Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Pasărea | Comuna: Brăneşti | Judeţ: Ilfov | Punct: La sud de sat, tarlaua 73, parcela 269/15 (proprietatea George Iacob) | Anul: 2007

Anul   2007
Epoca
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca medievală timpurie
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Locuire civilă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Ilfov
Localitate   Pasărea
Comuna   Brăneşti
Punct
La sud de sat, tarlaua 73, parcela 269/15 (proprietatea George Iacob)
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bojică Cătălin
Mănucu-Adameşteanu Gheorghe
Saulea Iulia
Cod RAN    101323.01
Raport Obiectivul cercetării l-a constituit eliberarea de sarcină arheologică a unui teren în vederea construirii a două locuinţe proprietate personală. Săpăturile s-au desfăşurat pe fundaţiile viitoarelor construcţii, fiind trasate 12 secţiuni şi două casete: S1: 9 x 0,50 m; S2: 9 x 0,50 m; S3: 6,00 x 0,50 m; S4: 6,00 x 0,50 m; S5: 6 x 0,50 m; S6: 6 x 0,50 m; S7: 11,50 x 0,50 m; S8: 11,50 x 0,50 m; S9: 6,25 x 0,50 m; S10: 6,25 x 0,50 m; S11: 6,25 x 0,50 m; S12: 6,25 x 0,50 m; Cas.1: 4 x 3 m; Cas.2: 7,50 x 2 m.
Stratigrafia generala este următoarea:
- solul vegetal, cu o gr. ce variază între 0-0,20 m;
- pământ brun închis, gros de cca. 0,30 m, în care au fost identificate materiale arheologice (între -0,20-0,50 m);
- pământ brun deschis, steril din punct de vedere arheologic, cu o gr. de cca. 0,30 m (între -0,50 – 0,75/0,80 m). Admax de săpare atinsă a fost de -1,50 m.
În strat au fost descoperite doar fragmente ceramice izolate, de tip Dridu, din pastă nisipoasă şi cenuşie, fragmente de lupe de fier, zgură.
Pe suprafaţa cercetată a fost identificat un singur complex de locuire (L1).
Locuinţa 1 (S2 şi S6)
A fost surprinsă în colţul de NV pe traseul fundaţiei casei 1, la intersecţia S2 cu S6. Începe de la -0,50/0,55 m faţă de nivelul actual de călcare şi coboară până la ad. de -1,45/1,47 m faţă de nivelul actual de călcare. Dimensiunile păstrate sunt următoarele: pe profilul de NV (S2) -2,50 m; pe profilul de NE (S6) -0,95 m; pe profilul de SE (S2) -1,80 m.
Inventarul locuinţei este reprezentat de cele două categorii ceramice, prezente în cadrul culturii Dridu (ad. de descoperire: -1/1,20 m)
Ceramica fină:
- ceramica arsă reducător, cu miezul cenuşiu: fragmente de la două vase. Mai multe fragmente de pansă de vas-borcan/oală, de dimensiuni mai mari şi un vas cu decor cu caneluri orizontale şi linii oblice lustruite, cu urme de ardere secundară.
- ceramică cu miez portocaliu: fragmente de la două vase. Un vas lustruit, cu urme de ardere secundară (fragment fund) şi un al doilea decorat cu benzi de linii lustruite dispuse în unghi (fragment pansă ). Ambele vase sunt de dimensiuni medii.
Ceramica nisipoasă:
Din acest tip de pastă au fost găsite fragmente de la 6-8 vase borcan de dimensiuni mici şi medii (doar unul pare mai mare): trei buze, trei funduri şi fragmente de pansă. Toate au urme de ardere secundară pe interior. Vasele sunt lucrate dintr-o pastă untoasă, uneori cu mică, cu pereţii relativ subţiri (0,5-0,7 cm). Există însă şi vase cu pereţii mai groşi, cca. 1 cm, care au în compoziţie multe micro-prundişuri, miezul fiind cenuşiu. Singurul fund păstrat cu o suprafaţă mai mare nu prezintă marcă. Buza este răsfrântă cu marginea rotunjită şi gâtul profilat. Diametrul maxim este în zona mediană. Decorul este format din linie sau fascicul de linii în val trasate neglijent pe umăr. Pe restul corpului decorul este reprezentat de incizii orizontale care acoperă toată suprafaţa vasului până aproape de fund. Pe un singur fragment din partea inferioară a unui vas se observă două fascicule de linii orizontale (decor în portativ).
Pasta grosolană a vaselor, decorul neîngrijit şi mărimea vaselor sugerează o datare în a doua jumătate a sec. X. Pentru acest lucru pledează şi proporţia destul de mare a ceramicii cenuşii (sunt 3-4 vase).
Materialul ceramic şi documentaţia de şantier se află la MMB, secţia de Arheologie, la responsabilul de şantier.
Rezumat
English Abstract The archaeological site was detected during surveys in 1999. During this research Late Bronze (Tei culture), Hallstatt Age and Dridu pottery shards were found.
In this layer only isolated Dridu sandy grey fabric pottery sherds, iron lens fragments and slag were found.
In the excavation only one habitation was identified (Dwelling 1).
The dwelling starts at -0.50/0.55 m from the present occupation layer and goes as low as -1.45/1.47 m. The preserved sizes are: in the north-west section (S2) – 2.50 m; in the NE section (S6) – 0,95 m.; in the SE section (S2) – 1.80 m.
The inventory consists of two major pottery types of fabric that characterize the Dridu culture:
Fine ware
- grey fabric ware, burnt without oxygen: fragments from two pots.
- orange core fabric ware: fragments from two pots.
Sandy fabric ware
As regards this type of fabric, fragments from 6 – 8 small- and middle-sized jars (only one jar seems to be bigger) were found: three rims, three bases and fragments of walls. All of them have traces of secondary burning inside.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu