Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2008

Anul   2008
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
Epoca medievală timpurie
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Aşezare deschisă;
Aşezare fortificată;
Cetate;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Capidava
Comuna   Topalu
Punct
Cetate
Sector   Sector III, intra muros
Toponim   Capidava
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Achim Irina Adriana
Covacef Zaharia
Dobrinescu Ionuţ Cătălin
Ene Daniel Lucian
Georgescu Ştefan Viorel
Heroiu Andrei
Miron Costin
Munteanu Florentin
Opriş Ioan Carol
Pinter Zeno-Karl
Potârniche Tiberiu
Raţiu Alexandru-Mircea
Stoian Gabriel
Urduzia Claudia
Cod RAN    63063.01
Raport Suprafaţa cercetată: edificiul C1/1994 (în compartimentarea de 8,5 x 4 m dinspre corpul de Gardă au fost cercetaţi 26 mp, în continuarea secţiunii de 3 x 4 m cercetată în 2007 şi recurăţată/lărgită în 2008/suprafaţă totală compartimentare 38 mp). Cercetare pe via principalis în careurile R 76-74 (4 x 4 x 3 = 48 mp). Anterior fusese realizată curăţarea întregii zone, pe suprafaţa careurilor R-S 76-72 (5 x 5 m x 10 careuri = 250 mp).
Clădirea C1/1994. Principalul obiectiv arheologic cercetat în cadrul campaniei Capidava 2008 în sectorul III al cetăţii a fost clădirea CI/1994. Cercetarea a început aici prin curăţarea săpăturii de anul trecut şi demontarea bordeiului din caroul Ţ 75. Din cauza slabei densităţi a solului din umplutura clădirii, pământ prăfos amestecat cu bârne carbonizate, cenuşă si ţigle, profilul obţinut anul trecut în interiorul clădirii, la intersecţia carourilor Ţ 74 cu Ţ 75, orientat NNE-SSV, s-a prăbuşit. Astfel, pentru a obţine un nou profil pe care să-l putem continua şi în adâncime a fost necesară, în prealabil, curăţarea vechiului profil mărind cu un metru secţiunea pe care o începusem anul trecut. Odată cu aceasta ne-am stabilit obiectivele pentru campania 2008 în ce priveşte C1/1994. Astfel ne-am propus epuizarea săpăturii din camera de S a lui C1/1994 prin extinderea secţiunii şi în carourile Ţ 75 (pe toată lungimea lui) şi în primii trei metri din Ţ 76. La SV, SE şi NV am păstrat vecinătăţile cu zidul exterior al clădirii, iar la NE cu zidul interior de compartimentare pe care însă am păstrat un strat de pământ cu o grosime aproximativă de 0,30 m care să constituie un martor, perpendicular ca direcţie pe profilurile secvenţiale de pe direcţia NE-SV.
La curăţarea profilului NE-SV s-a descoperit un mic tezaur monetar format din 15 monede de dimensiuni mari (3-4 cm în diametru) aflate într-o stare de conservare precară. Două grupuri distincte de monede au fost descoperite într-o dispunere compactă sub forma unui grup de 5 monede şi unul de 6 monede, lipite una de cealaltă. În acelaşi context cu monedele, la o distanţă de 0,01-0,02 m, a fost decoperit un opaiţ de secol VI, un eventual indice de datare a nivelului. Adâncimea la care au fost găsite este de -2,05 m pentru monede şi -1,89 m pentru opaiţ, acesta constituind adâncimea maximă propusă pentru campania din anul 2008. De asemenea, în centrul camerei, situată chiar în profil, a fost descoperită o piuă din calcar aflată în poziţie primară, în forma de trunchi de con turtit, în partea superioară prezentând un cant din care pornesc vertical două nişe, late de 0,11 m, dispuse diametral una faţă de cealaltă. Piua are numeroase urme de ardere secundară carea au determinat calcinarea pietrei şi fisurarea acesteia pe mai multe porţiuni. Faza de curăţare a profilului s-a concluzionat prin desenul şi fotografierea acestuia.
În continuare s-a demarat săpătura propriu-zisă în suprafaţa neexcavată din interiorul edificiului C1/1994. Astfel, după un desen prealabil s-a procedat la demontarea dărâmăturii bordeiului medieval timpuriu aflat în incinta acestuia. Descoperirile au continuat şi după înlăturarea dărâmăturii bordeiului cu două piese ceramice miniaturale, un ulcior şi o cană (lucrate pe roată, din pasta semi-fină), descoperite sub ultimii bolovani din bordei. În partea centrala a întregului edificiu, s-au descoperit 5-6 blocuri de piatră fasonate deformă paralelipipedică, asemănătoare ca mărime cu cele din paramentul turnului de poartă, aflat la doar 1 m distanţă de edificu. Două dintre aceste blocuri de piatră au câte o faţă acoperită cu un strat de mortar albicios, de granulaţie fină, cu o grosime ce ajunge până la 0,11 m, un indiciu în plus care conduce spre posibilitatea ca aceste blocuri de piatră să fi provenit din turnul de poartă. Materialul ceramic recoltat este foarte bogat, dar şi foarte fragmentar, tipologia vaselor fiind aproape exclusiv compusă din amfore şi vase de depozitare şi transport. Sub nivelul de dărâmătură au fost descoperite două amfore de tip gaza întregibile şi un volum mare de amfore fragmentare. Nivelul pe care ne-am oprit cu săpătura este cel al unei lutuieli a podelei. Printre piesele descoperite pe acest nivel se numără şi 5 monede de bronz, cu diametre reduse, mai multe fragmente de sticlă.
În ultima parte a campaniei am început excavarea ultimei porţiuni nesăpate din camera de S a lui C1/1994. Aici stratigrafia s-a dovedit a fi identică, cu completarea că la nivelul pe care am dorit să ajungem au fost descoperite mai multe fragmente dintr-u chiup şi chiar un fragment mare din capacul acestuia. Fragmentul de capac al chiupului este de mari dimensiuni şi are o ansă în formă de semicerc înaltă de 4-5 cm şi lată de 4 cm. Materialul ceramic descoperit este asemănător cu cel descoperit în restul clădirii, adică numeroase fragmene de amfore, din care 5 întregibile şi două amforete întregi descoperite una lângă cealaltă, în piciore, sprijinite de zidul de NE al camerei. La acelaşi nivel al acestor amfore au mai fost găsite alte trei amfore întregibile, descoperite cu fragmentele pe locul unde au fost sparte într-o imagiie foarte sugestivă pentru dinamica distrugerii lor. Dintre descoperirile mai importante din această zonă putem amintii două opaiţe întregi descoperite aproape de nivelul la care ne-am oprit cu săpătura şi un disc din bronz, cel mai probabil o aplică, cu un diametru de 5,3 cm, având trei găuri mici de prindere dipuse pe marginea sa la distanţe egale una de cealaltă. Totodată am mai descoperit fragmente aparţinând a trei râşniţe din piatră, toate aflate în apropierea zidului de SV.
În urma excavării ultimei porţiuni din camera de S a edificiului C1/1994, am determinat un posibil nivel de călcare al camerei, prin descoperirea unui pavaj format din 9 dale din calcar cu partea superioară şlefuită. Forma acestor pietre este neregulată, iar dimensiunile acestora sunt cuprinse între 0,35 – 0,40 m lungime şi 0,15 – 0,20 m lăţime. Dalele de piatră se aflau în poziţie primară, grupate în dreptul intării din partea de est a camerei.
Stratigrafia generală a interiorului camerei am putut-o determina de la nivelul de amenajare a podelei bordeiului medieval timpuriu până la nivelul la care am ajuns cu săpătura în prezent, ceea ce însumează cca. 1 m adâncime. Pentru întreaga suprafaţă escavată în cei doi ani de când s-au reluat săpăturile aici, adică cca. 38 mp, stratigrafia este unitară fiind formată din trei unităţi stratigrafice principale. Prima dintre acestea este stratul de pământ galben-negricios, foarte sărac în material arheologic, care este situat dedesuptul nivelului de călcare al bordeiului din interiorul acestei camere. Sub acest nivel se află nivelul de dărâmătură al acoperişului, nivel carcterizat prin cantitatea impresionantă de ţigle şi bârne carbonizate. Ultimul nivel este format din pământ galben cu pigment de cărbune şi pământ roşiatic (ars), cararcteristica cea mai importantă a acestui strat fiind bogatul material arheologic descoperit aici. Astfel, numai în campania din acest an, după o analiză primară şi insufucient documentată, avem pe lista descoperirilor 24 de monede din bronz (15 în tezaur şi 9 dispuse egal pe suprafaţa amintită), 3 opaiţe întregi, 17 amfore fragmentare şi 2 întregi, dar şi multe alte artefacte care, împreună cu cele enumerate anterior fac din această săpătură una bogată în artefacte. Tezaurul e databil în secolul al VI-lea, mai precis de la Iustinian I la Tiberiu II Constantin. Cea mai veche moneda se datează 527 p.Chr., iar cea mai recenta e datata 578-582 p.Chr., probabil incendiul a avut loc candva la inceputul anilor '80.
Pentru campania 2009, mai rămâne de realizat doar demontarea martorului median, care urmăreşte zidul de compartimentare interioară a clădirii C 1/ 1994 şi pregătirea pentru publicare monografică/ studiu extins a întregului edificiu.
Via principalis 2008 (careurile R 76-74)
În cursul campaniei 2008 a început demontarea careurilor R 76-74, după desenarea, în prealabil a profilelor aferente. Respectiva operaţiune urmărea degajarea străzii principale a cetăţii, care pornea de la poarta principală de SE înspre zona centrală a fortificaţiei.
Săpătura a atins dalajul de piatră al via principalis, urmând ca în campania 2009 să fie desfiinţaţi şi martorii perpendiculari pe stradă (cu lăţime de 1 m). Cel puţin în careul R 76 nivelurile arheologice antice şi medievale au fost sensibil afectate de intervenţia lui Gr. Florescu, atunci când a degajat poarta cetăţii şi a amplasat linia de decauville, operaţiune desfăşurată în corelare cu aplatizarea interiorului cetăţii (vezi documentaţia foto din arhiva istorică a şantierului, respectiv fig. 1 din monografia Capidava I). Cercetarea s-a desfăşurat pe o suprafaţă de 4x4 m x 3, dată fiind păstrarea martorilor menţionaţi anterior (48 mp). Anterior fusese realizată curăţarea întregii zone, pe suprafaţa careurilor R-S 76-72 şi redesenat profilul lung (păstrat pe axul străzii, între cele două şiruri de careuri), operaţiuni însoţite de redocumentarea fotografică necesară.
Materialul rezultat este redus numeric şi fragmentar, dat fiind şi contextul apariţiei sale pe stradă. În profilele de N ale careurilor R 75 şi R 74 (care ating în zona de înălţime maximă 1,20-1,30 m) pot fi aflate, la limita cu C 14 (compartimentare a marelui edificiu din sectorul V al cetăţii), aproape sub nivelul actual de călcare, urmele unei nivelări cu lut, care par să aparţină ultimului nivel de locuire romană a cetăţii, la sfârşitul sec. VI-începutul sec. VII p.Chr. [Ioan C. Opriş, Al. Raţiu, G. Stoian]
Rezumat
English Abstract The main objective of the 2008 archaeological campaign at Capidava was the exhaustive excavation of the CI/1994 Late Roman building from the 3rd sector of the fortress. After cleaning up the area of the last year`s excavations, we started by dissembling the Middle Byzantine stone and earth dwelling superposing the central part of the room. During this process a few large blocks of stone emerged, resulted from the destruction of the gate tower, which is situated in the proximity of the building. Subsequently continued the excavations of the remaining south-western part of the C1/1994 room, by setting as terminus point the floor level already reached in the previous campaign. At this level, in the southern part of the room we discovered a pavement made out of 9 limestone slabs. Among the discovered artefacts one can notice: 3 ceramic lamps dated to the 6th c. AD, a monetary hoard consisting of 15 bronze coins dating from the end of the 6th c. AD and other 9 coins spread throughout the room, as well as 17 fragmentary amphorae and two other intact ones etc.
The secondary objective of the 2008 excavation campaign in this sector of the Capidava fortress was to uncover the first section from via principalis in the vicinity of the southern gate and tower no 7. The process began through the dissembling of R 76-74 squares, after previously drawing the profiles. The excavated area measured 4 x 4 m x 3. The resulting material is scarce and fragmented, due to the context of its discovery on the street; moreover, one should keep in mind the previous modern intervention of Gr. Florescu in this area, during his systematic excavation of the precinct walls of the fortress (including the gate entrance space) before WW II.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
00-ilustratie conservare primara
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 00-ilustratie conservare primara.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/00-ilustratie conservare primara/fig 1 Plan_Capidava_Est_2008.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 00-ilustratie conservare primara.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/00-ilustratie conservare primara/fig 2 conservare sector VII.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
01-ilustratie sector I
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 1 planul bisericii romano-bizantine de la Capidava.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 2 biserica romano-bizantina.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 3 suprafata de SV.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 4 suprafata de V.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 5 anexa trapezoidala de pe latura de N a bisericii.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
02-ilustratie sector III
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 1 C 1 1994 si via principalis jpg.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 2 - tezaur monetar din C 1 1994.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 3 Vedere de pe turnul 7 al cetatii.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 4 Vedere dinspre poarta de sud a cetatii.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
03-sectorul de est
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 03-sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/03-sectorul de est/1 Plan_Capidava_Est_2008.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 03-sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/03-sectorul de est/2 C 9 sectionata transversal.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 03-sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/03-sectorul de est/3 incaperea C 15.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
04-ilustratie sector VII
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 1 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 2 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 3 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 4 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
05-ilustratie sector VIII
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 1 Vedere din C3.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 2 Detaliu de parament al zidului sec A1.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 3 Fragment de capitel corintic.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 4 Capidava - sector VIII.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
06-ilustratie sector X
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/1C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/2C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/3C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/4C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/5C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/6C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/7C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu