.
Alba Iulia | Punct: str. Digului f.n., cartier Partoş (proprietatea Radu Petruşel) | Anul: 2008
Anul:
2008
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Civil;
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Digului f.n., cartier Partoş (proprietatea Radu Petruşel)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bălan Gabriel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Moga Vasile responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Timofan Anca Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Cercetarea arheologică preventivă a fost efectuată în scopul descărcării de sarcină arheologică a suprafeţei destinate construirii unei locuinţe unifamiliale aflate pe str. Digului, f.n., cartier Partoş, Alba Iulia.
Suprafaţa destinată cercetării se află în partea de S a cartierului Partoş. Din punct de vedere geografic, zona este marcată de râul Mureş, cartierul fiind situat în lunca acestuia, pe partea... dreaptă.
Au fost practicate două secţiuni: S1 cu dimensiunile de 4 x 10 m şi S2 cu dimensiunile de 3 x 11 m; între cele două unităţi de săpătură a existat un martor stratigrafic cu lăţimea de 0,70 m.
Săpătura arheologică s-a efectuat manual, urmărindu-se atât elementele de stratigrafie orizontală şi planimetrică a complexelor şi structurilor arheologice cât şi informaţiile oferite de analiza stratigrafiei verticale a profilelor. În S1, adâncimea maximă a săpăturii a ajuns la –1,70 m iar în S2, -1,60 m.
Stratigrafia generală a suprafeţei cercetate prezintă următoarele nivele (nivelul actual de călcare reprezintă cota 0 de calculare a adâncimilor):
0 –0,40 m: strat arabil
-0,40 –1 m: strat de umplere de culoare brun închis conţinând material tegular şi ocazional ceramică romană.
-1 –1,20 m: nivel de călcare reprezentat de lutuieli, podea de cocciopesto (opvs signinvm) în S1 (sf. sec. II - sec. III p.Chr.).
-1,20m –1,40 m: strat de culoare neagră conţinând pigmenţi de cărbune şi material ceramic roman (sec. II p.Chr).
-1,40 m –1,70 m: strat steril brun-roşcat, nisipos, lutos.
Analiza stratigrafică a complexelor şi structurilor arheologice din acest punct al sitului Apulum I a scos în evidenţă fazele de locuire aparţinând epocii romane precum urmează (în ordine cronologică):
Faza I (sec. II p.Chr.) este reprezentată de lutuieli subţiri şi un strat constant de culoare neagră conţinând pigmenţi de cărbune aparţinând probabil unei structuri din lemn.
Faza II (sec. II – începutul sec. III p.Chr.) este marcată de trasele a şase ziduri aparţinând unei clădiri romane multi-compartimentate, probabil ansamblu de locuinţe de tip insula orientată NE-SV. Majoritatea zidurilor au fost dezafectate descoperindu-se doar şanţurile de scoate a acestora. Lăţimea zidurilor variază între 0,50-0,60 m iar înălţimea maximă surprinsă este de aprox. 0,70 m.
În S1 la -1 m adâncime, în interiorul unei camere, a fost surprins un paviment realizat în opvs signinvm (cocciopesto) având grosimea de 0,17 m şi dimensiunile de 3,30 x 1m (pavimentul continua sub martor, oprindu-se în Z6).
Sub nivelul pavimentului, la –1,30 m, a fost descoperită o groapă de var de formă circulară, cu diam. de 1 m şi având adâncimea de 0,15 m.
Materialul arheologic prelevat conţine fragmente ceramice romane, fibulă cu corpul în formă de T,1 sticlă romană, obiecte din bronz, cuie şi piroane de fier.
Cercetarea arheologică preventivă efectuată în zona de N a sitului roman Apulum I, a evidenţiat importante aspecte legate de succesiunea fazelor de locuire corespunzătoare evoluţiei sale urbanistice şi istorice.
Au fost descoperite urmele unei prime locuiri datate în sec. II şi o clădire romană, probabil locuinţă, datând de la sfârşitul secolului II - începutul sec. III p.Chr., fază de locuire corespunzătoare statutului de colonia Aurelia Apulensis.

English Abstract:

The rescue archaeological excavation was carried out in Alba Iulia, Partos district, Digului Street, on a surface for a new house. The excavated area is situated in the southern part of the Partos district. We discovered the traces of the first Roman occupation dating to the 2nd century A.D. and also a Roman building, probably an apartment house (insula type), dating to the end of the 2nd – beginning of the 3rd centuries A.D., which corresponds with the occupation phase of the Colonia Aurelia Apulensis.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO