Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2008

Anul   2008
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca romano-bizantină;
Epoca bizantină;
Epoca medievală timpurie
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Aşezare deschisă;
Aşezare fortificată;
Cetate;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Capidava
Comuna   Topalu
Punct
Cetate
Sector   Sector X, extra muros
Toponim   Capidava
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Achim Irina Adriana
Covacef Zaharia
Dobrinescu Ionuţ Cătălin
Ene Daniel Lucian
Georgescu Ştefan Viorel
Heroiu Andrei
Miron Costin
Munteanu Florentin
Opriş Ioan Carol
Pinter Zeno-Karl
Potârniche Tiberiu
Raţiu Alexandru-Mircea
Stoian Gabriel
Urduzia Claudia
Cod RAN    63063.10
Raport Suprafaţa cercetată: secţiune SI (2 x 10 m), extinsă spre V cu încă 10 m (total supraf. cercetată 20 x 2 m)
Cercetările arheologice desfăşurate în perioada 7-30 august 2008 au vizat continuarea săpăturilor pe platoul situat la cca. 300 m est de intrarea în cetate, începute anul trecut, şi a obiectivelor propuse atunci: stabilirea stratigrafiei şi a raporturilor între locuirea extramurană şi cetate.
În acest sens, am extins secţiunea S I, trasată anul trecut, cu încă 10 m spre vest, suprafaţa cercetată acum, fiind de 20 x 2 m şi am atins solul viu în carourile 1 - 5.
Stratigrafia se prezintă astfel:
- loess -1,60/1,70 m;
- unitate stratigrafică cu materiale arheologice din secolele II-III p. Chr., respectiv complexul C4 – şanţ săpat în loess, identificat în carourile 1-5, în formă de «V», având adâncimea de cca. 0,50/0,60 m şi lăţimea de 0,60/0,70 m, în a cărui umplutură am descoperit ceramică romană de sec. II-III, câteva fragmente ceramice lucrate la mână, dintr-o pastă grosieră, resturi osteologice, cenuşă şi o monedă de bronz; -0,60/1 m, urmează panta naturală a platoului, spre vest;
-nivel de abandon – aflat deasupra umpluturii şanţului, de culoare gălbuie, cu aspect dur, granulos; conţine puţine fragmente ceramice ;
-primul nivel de locuire, de secol IV p.Chr. – în care am identificat două secvenţe: nivelul de călcare, cu aspect de bătătură, care are prinse fragmente ceramice, monede, o fibulă de bronz; în această unitate stratigrafică am identificat şi resturile unei vetre de foc deschise; al doilea aspect sesizat îl reprezintă nivelul ocupaţional, care conţine fragmente ceramice de secol IV p.Chr., monede de bronz, o fibulă de bronz, şi alte materiale arheologice; acestui nivel îi corespund două complexe – un zid de piatră legată cu pământ, din care se mai păstrează trei asize, cu o lăţime de 0,70 m, orientat ESE-VNV, spart de C1 şi vatra amintită (C2); -1,50 -0,70 m;
-a doua etapă de locuire de secol IV p.Chr. – este delimitată de prima printr-un şir de pietre şi fragmente de ţigle şi olane surprinse pe profilul de N al secţiunii; acestui nivel îi aparţine colţul unei încăperi de piatră legată cu pământ şi un pavaj din dale de piatră descoperite în carourile 9-10 şi două gropi (C1 şi C3); materialul arheologic de pe acest nivel constă în fragmente ceramice de sec. IV şi câteva fragmente ceramice medievale (sec. XI), o monedă găsită între pavaj şi colţul încăperii, o plăcuţă de fier; -0,60 -0,10 m;
-morminte medievale (secolul XI)- acestea străpung nivelurile menţionate; un al doilea mormânt de inhumaţie a fost cercetat anul acesta; acestă situaţie sugerează folosirea platoului ca loc de necropolă de către locuitorii cetăţii din perioada medievală;
-vegetal – nivel care conţine numeroase monede din sec. IV p.Chr., fragmente ceramice romano-bizantine (sec. IV p.Chr.) şi puţine fragmente ceramice medievale (sec. XI); -0,20/0 m.
Complexe :
- C4 – şanţ săpat în loess, surprins în carourile 1-5 (10 m); este în formă de «V» orientat aproximativ E-V, cu o adâncime de cca. 0,50 m; umplutura şanţului constă, în majoritate, din fragmente ceramice din secol II p.Chr.(opaiţ cu urme de folosire, fragment terra sigillata);
- zid de piatră legată cu pământ – a fost surpins doar în caroul 1, fiind distrus de groapa C1; este orientat ESE-VNV şi are o lăţime de 0,70 m; păstrează trei asize;
- C2 – vatră deschisă flancată de trei pietre, arse, descoperită pe primul nivel de călcare romano-bizantin în caroul 4;
- C1 şi C3 – pornesc din al doilea nivel de locuire romano-bizantin, în caroul 1; au fost săpate parţial, deoarece C1 intră în profilul de S, iar C3 în cel de N; din umplutura lor am scos fragmente ceramice, o monedă (C1);
- zid de piatră cu pământ şi pavaj din dale de piatră – au fost descoperite imediat sub vegetal, în carourile 9-10; aparţin celei de-a doua etape de locuire romano-bizantine ; zidul face colţ în caroul 10, ambele laturi intrând sub martori; au lăţimea de 0,70 m; pavajul se păstrează pe cca. 4 mp şi intră în profilele de N şi de S;
-M 2 - mormânt de inhumaţie medieval (sec. XI) – mormânt de copil, în groapă simplă, cu sicriu (cuie), orientat, aproximativ, E – V, întins pe spate, cu mâinile pe bazin; fără inventar; fundul gropii în pantă, capul la –1,10 m, şi picioarele la –1,35 m; prin analogie cu M1 săpat în 2007, am datat şi M2 în sec. XI.
Materialul arheologic: ceramica aparţine, în principal, secolelelor II-IV p. Chr., dar au fost găsite şi câteva fragmente ale unor borcane medievale (sec. XI). Opaiţul şi fragmentul de terra sigillata sunt databile în prima jumătate a sec. II p.Chr., situaţie ce face ca datarea întregii umpluturi a şanţului C4 să poată fi făcută în această perioadă. Din acelaşi complex provin şi numeroase fragmente de amforă care sugerează aceeaşi datare. Un lot important îl reprezintă ceramica din sec. IV p.Chr., aflată, însă, în stare fragmentară. Monedele (30 piese) urmează să fie supuse analizei numismatice, însă la o primă vedere acestea par a fi în majoritate din sec. IV p.Chr., unele poate mai timpurii. Se adaugă două fibule (una fragmentară), 1 verigă şi o aplică toate de bronz şi o piesă din plumb, posibil pond.
Cercetarea arheologică a platoului situat la cca. 300 m est de intrarea în cetatea Capidava, deşi la început, conturează o posibilă imagine a relaţiei fortificaţie – teritoriu. Prin lipsa complexelor de locuire din sec. V-VI p.Chr. situaţia arheologică de aici se înscrie cursului general din Dobrogea romană, multe aşezări deschise fiind abandonate la sfârşitul sec. IV, populaţia retrăgându-se în ariile fortificate. De asemenea, descoperirea unui relativ bogat material ceramic de sec. II-III p.Chr. sugerează existenţa unui nivel de locuire amplu pe platou. [C. Dobrinescu, T. Potârniche]
Rezumat
English Abstract The archaeological excavation of the Sector X (extra muros) continued in August 2008 on the high plateau situated at about 300 m East from the southern gate of the fortress. The investigated surface measured 20 x 2 m.
The stratigraphic situation is as follows: stratigraphic unit with archaeological materials dated to the 1st-2nd c. A.D. in a „V”-shaped trench dug into loess, 0.5/0.60 m deep and 0.60/0.70 m wide. We identified an abandon level above the trench fill-up, having a granulated, harsh aspect, and containing few ceramic sherds. A first inhabitance level from the 4th c. A.D. follows, with ceramic material, and coins mostly from the first half of the 4th c. A wall made of stone and earth, of which three 0.70 m wide basement rows are preserved, is belonging to this level. The wall was destroyed by a pit from the level above, respectively from the second inhabitance level dated to the 4th c. A certain number of complexes belong to this level, two pits and a stone wall bound with mud, a pavement made of large stone slabs, all of them directly under the humus. The last coin is from Valens, a situation typical for open settlements in Roman Dobrudja. The plateau was later on, in the 11th c. A.D. used as graveyard by the inhabitants of the Byzantine fortress. Two E–W oriented inhumation tombs were discovered, to back up this statement. One of them contained a jar specific for the 11th century.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
00-ilustratie conservare primara
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 00-ilustratie conservare primara.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/00-ilustratie conservare primara/fig 1 Plan_Capidava_Est_2008.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 00-ilustratie conservare primara.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/00-ilustratie conservare primara/fig 2 conservare sector VII.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
01-ilustratie sector I
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 1 planul bisericii romano-bizantine de la Capidava.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 2 biserica romano-bizantina.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 3 suprafata de SV.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 4 suprafata de V.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 01-ilustratie sector I.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/01-ilustratie sector I/fig 5 anexa trapezoidala de pe latura de N a bisericii.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
02-ilustratie sector III
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 1 C 1 1994 si via principalis jpg.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 2 - tezaur monetar din C 1 1994.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 3 Vedere de pe turnul 7 al cetatii.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 02-ilustratie sector III.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/02-ilustratie sector III/fig 4 Vedere dinspre poarta de sud a cetatii.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
03-sectorul de est
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 03-sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/03-sectorul de est/1 Plan_Capidava_Est_2008.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 03-sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/03-sectorul de est/2 C 9 sectionata transversal.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 03-sectorul de est.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/03-sectorul de est/3 incaperea C 15.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
04-ilustratie sector VII
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 1 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 2 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 3 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 04-ilustratie sector VII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/04-ilustratie sector VII/pl 4 Capidava 2008 cercetari 2008.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
05-ilustratie sector VIII
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 1 Vedere din C3.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 2 Detaliu de parament al zidului sec A1.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 3 Fragment de capitel corintic.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 05-ilustratie sector VIII.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/05-ilustratie sector VIII/fig 4 Capidava - sector VIII.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
06-ilustratie sector X
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/1C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/2C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/3C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/4C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/5C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/6C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008. Raportul nr. 13, Capidava, Cetate.<br /> Sectorul 06-ilustratie sector X.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2008/013/06-ilustratie sector X/7C.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu