Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Târcov | Comuna: Pârscov | Judeţ: Buzău | Punct: Piatra cu lilieci | Anul: 2008

Anul   2008
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Dacii liberi
Perioade
Epoca bronzului;
Hallstatt
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Buzău
Localitate   Târcov
Comuna   Pârscov
Punct
Piatra cu lilieci
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Duţescu Maria-Magdalena SC Digital Domain SRL Bucureşti
Matei Sebastian Muzeul Judeţean Buzău
Sîrbu Valeriu Muzeul Brăilei
Ştefan Călin Dan SC Digital Domain SRL Bucureşti
Trohani George responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN    48646.01
Raport În această campanie ne-am propus cercetarea integrală a complexului de locuire – notat CPL 4, precum si a structurii de bolovani CPL 5. In acest sens a fost prelungită secţiunea S2 cu încă 4 m şi au fost trasate două noi secţiuni. Este vorba de S3 cu dimensiunile de 2 x 8 m şi S4 cu dimensiunile de 2 x 6 m.
Locuinţa notată cu sigla CPL 4 a fost descoperită parţial în capătul de SV al secţiunii, încă din campania 2007, la adâncimea de 0,35/0,40 m şi se prezenta sub forma unei aglomerări compacte de lipitură arsă, sub care au fost găsite cel puţin 2 vase sparte pe loc (un borcan şi un pithos). De asemenea, menţionăm şi descoperirea a doua calapoade aproape întregi, aflate la mică distanţă unul de altul.
In această campanie s-a continuat cercetarea acestui bogat complex, cercetare care nu s-a finalizat in totalitate. Resturi din această locuinţă au apărut şi în caroul 4 al secţiunii pe o suprafaţă de 2 mp. În secţiunea S3, complexul 4 a fost pus în evidenţă doar de o zonă cenuşie, puternic pigmentată cu lipitură arsă, pe o lungime de aproximativ 3 metri şi o lăţime de 0,50 m, ce intra în contrast cu pământul din jur. În secţiunea S4 au fost surprinse numeroase fragmente ceramice, bucăţi de lipitură şi o ceaşcă-opaiţ întregibilă, toate reprezentând resturi din partea superioară a complexului 4. Având în vedere aceste date preliminare, putem afirma că acest complex are dimensiunile de 3 x 4 m. Primele resturi au fost observate de la adâncimea de 0,40 m, iar baza se află la adâncimea de 0,60 m. Nu a fost găsită nici o amenajare de tip podină. De altfel, imediat sub baza acestui complex se află sterilul arheologic, care constă dintr-o argilă gălbuie, în anumite locuri chiar stâncă nativă.
În caroul 3, în marginea acestui complex a fost surprinsă şi o mică groapă de par, legată probabil de structura de susţinere a pereţilor sau acoperişului locuinţei. Groapa, notată CPL 9, are o formă cilindrică, cu diametrul de 0,20 m, şi baza la 0,80 m, perforând stratul de argilă.
Materialul arheologic recoltat din acest complex este deosebit de bogat, însă destul de fragmentat. În urma analizei primare a materialului ceramic au fost identificate circa 13 vase întregibile sau parţial întregibile, precum şi numeroase fragmente de vase. În umplutura acestui complex au fost descoperite si două piese din metal. Este vorba de o piesă asemănătoare cu o scoabă, pătrată în secţiune şi un fragment dintr-o lamă masivă din fier. Oasele sunt extrem de puţine şi deosebit de fragmentate.
Pe lângă materialele arheologice menţionate, din locuinţa CPL 4 au fost scoase numeroase fragmente de lipitură arsă, unele de dimensiuni foarte mari, peste 0,40 m.
Un alt complex interesant, complexul 5, este reprezentat de o structură liniară de bolovani, identificată în campania din 2007, Această structură a fost observată atât în S 3 cât şi în S 4, pe direcţia E-V. Structura consta dintr-un şir de pietre, unele cu aspect de dală, înşirate pe o lungime de 7 metri şi o lăţime variabilă cuprinsă între 0,80 şi 1,30 m. In anumite locuri s-au observat mai multe gropi de stâlp care erau aproximativ tangente la această structură de bolovani. În acest stadiu nu ne putem pronunţa cu privire la funcţionalitatea acestui complex, el putând reprezenta fie fundaţia unei construcţii de suprafaţă , fie baza unui zid.
În această campanie a fost descoperită şi cercetată integral o vatră, complex 7 ce a fost surprinsă la adâncimea de 0,52 m, fiind puternic afectată de rădăcinile copacilor. Dimensiunile păstrate sunt de 0,50 x 0,35 m. A fost amenajată direct pe pământ, dintr-o argilă nisipoasă, cu un conţinut mare de pietricele. Grosimea maximă a crustei nu depăşea 0,0025 m.
În cursul săpăturilor au fost recoltate din strat numeroase fragmente ceramice, însă foarte fragmentate, oase de animale si rar bucăţi de lipitură arsă. Menţionăm de asemenea mai multe bucăţi de râşniţă de la un catillus, răspândite pe o suprafaţă de cca. 2 mp, în carourile 1 şi 2 ale secţiunii S2, fragmente de cute de gresie şi 4 fusaiole. Foarte interesantă este descoperirea în caroul 3 al S4, a unui fragment probabil de colier din fier, compus dintr-o verigă mai mare, cu diametrul de 3 cm, de care erau prinse două zale mai mici, deoparte şi de alta.
Pe baza materialului ceramic, putem aprecia că locuirea de pe această terasă se datează exclusiv în sec. I p.Chr., poate în a doua jumătate a acestui secol.
În ceea ce priveşte descoperiri din epocile anterioare, menţionăm câteva fragmente de vase din epoca bronzului (cultura Monteoru) şi două fragmente provenind de la vase specifice secolelor IV – III a.Chr. E vorba de doi pereţi de borcane, ce aveau apucători în formă de potcoavă alungită, uşor curbate. De lângă ele pleca un decor în relief constând din brâie alveolate. Trebuie menţionat că aceste descoperiri sunt rarisime şi nu avem un strat de cultură pentru aceste perioade.
Materialul arheologic descoperit se află în depozitele MJ Buzău, unde se vor efectua acţiuni de conservare, restaurare, cercetare şi punere in valoare a acestuia.
În cursul campaniilor viitoare ne propunem epuizarea complexelor de locuire şi a structurii liniare din piatră, precum şi prelungirea secţiunii S4, cu scopul de a intersecta Terasa 1 şi Terasa 3. In acest fel vom putea obţine date privind legătura dintre terase şi sistemul de susţinere şi de fortificare a acestora.
Rezumat
English Abstract In this campaign we continued the excavation of the dwelling structure Cpl. 4 and we identified and partially excavated a linear stone structure, 7 m in length and 0.80/1.30 m wide which might be the basis of a wall which had crossed over, on an East-West direction, the Terrace 2.
Accordingly to the discovered artifacts, one may consider the habitation on this terrace to be dated exclusively in the 1st century A.D., perhaps in its second half.
Regarding the discoveries from earlier periods, we mention few fragments belonging to Bronze Age vessels (Monteoru culture) and two fragments from typical vessels of the Hellenistic Age (4th – 3rd centuries B.C.).
In the future campaigns we aim to complete the excavation of the dwelling structure and wall basis, and also to extend the trench S4 in order to cross over Terraces nos. 1 and 3. This way we will be able to obtain information about the relation between the terraces and their sustaining and fortification systems.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu