.
Veţel | Judeţ: Hunedoara | Punct: SE Amfiteatru | Anul: 2008
Anul:
2008
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Castru
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Veţel
Comuna:
Veţel
Punct:
SE Amfiteatru
Toponim:
Micia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Mitar Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Petculescu Liviu responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Ştefănescu Alis Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cod RAN:
Raport:

În campania din acest an s-a continuat cercetarea începută în anul 2000 în aşezarea civilă dezvoltată pe lângă castrul auxiliar de la Micia. Săpăturile au avut loc în sectorul Cuptoare situat la V de secţiunea magistrală S1 2000 orientată N-S şi dispusă la SE de amfiteatrul militar1. În 2008 s-a urmărit delimitarea laturii vestice a atelierului de prelucrare a bronzului descoperit în partea de S a acestui sect...or2.
Astfel s-a terminat astuparea manuală a Sp. 8 iar în zona eliberată de pământul depus din această secţiune s-a trasat o nouă suprafaţă marcată Sp. 18. Situată la V de Sp. 8 şi despărţită de această printr-un martor de 1 m. noua suprafaţă are dimensiunile standard pentru cercetările din acest sector adică 10 x 6 m. Noua suprafaţă nu a putut fi săpată decât până la adâncimea de 0,90 m datorită lipsei forţei de muncă care a limitat rezultatele acestei campanii.
Pământul vegetal se termină la -0,40 m adâncime, după care urmează un strat cu depuneri de dărâmături ale construcţiilor de piatră ale ultimei faze de locuire a aşezării romane. Imediat sub pământul vegetal, la -0,40 m, a apărut un canal de drenaj păstrat pe o lungime de 3,50 m, orientat SE-NV ce pleacă dinspre zona centrală a suprafeţei şi intră în colţul ei de NV. Canalul lat de 0,70 m şi adânc de 0,30 m are pereţii alcătuiţi dintr-un rând de pietre puse pe cant, unele cioplite dreptunghiular, iar fundul din pământ bătut suprapus de un strat de utilizare din nisip şi pietriş mic gros de cca 5 cm. Umplutura canalului este constituită doar din pietre mici, fragmente de cărămizi şi oase sparte. Canalul plasat imediat sub pământul vegetal şi orientat diferit faţă de trama stradală a Miciei se datează probabil în epoca post-romană, fără a putea insă preciza o perioadă anume. Cele mai apropiate analogii pentru canalul de drenaj de la Micia sunt reprezentate de canalele similare din punct de vedere constructiv şi având aceeaşi funcţionalitate, descoperite în număr mare la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Deşi nici pentru acelea nu există elemente certe de datare, ele sunt considerate a fi fost construite în epoca austriacă, ceea ce este verosimil.
La -0,50 m a apărut ultima asiză a temeliei unui zid de piatră, lată de 0,40 m. Temelia orientată N-S, deci înscriindu-se în planimetria aşezării romane, este dispusă la 1,50 m de profilul de E al suprafeţei. Temelia s-a păstrat pe lungimea de 6 m şi pare a face colţuri pe direcţiile E şi V. Între acest zid şi profilul de E al suprafeţei începând de la adâncimea de 0,60 m începe un strat conţinând chirpic ars caracteristic zonei cuptoarelor metalurgice. Acest strat este bogat în materiale arheologice. În restul suprafeţei în zona centrală a apărut un strat de pietriş, corespunzând cu cel descoperit şi în Sp. 9 şi reprezentând probabil pavajul unei curţi. Sub pietriş tot în zona centrală a suprafeţei este un strat de nivelare din mâl şi nisip adus evident din Mureş. Lângă profilul de N la -0,80 a fost surprins un fragment de podea de lut, marcând faza cea mai recentă a construcţiilor cu pereţi de lemn.
Complexele descoperite au fost protejate prin acoperirea cu un strat de pământ.
În această campanie s-a astupat şi suprafaţa Sp. 9 care a fost săpată în campaniile anterioare până la adâncimea de 2m, urmând ca în anii viitori în zona eliberată să poată fi amplasată o nouă suprafaţă.
Printre obiectele de inventar mobil descoperite în această campanie menţionăm în afară de ceramică comună apărută în cantitate considerabilă: un opaiţ ştampilat, un profil de bol mic de TS, o cheie de fier cu partea activă curbă, deci de o forma particulară, un frecător de marmură fragmentar, două fragmente mari de ceramică stampilată, un creuzet fragmentar. Obiectele descoperite se află în patrimoniul MNIR şi MCDR Deva.
În campania din 2009 se va continua săparea Sp.18 până la pământul viu pentru a cerceta şi nivelul cuptoarelor, cel mai important din acest sector.

English Abstract:

In 2008, we continued the diggings in the district of the civil settlement of the Roman auxiliary fort at Micia where bronze melting kilns were identified. In this season of excavations we opened another area of 10x6 m, numbered 18, placed at 1 m distance westward of the area 8. Because of the shortage of men-power, the new area was dug only up to 0.90 m of depth. The main result of 2008 excavation campaign consist in the discovery of a drain 0.70 m wide and 0.30 m in depth, with the edges made of stone slabs. Due to its stratigraphic position and orientation, different to the street network of Micia, it could be dated in the post-Roman period.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO