Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Brăduţ | Judeţ: Covasna | Punct: Dealul Rotund – Muntele de Piatră | Anul: 2008

Anul   2008
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade
Neolitic timpuriu
Categorie
Civil;
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare deschisă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Covasna
Localitate   Brăduţ
Comuna   Brăduţ
Punct
Dealul Rotund – Muntele de Piatră
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Székely Zsolt responsabil Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN    64050.03
Raport În cursul campaniei de săpături arheologice din anul 2008, lucrările de cercetare s-au desfăşurat între 11-23 august, şi au fost concentrate asupra aşezării aparţinând neoliticului timpuriu, cultura Starčevo-Criş, aflată la cca. 600 m SV de zona necropolei tumulare. Această aşezare a fost localizată pe teren în cursul campaniei de săpături din vara anului 2007 şi se află pe o terasă ridicată a pârâului Dongo. Terasa este orientată în direcţia NE-SV, şi a fost secţionată în cursul anului 2007 cu două şanţuri de cercetare (SI şi SII), având dimensiunile de 15 x 1,5 m, respectiv 10 x 1,5 m. Pe latura vestică a şanţului nr. I (SI) din 2007 au fost secţionate două casete cu dimensiunile de 4 x 4 m. Pe latura vestică a şanţului nr. II (SII) din 2007 a mai fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 4 x 4 m. Paralel cu axa lungă a terasei, în direcţia NE-SV, pe latura vestică a casetei nr. III (CIII) a fost săpat un şanţ de cercetare, lung de 18 m şi lat de 1,50 m. Tot paralel cu axa lungă a terasei, dar pe latura estică, platoul a mai fost secţionat cu încă două şanţuri de verificare, având dimensiunile de 10, respectiv 8 m lungime şi 1,50 m lăţime. Profilul şanţurilor arătau aceeaşi stratigrafie, ca şi SI şi II din anul precedent: sub humusul gros de 0,15-0,20 m urmează un strat de cultură de culoare neagră, cu o grosime care variază între 0,15 şi 0,30 m, după care urmează stratul galben, nederanjat. Casetele I şi II au intersectat două locuinţe semiadâncite (semi-bordeie), cu un material arheologic deosebit de bogat. Aceste locuinţe au avut formă patrulateră, cu dimensiunile de cca. 4 x 2,30 m, latura mai lungă fiind paralelă cu axa lungă a terasei. Între cele două locuinţe, aflate în casetele I şi II, a fost găsit un şanţ săpat pentru scurgerea apei spre pârâu. În fundul şanţului au fost găsite câteva fragmente de vase şi un idol zoomorf fragmentar.
Au fost recoltate peste 1500 de fragmente ceramice, de diferite dimensiuni. Acestea sunt din vase mari cu pereţi groşi, vase cu picior cilindric, din ceşti, tăvi, căniţe şi farfurii. Au mai fost descoperite mai multe pietre de pisat, greutăţi de plasă de pescuit, mai multe lame de silex şi mai mulţi idoli antropomorfi şi zoomorfi fragmentari. S-au mai găsit şi câteva fragmente ceramice aparţinând culturii Boian.
Pe baza celor relatate mai sus, se poate constata că pe terasa pârâului Dongo s-a aflat o aşezare de lungă durată, din neoliticul timpuriu, cultura Starčevo-Criş, fazele IB şi IC. Prezenţa fragmentelor ceramice de tip Boian atestă faptul că aceste comunităţi au intrat în contact şi cu purtătorii acestei culturi, care îşi aveau necropola pe Dealul Rotund, unde a fost atestat în anii precedenţi un strat al acestei culturi, în patru tumuli.
Rezumat
English Abstract In the summer of 2008, we continued the archaeological excavations at the Early Bronze Age tumular cemetery from Biborţeni. Last year, during the excavations, at 600 m South-West from this settlement, we discovered a Starčevo-Criş settlement with a lot of fragments of vessels and flint, stone, and opal blades. This year we excavated this settlement in three areas and four trenches and we found a lot of semi-engrossed sunken floored houses. We found 1500 fragments of potsherds of various shapes, flint blades, clay idols, loom weights, belonging to Starčevo-Criş culture, and some fragments of vessels of Boian culture.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu