Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Turdaş | Judeţ: Hunedoara | Punct: Luncă | Anul: 1996

Anul   1996
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Hunedoara
Localitate   Turdaş
Comuna   Turdaş
Punct
Luncă
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Căstăian Mihai Cristian Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Orăştie
Drăghia Daniela Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Dragotă Aurel Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Luca Sabin Adrian Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cod RAN    91697.01
Raport A cincea campanie arheologică ce vizează studierea sitului arheologic aparţinând {epocii neo-eneolitice de la Turdaş-Luncă}, a avut drept scop modelarea unei imagini cât mai reale asupra unei secţiuni stratigrafice cât mai complete a aşezării. În consecinţă s-au trasat şi cercetat două secţiuni paralele cu malul Mureşului S1-S2.
{Secţiunea S1/1996} a avut dimensiunile de 15 x 2 m, iar secţiunea S2/1996 a avut dimensiunile de 22 x 2 m, fiind trasate la cca. 20 m una de cealaltă. Cele două secţiuni sunt dispuse în partea de E a aşezării, către satul Turdaş. Stratigrafia acestora este relevantă pentru situaţia actuală a sitului arheologic. Se constată existenţa unui strat de cultură petreştean şi a altuia ce aparţine culturii Turdaş. Locuinţele sunt de suprafaţă în stratul mai nou şi adâncite în cel turdăşean. În această campanie au fost cercetate parţial patru locuinţe de suprafaţă şi patru bordeie. Campanie a dat materiale deosebit de relevante pentru legăturile culturii Turdaş cu Câmpia Tisei (cultura Tisa I), cu Banatul (Vinca C), cu Transilvania de E şi
Moldova subcarpatică (cultura Precucuteni) şi chiar cu Dobrogea (cultura Hamangia).
Alt obiectiv al campaniei anului 1996 a fost cercetarea suprafeţei {S3/1996} ce a avut, la trasare, o formă neregulată. S-a cercetat doar continuarea {locuinţei 2/1994-1995} de care ne despărţeau 50 cm, ai martorului stratigrafic ce desparte suprafaţa S3/1996 de suprafaţa S2/1994-1995. Descoperirile anului 1996 ne-au întărit convingerea că aceasta are un caracter special ({sanctuar?}) deoarece am descoperit un {cap de taur modelat în lut şi lipit pe peretele locuinţei, încadrat într-o friză de cercuri concentrice}. Acesta se adaugă {complexului de fundare} descoperit anul trecut ce era alcătuit din {râşniţe şi dintr-un cap de taur (?), realizat din gresie şi greutăţii de pescuit} din care am descoperit 18 greutăţi, dintre care,
unele cu semne şi simboluri deosebit de relevante pentru viaţa spirituală a epocii. În aceeaşi locuinţă am descoperit şi o verigă de cupru şi vase mari de provizii. Cercetările anului viitor vor lămuri, sperăm noi, în mod convenabil, locul şi rolul locuinţei L2 în cadrul aşezării petreştene de la Turdaş.
Ultimele cinci campanii arheologice de cercetare sistematică a sitului neo-eneolitic de la Turdaş-Luncă, ne-au întărit convingerea că este necesară deschiderea unor suprafeţe pentru mai buna înţelegere a interconexiunilor dintre straturile şi nivelele acestei mari aşezări.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu