Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Chilieni | Comuna: mun. Sf. Gheorghe | Judeţ: Covasna | Anul: 1996

Anul   1996
Epoca
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Covasna
Localitate   Chilieni
Comuna   mun. Sf. Gheorghe
Punct
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bartók Botond responsabil Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional Covasna
Cod RAN    63410.02
Raport Cercetările începute în 1987 au continuat an de an pe terasa râului Olt de la Chilieni - Sf. Gheorghe. S-a deschis pe malul terasei S1 (14,00 x 1,00 m) care ulterior a fost prelungit spre sud cu încă 10,30 m pentru a se putea cerceta profilul malului terasei Oltului, unde au apărut gropi, în formă de sac şi benzi de chirpic. Între 0 - 9 m pe axa lui S1, spre est, s-au deschis două casete (C2, C3) iar în malul terasei, unde s-a surprins o bandă de chirpic, s-a deschis caseta (C1). S-au descoperit vestigii arheologice aparţinând secolelor IV, VI şi XI-XII. Materialul de secol IV p. Chr., provine din S1 şi prelungirea lui şi constă din: o cataramă din fier prevăzută cu spin; o fibulă din bronz, romboidală, fragmentară, un pieptene de os fragmentar, două puluri de ceramică confecţionaţi din pereţii unor vase şi fragmente în special de la vase mari de provizii modelate la roată şi arse cenuşiu (Krausengefässe), decorate cu caneluri sau benzi de linii în val (Pl I; fig. 1,2,4,6,8 a,b). În perimetrul lui S1 iniţial şi a casetelor C2 şi C3 s-au descoperit parţial două locuinţe (L1 şi L2) cu un bogat material de inventar. Urmele de arsură şi cenuşă, cât şi fragmentele ceramice, arse secundar indică faptul că locuinţele au fost incendiate. Materialului de secol VI p. Chr. a fost descoperit în L1 în apropierea malului terasei Oltului şi constă din câteva fragmente ceramice şi a unui pieptene de os, fragmentar, cu dinţii bilaterali, lucrat din plăcuţe de os (Pl. I, fig.5). Barele transversale sunt ornamentate cu incizii constând din linii paralele care le mărginesc pe cele în val. Lipsa unui bogat inventar pentru vestigiile de secol VI p. Chr., atestă o locuire de scurtă durată în această perioadă la Chilieni. Deasupra nivelelor de locuire, datate în sec. IV şi VI p. Chr., au fost surprinse în S1, C1, C2 şi C3 (L1 şi L2), vestigii aparţinând sec. XI-XII, constând din numeroase fragmente ceramice, fragmente de căldări de lut, şi obiecte din fier şi ceramică: un vârf de săgeată (fragmentar lipsindu-i o aripioară) din fier (Pl I, fig. 7), aproape identic cu cel de la Ungra, jud. Braşov descoperit în 1974: trei fusaiole plate (una a fost confecţionată din peretele unui vas) din ceramică, imitând pe cele plate din plumb descoperite la Doboz - Hajduirtás din Ungaria (Pl I, fig. 3 a,b,c), căldări din lut, şase fragmente de buze teşite orizontal şi trase în exterior, prevăzute cu orificii dintre care două lucrate la roată (Pl I, fig. 9 a,b,c) din a doua jumătate a sec. Xi sau din sec. al XII-lea. Fragmentele ceramice provin de la vase, mai ales oale-borcan, cu buzele faţetate şi ornamentate cu linii simple sau în val, benzi de linii ondulate care încheie o zonă de linii orizontale, benzi de linii orizontale, fie lipsite de decor (Pl II. fig. 1,2,3,4,5,6,7). Din sec. XI-XII s-a identificat vatra unei instalaţii de foc, de formă circulară, cu diametrul de 0,90 - 1,00 m, fragmentară (s-a păstrat jumătate din ea) în apropierea lui L2. Pe vatra care a avut un singur strat de lutuială s-a descoperit un fragment de vas cu buza faţetată de culoare neagră şi fără ornament, care a
fost supus unei arderi ulterioare (Pl II fig. 6).
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu