Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Bucureşti | Punct: Centrul Istoric. Pasajul Francez | Anul: 2008

Anul   2008
Epoca   Epoca modernă (sec. XIX - XX); Preistorie; 
Perioade   Epoca medievală târzie, Epoca modernă
Categorie   Civil; Religios, ritual şi funerar; 
Tipuri de sit   aşezare urbană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Comuna   mun. Bucureşti
Punct   Centrul Istoric. Pasajul Francez
Sector   
Toponim   
Colectiv   Gheorghe Mănucu-Adameşteanu - responsabil, Elena Gavrilă, Raluca Iuliana Popescu, Theodor Ignat (MMB), Andrei Măgureanu, Adina Boroneanţ, Meda Toderaş (IAB), Panait I. Panait (UCDC Bucureşti)
Colectiv sector   
Instituții implicate  Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
 Muzeul Municipiului Bucureşti
 Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Persoane implicate  Adina Elena BORONEANŢ, Elena GAVRILĂ, Theodor Aurelian IGNAT, Andrei Mircea MĂGUREANU, Gheorghe MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, Panait I. PANAIT, Raluca-Iuliana POPESCU, Meda TODERAŞ
Cod RAN    179132.52
Raport Cercetarea Pasajului Francez, în cadrul proiectului de Reabilitare Străzi şi Utilităţi Zona Pilot Centrul Istoric Bucureşti, s-a desfăşurat într-o primă etapă prin decapare mecanică până la cota de 0,80/0,90 m, efectuată sub supraveghere arheologică. De la această adâncime, datorită identificării unor fragmente de ziduri, a început cercetarea traseului străzii.
Au fost deschise 18 casete de dimensiuni variabile, impuse de situaţia descoperirilor din teren.
Clădiri
Cercetările arheologice efectuate pe Pasajul Francez au permis identificarea mai multor construcţii1. Acestea se concentrează în partea nordică a străzii, aparţinând unor clădiri ce aveau faţa spre strada Gabroveni, în spatele lor, până în str. Covaci, având curţi delimitate de ziduri. Au fost surprinse mai multe suprapuneri de construcţii (patru clădiri), într-un areal restrâns (8 x 5 m), un indiciu privind dinamica construcţiilor din zonă.
Fundaţiile, cu grosimea medie de 0,60 m, sunt alcătuite din cărămizi bine arse, legate cu un mortar nisipos, dar dur. Clădirile delimitate de aceste fundaţii nu au avut pivniţe. La o singură fundaţie au fost identificate două răsuflători, care sugerează existenţa unei pivniţe.
Cea mai recentă clădire surprinsă a fost, cel mai probabil, dărâmată în momentul trasării Pasajului Francez în a doua jumătate a sec. XIX.
În partea sudică a fost identificată, pe o lungime de 6,55 m, o clădire masivă, cu o zidărie foarte îngrijită, care se dezvoltă sub str. Covaci. În colţul surprins în săpătură apare şi un pilon, care se adânceşte sub nivelul fundaţiei. Parţial, clădirea a fost surprinsă şi în săpăturile din anii ’50, efectuate de D.V. Rosetti, când a fost datată în sec. XVI şi atribuită construcţiilor Curţii domneşti2.
Cămin
Spre centrul străzii a fost identificată o structură dreptunghiulară, cu latura de 4,20 x 2,70 m. Pe laturile de N şi S, la o cotă inferioară nivelului de călcare contemporan construcţiei, a apărut câte un orificiu lat de 0,41 m şi înalt de 0,71 m. Cota fundaţiei nu a putut fi stabilită, dar depăşeşte limita săpăturii, de cca. 3,30 m faţă de nivelul de călcare al trotuarului actual. Este posibil să fie vorba despre un cămin colector construit odată cu strada, în a doua jumătate a sec. XIX.
Morminte
Au fost surprinse trei morminte, la adâncimea de -1,42 m (M1) şi 2,20 -2,40 m (M2, M3) faţă de nivelul trotuarului actual. Indivizii erau depuşi în decubit dorsal, cu orientare V (capul)-E. La M1 s-a observat că avea mâna stângă pe bazin, cea dreaptă fiind întinsă pe lângă corp.
Inventarul funerar este extrem de sărac, fiind descoperită doar o copcă la cel mai bine păstrat mormânt (M1)3. Datarea lor se poate face pe baze stratigrafice în sec. XVIII-XIX.
Rezumat
English Abstract Some brick structures were identified during the archaeological excavation in Bucharest, Pasajul Francez Street. Most of them are concentrated in the north part of the street, next to the cross with Gabroveni Street. Here we found remains from four buildings, one over another, an interesting proof of building dynamic in this area of the former princely court.
One structure, found in the south part of the street, was, according to D.V. Rosetti, probably one of the buildings from the princely court ensemble.
Tree inhumation graves were found too. All have West (skull) – East orientation. Only one (M. 1) was found almost entire, but with no funerary goods, just a bronze hook. We can date these graves, based on stratigraphy, to the 18th – 19th centuries.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu