Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Ostrov | Judeţ: Constanţa | Punct: Păcuiul lui Soare | Anul: 2008

Anul   2008
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca bizantină
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Ostrov
Comuna   Ostrov
Punct
Păcuiul lui Soare
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Damian Oana responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Mărgineanu-Cârstoiu Monica Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN    62547.02
Raport Cercetarea arheologică din campania 2008 s-a concentrat, ca majoritatea celor desfăşurate după anul 2000, asupra degajării unor elemente ale sistemului constructiv al fortificaţiei insulare1, în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind maniera de fundare a cetăţii, pentru realizarea unui studiu de arhitectură care să stea la baza unui proiect de conservare şi punere în valoare a monumentului bizantin. Studiul viza, evident, şi instalaţia portuară, situată pe latura de sudE a cetăţii şi cercetată în anii 602. După degajarea vestigiilor arheologice, în campaniile 2004 şi 2006-2007, de aluviunile masive depuse de apele Dunării în anii 70, eforturile au fost orientate spre obţinerea de informaţii suplimentare privind maniera de fundare a curtinei şi a turnurilor care flanchează instalaţia portuară, completată cu finalizarea cercetării celui sudic, şi relaţia sa cu zidul de incintă, precum şi spre identificarea limitelor debarcaderului spre est şi spre S. În 2007, a fost cercetată zona de racord dintre zidul turnului nordic al instalaţiei portuare şi curtina estică a cetăţii, săpată parţial în anii 60. Campania 2008 şi-a propus completarea informaţiei obţinute în 2006 privind limitele estică şi sudică ale instalaţiei portuare. Nivelul ridicat al apelor Dunării la începutul campaniei nu a permis continuarea cercetarea limitei estice a instalaţiei portuare. Cercetarea s-a concentrat asupra surprinderii limitei sudice a debarcaderului, şi anume a relaţiei dintre zidul turnului sudic al acestuia şi curtina estică, practicându-se o casetă cu dimensiunile de 5 x 5 m, până la adâncimea de 2,50 m înregistrându-se, după depunerile consistente de nisip aluvionar, partea superioară păstrată a instalaţiei portuare în zona de racord a zidului turnului la zidul de incintă.
Este necesară continuarea cercetării pentru identificarea sistemului de fundare a instalaţiei portuare spre limitele sale sudică şi estică, pentru definitivarea înregistrării monumentului, precum şi pentru găsirea unor eventuale soluţii de conservare şi punere în valoare.
Rezumat
English Abstract Location: Păcuiul lui Soare

The archaeological excavations in the 2008 campaign focused, like most of those conducted after 2000, on clearing some elements of the constructive system of the Byzantine island fortification, in order to obtain supplementary information on the manner of founding the fortress, with a view to carrying out an architectural study that should lay the foundation for another project for the conservation and valorisation of the Byzantine monument. The high level of the waters of the Danube at the beginning of the campaign did not allow us to continue investigating into the east limit of the port facilities. The excavations focused upon finding out the south limit of the wharf, that is the relation between the wall of its south tower and the east curtain, as we opened a sondage sized 5 x 5 m, down to the depth of 2.50 m, and recorded, after the substantial alluvial sand depositions, the preserved upper part of the port facilities in the area connecting the wall of the tower to the precincts wall.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu