Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Hunedoara | Punct: str. Rotarilor, nr. 32 | Anul: 2008

Anul   2008
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade
Epoca modernă;
Neolitic mijlociu;
Epoca migraţiilor
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Hunedoara
Localitate   Hunedoara
Comuna   mun. Hunedoara
Punct
str. Rotarilor, nr. 32
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Roman Cristian Constantin responsabil Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Tincu Sorin Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Cod RAN    86829.23
Raport Scopul acestei săpături arheologice preventive a fost acela de a identifica eventualele materiale/substrucţii cu caracter arheologic din cadrul perimetrului afectat de extinderea locuinţei particulare şi verificarea stratigrafiei zonei.
Stratigrafia surprinsă cu ocazia cercetării celor două secţiuni, demonstrează faptul că depunerile arheologice aparţin perioadei neolitice (neolitic dezvoltat), medievale, perioadei moderne şi epocii contemporane, fiind identificate şi cercetate parţial 3 complexe (gropi).
A fost cercetat, parţial sau integral un număr de 3 complexe, prezentate, după cum urmează:
C1, (S2/2008, groapă, săpată din nivelul contemporan, ce tăia toate nivelurile anterioare ei, fundul acesteia fiind adâncit în steril, c. 2, conturată la -0,25 m);
C2 (S2/2008, groapă, c. 1, conturată la adâncimea -0,20 m);
C3 (S2/2008, groapă, c. 1, conturată la adâncimea -1,65 m).
Materialele ceramice medievale se pot data începând cu sec. al XV-lea, cele mai consistente contexte, din punct de vedere al numărului de materiale şi al relevanţei cronologice, fiind legate de perioadele modernă şi contemporană.
Locul de depozitare al materialelor arheologice: MCC Hunedoara.
Întregul lot de material ceramic este în curs de prelucrare din punct de vedere al analizelor calitative şi cantitative.
Pentru anul 2009, se intenţionează efectuarea unor supravegheri/cercetări arheologice preventive în vecinătatea acestui punct, o dată cu înlocuirea reţelei stradale de gaze.
Având în vedere particularităţile sitului şi extinderea suprafeţelor ocupate de construcţii, insistăm asupra monitorizării proiectelor urbanistice ce se desfăşoară în perimetrelor ariilor cu potenţial arheologic reperat.
Rezumat
English Abstract This preventive archaeological excavation confirmed the known stratigraphic sequence of the St. Nicholas church. The stratigraphy is representative for the Middle Neolithic, Middle Ages, Modern Age and contemporary period.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu