.
Leleşti | Judeţ: Gorj | Punct: Biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur“ – cătun Ursăţei | Anul: 2008
Anul:
2008
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca medievală târzie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Structură de cult/religioasă;
Biserică;
Necropolă
Județ:
Gorj
Localitate:
Leleşti
Comuna:
Leleşti
Punct:
Biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur“ – cătun Ursăţei
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Calotoiu Gheorghe responsabil Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Cod RAN:
Raport:

Biserica de lemn „Sfântul Ioan Gură de Aur” din cătunul Ursăţei, sat Leleşti, comuna Leleşti, jud. Gorj a fost ridicată de obştea satului, având drept ctitori principali pe Pârvu Cucu, Petru Dovlete şi Staicu Crivăţ în anul 1791 şi „preînnoită” în anul 1845 tot de locuitorii satului în frunte cu epitropul Ion Talabă.
Referitor la istoricul intervenţiilor pe monument, după cum rezultă din pisania ce se af...lă deasupra uşilor împărăteşti, este consemnat faptul că „Această sfântă biseri(că) s-au prefăcut în zile(le) preaînălţatu(lui) nostru domn Gheorghe Dimitrie Voievoda şi s-au r(o) stit de G(l)igore Talabă fiind iapitrop din partea tu(tu)lor lăcaşurilor, 1845 mai. Pomen gospod titori: Grigore(e), Safta Bălaşa, Radu Ilinca… Maria, Lăpădat, Ilinca… Maria, G(l)igore, Constantin, Florea, Ion, Maria… etc. „Popa Dumitru zugrav ot Băleşti”
Lucrările de consolidare şi restaurare a bisericii de lemn „Sfântul Ioan Gură de Aur” din cătunul Ursăţei, sat Leleşti, comuna Leleşti, jud. Gorj au impus în luna martie 2008 efectuarea de săpături arheologice preventive în vederea eliberării monumentului istoric de sarcina arheologică.
Cercetarea arheologică s-a efectuat atât în interiorul bisericii cât şi în exteriorul ei, în jurul fundaţiei şi sub aceasta deoarece proiectul prevedea lucrări de consolidare a monumentului, prin înlocuirea grinzilor talpă şi subzidirea cu beton şi fier.
Cercetările arheologice preventive au debutat în exteriorul bisericii prin săparea temelii – la grinzile talpă – sub care au fost descoperiţi pietre de râu de dimensiuni apreciabile cuprinse între 0,40 x 0,50 m, 0,30 x 0,45 m, 0,50 x 0,60 m. Grinzile-talpă de lemn erau susţinute de aceste pietre mari de râu şi au trebuit să fie înlocuite cu altele noi. Dimensiunile secţiunilor practicate pentru înlocuirea acestor grinzi talpă au fost de 1,05 m adâncime şi 0,70 m lăţime pe toată lungimea temeliei propriu-zisă.
În partea de N a bisericii la talpă, la adâncimea de -0,55 m a fost descoperită partea superioară de la un vas cu fundul drept din pastă compactă şi o farfurie de factură contemporană folosită la practicile rituale.
Sub talpa de la pridvor a fost trasat o secţiune cu dimensiunile L: 5,60 m, l: 0,70 m, h: 1,05 m, şi efectuată de constructori o subzidire din fier şi beton sub aceasta. De altfel, sub toate grinzile talpă noi s-au făcut subzidiri pentru a consolida monumentul.
De asemenea, în interior proiectul de restaurare conservare a impus efectuarea a trei secţiuni: între pridvor si pronaos cu dimensiunile L: 5,60 m, l: 0,70 m, h: 1,05 m, între pronaos şi naos având aceleaşi dimensiuni, (L: 5,60 m, l: 0,70 m, h: 1,05 m), şi în faţa altarului cu dimensiunile de L: 5,55 m, l: 0,70 m, h: 0,75 m. Nu au fost găsite vestigii arheologice.
Totodată în interiorul bisericii, pe toată suprafaţa s-a săpat până la -0,55 m pentru a se pune zgură şi pardoseală de lemn. Nu au fost sesizate materiale arheologice.
În toate secţiunile efectuate în afara bisericii de-a lungul temeliei sub grinzile talpă au fost descoperiţii bolovani de râu de dimensiuni mari (pietre) care susţineau construcţia. În aproprierea acestui monument istoric de lemn construit în 1791, există un cimitir, iar la 200 m SV de acest monument, în 1926 s-a construit o biserică de zid unde se fac astăzi slujbe religioase.
Biserica de lemn cu hramul „Ioan Gură de Aur” a fost folosită ca şi capelă de cimitir de-a lungul anilor.

English Abstract:

"St. John Chrysostom" wooden church in the Ursăţei hamlet, village of Leleşti, Leleşti commune, Gorj county was built by the village council, its main founders being Pârvu Cucu, Petre Dovlete and Staicu Crivăţ in 1791 and also „renewed beforehand" in 1845 by the inhabitants of the village led by the trustee Ion Talabă.
The archaeological investigation was carried out inside the church and outside it, around the foundation and under it, because the restoration project provided consolidation works at the monument, by replacing beams and reinforcing with concrete and iron. Inside the church, the whole area was excavated down to -0.55 m to lay slag and wood flooring. No archaeological materials were found. In all the sections performed outside the church, along the foundation, under the beams, we discovered large river stones that supported the construction. Nearby there is a cemetery.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO