându-se ad. de 6,50 m, măsurată de la nivelul cel mai bine păstrat al zidului de incintă. Cu acest prilej, a fost înregistrată pe paramentul estic (exterior) al zidului de incintă existenţa a 9 asize de piatră bine păstrate şi a 4 demantelate, dintre care o parte reprezentând elevaţia zidului de incintă, precum şi a celor 5 crepide de fundaţie ale curtinei şi a celor 8 ale zidului turnului, 4 dintre ele fiind comune. La baza fundaţiei a fost documentată prezenţa pilonilor de stejar din substrucţia cetăţii, suprapuşi de o placă fină de mortar, depăşind cu cca. 1 m spre exteriorul cetăţii fundaţia curtinei, cu precădere în zona de racord cu zidul turnului debarcaderului.
Este necesară continuarea cercetării pentru degajarea integrală a instalaţiei portuare, ce are dimensiuni mai mari decât cele identificate în anii 60, precum şi încheierea înregistrării monumentului, pentru definitivarea studiului arheologico-arhitectural, ca şi pentru găsirea unor eventuale soluţii de conservare şi punere în valoare.
A fost continuată totodată cercetarea SIU, aflată în sectorul Poartă, cercetare întreruptă în campania 2005. Suprafaţa SIU a fost deschisă în 2000 pentru cercetarea integrală a elementelor de locuire din zona de NV a cetăţii, fiind amplasată la o distanţă de cca. 30 m spre S faţă de poarta de N a cetăţii, Dimensiunile actuale ale suprafeţei orientate N-S sunt de 9 x 6 m. După îndepărtarea depunerilor aluvionare post 2005, a fost continuată cercetarea nivelului aparţinând celei de-a doua jumătăţi a sec. al XIV-lea, constând dintr-un strat de pământ cenuşiu brun, puternic pigmentat cu chirpici, cărbune, mortar. A fost recuperată o mare cantitate de ceramică şi de material osteologic animal, provenind, probabil, după resturile de cărămidă, chirpici şi piatră din zonă, dintr-o locuinţă dezafectată. Este necesară continuarea cercetării SIU pentru epuizarea nivelelor ocupaţionale din această zonă.
Rezumat
English Abstract The archaeological investigations in the 2007 campaign focused, like most of those conducted after 2000, on clearing out the elements of the constructive system of the island fortification, in order to obtain more information about the way the foundation of the fortress was carried out, with a view to conducting a study of architecture to form the basis of a conservation project and valorizing the Byzantine monument.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu