.
Veţel | Judeţ: Hunedoara | Punct: SE Amfiteatru | Anul: 2007
Anul:
2007
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire civilă
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Veţel
Comuna:
Veţel
Punct:
SE Amfiteatru
Toponim:
Micia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Babu Marius Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Dumitrescu Ion Universitatea din Piteşti
Mitar Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Petculescu Liviu Muzeul Naţional de Istorie a României
Ştefănescu Alis Universitatea din Piteşti
Cod RAN:
Raport:

Campania din 2007, finanţată de MCC, s-a desfăşurat în perioada 23.07-25.08. În acest an s-a continuat cercetarea începută în anul 2000 în aşezarea civilă dezvoltată pe lângă castrul Micia, în zona situată la SE de amfiteatru1. Săpăturile s-au desfăşurat în cele două sectoare deschise în aşezarea civilă: sectorul Cuptoare al MNIR situat la V de secţiunea magistrală S1 2000, unde au lucrat ambii membri ai colect...ivului şi sectorul Domus al MCDR Deva, plasat la E de mai sus amintita secţiune. Cu sprijinul primăriei Veţel s-a lucrat la curăţirea de vegetaţie a vechilor săpături şi a unei părţi din monumentele restaurate.
Sector Cuptoare
Săpăturile din această campanie au avut ca scop continuarea investigării atelierului de prelucrare a bronzului identificat în partea de S a acestui sector2. Astfel s-a terminat cercetarea suprafeţei 9, de 10 x 6 m la care s-a lucrat în 2005 şi 20063. S-au desfiinţat cei doi martori cruţaţi până acum, de 2,90 x 2,35 m şi 3,25 x 1,30 m, pe care se aflau cuptorul metalurgic, respectiv o groapă modernă umplută cu pietre adâncă de 1 m şi s-a săpat pe întreaga suprafaţă de la -1,60 m până la -1,80 m, unde se termină nivelele romane şi apare pământul virgin. De asemenea s-a golit groapa mare din partea de N a suprafeţei care începe imediat de sub pământul vegetal şi ajunge la -1,95 m.
S-a putut preciza că în zona cuptoarelor există trei nivele de locuire anterioare fazei construcţiilor de piatră, ceea ce corespunde cu stratigrafia constatată în interiorul clădirii cercetate de MCDR Deva, la E de S1, în imediata apropiere a cuptoarelor. Toate aceste nivele sunt delimitate de straturi de arsură. Mai consistente sunt nivelele corespunzând fazlor 1 şi 3 de locuire, unde apar construcţii cu pereţi din bârne şi chirpic, nivelul intermediar fiind mai subţire si prezent numai în anumite zone. Cele două cuptoare din suprafeţele 8 şi 9 aparţin celui mai recent nivel al construcţiilor de lemn datat spre mijlocul sec. II p.Chr. Pe acest nivel este depus un strat compact de lut calcinat provenind de la pereţii cuptoarelor. Deşi cuptoarele sunt destul de mici, cel din Sp. 9 având dimensiunile interne de 1,50 x 1,20 m, resturile lor calcinate se extind pe o suprafaţă de peste 30 m2 ceea ce dovedeşte că pereţii acestora au fost nivelaţi si apoi reconstruiţi de mai multe ori pe parcursul întregii perioade de utilizare.
În nivelul corespunzând cuptorului a fost descoperit încă un creuzet fragmentar din lut cu urme de bronz şi un pandantiv de bronz bipartit de harnaşament databil spre mijlocul sec. II p.Chr. În centrul suprafeţei, în zona în care a apărut în campania precedentă aglomerarea de boluri şi capace, identificate ca resturile unui banchet, au mai fost găsite şi alte fragmente de astfel de vase care ajung până la baza stratului de cultură.
La S de Sp.9 şi despărţită de aceasta printr-un martor de 1 m s-a deschis o nouă suprafaţă marcată Sp.10 tot cu dimensiunile de 10 x 6 m, pentru a se delimita zona atelierului de prelucrare a bronzului. Această suprafaţă a fost săpată în jumătatea de V până la adâncimea de 0,30 m. evacuându-se solul vegetal, iar în jumătatea de E până la -1,30. În jumătatea de E a acestei suprafeţe, la -0,60-0,80 m a apărut un strat cu material arheologic necompact constând din pietriş şi fragmente de tegule. În acest nivel s-au descoperit şi câteva piese de inventar mobil, dintre care menţionăm: un fragment de imitaţie de TS decorată cu motive zoomorfe, leu şi cervideu, ceramică neagră ştampilată cu motive-rozetă. La 8 m de la începutul lui Sp10, deci în partea ei de S, la -0,80 m a fost surprins probabil un drum reprezentat de o bordură de lespezi de piatră care intersectează suprafaţa în unghi drept şi care se continuă cu un strat de pietriş compact care intră în profilul de S. În restul suprafeţei de la -0,80 şi până la -1,50 au apărut straturi alternative de nisip şi pământ negru. In partea săpată din Sp.10 au fost surprinse doua gropi cu care încep de sub solul vegetal şi se adâncesc până la -1,30 m. Complexele descoperite au fost protejate prin acoperirea cu un strat de pământ.
S-a astupat manual Sp.8 în proporţie de 80%, urmând ca în zona eliberată de pământul scos din săpătură să fie efectuată în campania următoare o nouă suprafaţă paralelă cu ea spre V, pentru a se continua cercetarea atelierului metalurgic.
Printre obiectele de inventar mobil descoperite menţionăm în afară de ceramică (fragmente de TS, mortarii, opaiţe, castron lucrat la roată decorat cu brâu alveolar), un denar subaerat (?), o fibulă cu genunchi din fier unică în Dacia, aplică de harnaşament din bronz, un cap de statuetă de lut şi un deget de la mâna unei statui de piatră (marmură?) de dimensiune mai mare decât cea naturală. De asemenea de pe suprafaţa sitului s-a recuperat o gardă de spatha din bronz.
Principalul rezultat al acestei campanii constă în precizarea datării funcţionării atelierului de prelucrare a bronzului la mijlocul sec. II p. Chr. Astfel localizarea sa în cadrul aşezării civile de la Micia devine inteligibilă: în perioada sa de existenţă el trebuie să fi fost plasat spre marginea aşezării şi doar într-o perioadă ulterioară când era dezafectat, apare ca fiind situat spre mijlocul aşezării cu construcţii de piatră, mult extinsă între 170-250/70 p.Chr. faţă de cea precedentă, care avea construcţii de lemn şi chirpic. De asemenea atelierul a fost delimitat în partea sa de sud, ca terminându-se la linia bazelor de piatra din Sp.9, în c.4. Degetul statui de piatră descoperite sugerează că în faza construcţiilor de piatră când a funcţionat amfiteatrul, drumul principal de acces către acesta, orientat S-N şi care trecea la cca. 10 m V de suprafeţele cercetate de MNIR, a fost prevăzut cu un portic decorat cu statui.
Plecând de la rezultatele obţinute, în campaniile viitoare vor fi efectuate suprafeţe dispuse la 1 m spre V de Sp.7-9, care pe de o parte vor delimita latura vestică a atelierul iar pe de alta vor preciza aspectul urbanistic al zonei in perioada aşezării cu construcţii de piatră.

English Abstract:

In 2007 the excavations were carried out in the civil settlement of the auxiliary fort at Micia where bronze-melting kilns were identified. In this season of excavations a trench of 9 of 10 x 6 ms. opened in 2005 was finished and, southward of this, area 10 was opened, of the same size.The main results of 2007 season consist in the dating of the bronze workshop toward the middle of the 2nd century A.D. and in the delimitation of its southern limit. The discovery of o finger of a stone statue suggest a monumental organisation of the main road coming to the amphitheatre of Micia in the period from 180 to 250/70 A.D.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO