.
Şirna | Judeţ: Prahova | Punct: Fântâna lui Hârţu | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Latene;Dacii liberi
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Prahova
Localitate:
Şirna
Comuna:
Şirna
Punct:
Fântâna lui Hârţu
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Neagu Nina Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Nicolae Vlad Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Olteanu Ştefan responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice au pus în evidenţă complexe de locuire din epoca geto-dacă şi daco-romană, aducând date noi privind evoluţia comunităţilor săteşti din zona amintită.
O parte a descoperirilor făcute (secţiunea XXX) datează din secolele IV şi V, sporind numărul complexelor cercetate până acum pentru această perioadă la Şirna. Este vorba de trei locuinţe (nr. 115-117), două dintre ele cercetate integr...al, a treia parţial), datând din sec IV (locuinţele nr. 115-116), a treia (nr. 117) din sec. IV-V. Forma locuinţelor este rectangulară, cu colţurile rotunjite, prevăzute cu cuptor scobit în peretele locuinţei şi cu vetre simple.
Noutatea cercetărilor din campania amintită constă în descoperirea, pentru prima oară la Şirna, a unei locuinţe din perioada geto-dacă (sec. III-II a.Chr.), a cărei datare s-a făcut pe baza unei fibule descoperite în locuinţă, de tradiţie tracică, datată, potrivit analogiilor existente la noi (Brăila şi Zimnicea) în perioada secolelor III-II a.Chr.
Semnalăm, totodată, prezenţa în imediata apropiere a locuinţei menţionate a unui vas-castron ceramic de mari dimensiuni (circa 45 cm), lucrat cu mâna, complet întregibil, găsit împreună cu resturi ale unei gardine de vatră. Tipul de castron este cunoscut în Muntenia; cel de la Şirna, însă, prezintă unele detalii la torţi care îl particularizează faţă de exemplarele cunoscute până acum. Este vorba de aplicarea la cele 4 torţi dispuse simetric pe circumferinţa vasului. Este posibil ca acest vas ceramic, care se datează în aceiaşi perioadă cu fibula pomenită, să fi aparţinut aceluiaşi complex.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO