.
Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2008
Anul:
2008
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
Epoca medievală timpurie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă;
Aşezare fortificată;
Cetate;
Necropolă
Județ:
Constanţa
Localitate:
Capidava
Comuna:
Topalu
Punct:
Cetate
Sector:
Sector VIII (extra muros)
Toponim:
Capidava
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Urduzia Claudia Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Cod RAN:
Raport:

În campania 2008 a fost deschisă o nouă secţiune S4-5/2008 (5 x 2 m). A fost demolat şi martorul cu lăţimea de 1 m ce separa S4 de S5, obţinându-se o suprafaţă de 5 x 10 m. Au mai fost cercetate 5 casete - caseta C3/2007 (4 x 4 m) şi s-au mai deschis 4 casete de 4 x 4 m, respectiv: C4, C5, C6 şi C7/2008, care ar putea să ilustreze existenţa unei incinte de piatră adosată în cursul secolului al XI-lea laturii d...e est a cetăţii.
Cercetarea zonei extramurane a sitului de la Capidava a continuat cercetările efectuate în acest perimetru în campaniile 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 şi 2007.
Pentru clarificarea situaţiei stratigrafice a platoului situat în faţa porţii principale a cetăţii s-a continuat adâncirea secţiunii S5 (10 x 2 m) de la -0,65 m la -1,90 m, atingându-se în acest mod adâncimea din secţiunea S4 (10 x 2 m). În acest sector a fost surprins un şanţ ce coboară până la -1,85 m, în umplutura căruia sunt amestecate materiale aparţinând mai multor epoci: romană (sec. II-III), romano-bizantină (sec. IV-VII) şi medievală (sec. X-XI). Deoarece nu s-a atins solul viu iar înălţimea profilelor nu mai permitea o adâncire a celor două secţiuni paralele, s-a hotărât demolarea martorului cu lăţimea de 1 m ce separa S4 de S5, obţinându-se o suprafaţă de 5 x 10 m. În această nouă suprafaţă, pe locul fostului martor şi pe 1m din fosta S4, s-a deschis o nouă secţiune S4-5/2008 (5 x 2 m) păstrându-se în acest fel două trepte de întărire a profilelor înalte şi permiţându-ne adâncirea în continuare pentru verificarea stratigrafică. În S4-5/2008 s-a cercetat un strat masiv de nivelare, din lut galben cu pigment de cărbune, mortar, material de construcţie şi fragmente mărunte de ceramică şi sticlă romană. Sub acest strat a apărut o amenajare din cărămizi romane în corelaţie cu ceramică databilă în sec. II-III p.Chr., ce urmează a fi cercetată în campania viitoare.
În paralel cu cercetarea stratigrafică din S4 şi S5, s-a continuat cercetarea planimetrică a amenajării din piatră legată cu lut apărută deja în campania 2001 şi a cărui traiect părea sa înconjoare platoul de la SE de cetate. S-a adâncit în acest sens caseta C3/2007 (4 x 4 m) şi s-au mai deschis 4 casete de 4 x 4 m, respectiv: C4, C5, C6 şi C7/2008.
În C3/2007, la curăţarea amenajării s-a putut surprinde la -0,35 m paramentul de V al amenajării din piatră legată cu lut, numită generic A1. S-a observat modul de zidire din paramenţi din piatră de talie aranjată îngrijit şi împănată cu pietre mai mici sau cu cărămizi, între care s-a turnat emplecton de piatră înecată în lut galben. Peste această amenajare apare o fază mai puţin îngrijită de piatră îngrămădită ce pare să constituie nucleul unui val, o amenajare mai târzie numită generic A2. În această amenajare A2, au fost descoperite materiale de construcţie refolosite ca un fragment de capitel corintic din marmură şi un fragment de bloc de calcar fasonat şi prevăzut cu alveolare de culisare a unui stâlp de poartă identic ca dimensiuni cu cele păstrate la poarta principală de acces în cetate.
Pentru clarificarea raportului dintre aceste amenajări a fost deschisă suprafaţa C4/2008 (4 x 4 m), păstrându-se un profil de 1 m, la SE de C3/2007. În această casetă a fost surprins paramentul de E al A1, lucrat în acelaşi mod şi la fel suprapus de amenajarea A2. Materialul ceramic recoltat din A2 este medieval şi poate fi datat în secolele X-XI, în schimb ceramica ce se află în corelaţie cu A1 este mai timpurie, respectiv secolele V-VII.
În vederea clarificării cât mai exacte a traiectului amenajării A1, a fost deschisă caseta C5/2008 (4 x 4 m), între C4/2008 şi C2/2001, păsrându-se martori de 1 m. În această casetă amenajarea A2 suprapune cu totul amenajarea A1, astfel încât paramenţii îngijit lucraţi ai zidului sec A1, nu au putut fi identificaţi.
Caseta C6/2008 de 4 x 4 m a fost deschisă la Est de C3/2007, tot cu păstrarea unui profil de 1 m. Aici atât amenajarea A1 cât şi A2 par să se întrerupă.
Considerând că această situaţie ar putea fi marca zona de acces în spaţiul delimitat de aceste amenajări a mai fost trasată şi decopertată o casetă C7/2008 (4 x 4 m). În aceste casete nu s-a putut stabili încă situaţia exactă, urmând ca cercetările campaniei următoare să clarifice situaţia. [Z. K. Pinter, C. Urduzia]

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO