.
Moineşti | Judeţ: Bacău | Punct: Cetăţuia | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Latene
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Bacău
Localitate:
Moineşti
Comuna:
or. Moineşti
Punct:
Cetăţuia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Căpitanu Viorel responsabil Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie "Iulian Antonescu", Bacău
Ursachi Vasile Muzeul de Istorie Roman
Cod RAN:
Raport:

S-a trasat o nouă secţiune în partea de NE a aşezării cu lungimea de 12 x 2 m. Mai întâi s-a procedat la degajarea stratului de piatră - (gresie de kliva) în partea de sud a secţiunii şi apoi au fost continuate săpăturile până la adâncimea de 0,80-1 m. Din punct de vedere stratigrafic situaţia este identică cu cea întâlnită în secţiunile săpate în campaniile trecute. Primul nivel de locuire aparţine sec. II a....Chr., iar cel de-al doilea nivel sec. I a.Chr. - I p.Chr. În urma săpăturilor a rezultat o mare cantitate de ceramică lucrată cu mâna şi la roata olarului specifică civilizaţiei geto-dacice ce se încadrează în sec. II-I a.Chr.-p.Chr. Ca tipuri de vase menţionăm: ceşti-opaiţe, vase-borcan, fructiere, cupe, străchini, căni, vase de provizii şi amfore. În partea de nord a secţiunii a fost descoperită o locuinţă uşor adâncită cu foarte mult material, oase calcinate de animale, cenuşă, cărbuni şi pietre de la construcţia respectivă. De formă oarecum dreptunghiulară, locuinţa a avut fundaţia de piatră. Materialele rezultate din campania anului 1994 reprezintă un fond documentar foarte important pentru epoca geto-dacică care se încadrează perfect în ceea ce numim drept perioada clasică a civilizaţiei geto-dacice.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO