Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Pasărea | Comuna: Brăneşti | Judeţ: Ilfov | Punct: La sud de sat, tarlaua 73, parcela 269, nr. cadastral 2984 (proprietatea Cristiana Andreea Vatra) | Anul: 2007

Anul   2007
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca medievală timpurie;
Epoca bronzului târziu;
Hallstatt
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Locuire civilă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Ilfov
Localitate   Pasărea
Comuna   Brăneşti
Punct
La sud de sat, tarlaua 73, parcela 269, nr. cadastral 2984 (proprietatea Cristiana Andreea Vatra)
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bojică Cătălin
Mănucu-Adameşteanu Gheorghe
Pârvulescu Cosmin Dan
Cod RAN    101323.01
Raport Staţiune arheologică a fost depistată cu ocazia unor cercetări de suprafaţă efectuate în cursul anului 1999: ea se află în partea sudică a satului şi se întinde pe o fâşie de teren de pe malul stâng al Văii Pasărea. Cu această ocazie s-au descoperit fragmente ceramice din epoca finală a bronzului (cultura Tei), materiale hallstattiene şi de tip Dridu1.
Începând cu anul 2000 s-au efectuat numeroase cercetări arheologice preventive, determinate de extinderea satului în această zonă. Au fost descoperite materiale arheologice - în strat, dar şi complexe - din epoca finală a bronzului, din epoca hallstattiană - timpurie şi târzie şi din secolul X2.
Obiectivul cercetării l-a constituit eliberarea de sarcină arheologică în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. Săpăturile s-au desfăşurat pe fundaţiile viitoarei construcţii: S1 (9 x 0,50 m); S. 2 (9 x 0,50 m); S3 (6,00 x 0,50 m); S4 (6,00 x 0,50 m); S5 (6,00 x 0,50 m); S. 6 (6,00 x 0,50 m); S7 (11,50 x 0,50 m); S8 (11,50 x 0,50 m); S9 (6,25 x 0,50 m) S10 (6,25 x 0,50 m); S11 (6,25 x 0,50 m); S12 (6, 25 x 0,50 m); Cas.1 (4 x 3 m), a fost trasată, pentru cercetarea unui cuptor din lut.
Stratigrafia generală:
- solul vegetal, cu o grosime ce variază între 0-0,20 m;
- pământ brun închis, gros de cca. 0,50 m, în care au fost descoperite foarte puţine materiale arheologice din sec. X (între -0,20-0,70 m);
- pământ brun deschis, steril din punct de vedere arheologic, cu o grosime de cca. 0,10-15 m (între -0,70 -0,80 m).
Admax de săpare atinsă a fost de -0,80 m. Pe suprafaţa cercetată a fost identificat un singur cuptor menajer, datat în sec. X.
Cuptorul 1 (S4 şi Cas 1)
În S4, la ad. de -0,40 m faţă de nivelul actual de călcare a apărut o crustă roşie. După curăţare s-a putut observa că este vorba de un cuptor care are cupola foarte bine păstrată: vatra este la -0,64 m faţă de nivelul actual de călcare şi are o lungime la interior de 0,60 m şi o lungime totală, vatră cuptor şi vatră exterioară: 1,10 m. Pereţii cuptorului au o gr. care variază între 7 cm şi 15 cm. Vatra are o grosime de 1-2 cm şi este foarte tare.
Pentru a vedea dacă acest cuptor aparţine unei locuinţe şi pentru cercetarea lui integrală, a fost trasată Cas. 1 la 0,50 m V de S4. În această casetă au fost surprinse la adâncimea de 0,60 m câteva urme de lut galben fără a identifica însă o locuinţă. Din aceste considerente credem că este vorba despre un cuptor menajer în aer liber.
În Cas.1 şi la demontarea martorului au apărut câteva fragmente (pansă) ceramice de vase borcan lucrate din pastă nisipoasă, decorate pe toată suprafaţa cu incizii orizontale, un fragment de pansă de la un vas de dimensiuni mai mari, lucrat din pastă cenuşie şi un fragment de zgură de fier. Tot de aici avem şi un fragment de la o oală-borcan cu buza înaltă care pare să dateze din sec. XV - XVI.
În S9, în strat, între 0,30 -0,50 m, au fost descoperite mai multe fragmente care au permis întregirea unui profil aproape complet de la un vas borcan de mici dimensiuni. Buza este răsfrântă cu marginea rotunjită. În zona umărului sunt făcute cu beţişorul două şiruri de alveole; toată suprafaţa vasului este decorată cu linii incizate. Din vecinătatea cuptorului, (S5, la -0,30 m), menţionăm un fragment dintr-un creuzet de mici dimensiuni, păstrat pe jumătate.
Materialele ceramice descoperite în zona cuptorului şi în strat permit o încadrare cronologică în sec. X.
Materialul ceramic şi documentaţia de şantier se află la MMB, secţia de Arheologie, la responsabilul de şantier.
Rezumat
English Abstract The archaeological site was detected during surveys in 1999. During this research Late Bronze (Tei culture), Hallstatt Age and Dridu pottery shreds were found.
During the 2007 excavations a house-kiln was found, placed in the open. Because of the ware fragments discovered around this kiln– jars made of sandy fabric and one pot made of gray fabric, the kiln dates from the 10th century A.D.
In the excavation 10th-century A.D. pottery shreds and a 15 th - 16th centuries high-rim jar were discovered.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu