Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Ardeu | Comuna: Balşa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Cetăţuie (Cetăţeaua) | Anul: 2009

Anul   2009
Epoca
Preistorie;
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Preistorie;
La Tène târziu;
Eneolitic târziu;
Epoca post-romană;
Epoca medievală timpurie;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca medievală târzie;
Epoca bronzului;
Epoca bronzului timpuriu;
Epoca bronzului mijlociu;
Epoca bronzului târziu;
Hallstatt;
Hallstatt timpuriu
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Locuire civilă;
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Hunedoara
Localitate   Ardeu
Comuna   Balşa
Punct
Cetăţuie (Cetăţeaua)
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Căstăian Mihai Cristian
Dima Cristian
Ferencz Iosif Vasile
Popa Cristian Ioan
Roman Cristian Constantin
Cod RAN    87870.01
Raport Cercetările arheologice la Ardeu au fost reluate de către MCDR Deva, după ce, în perioada 2004-2009 fuseseră întrerupte. În anul 1999 precum şi în intervalul 2001-2004 investigaţia acestui sit a relevat potenţialul arheologic şi prezenţa urmelor unor construcţii1.
Obiectivele pe care ni le-am propus, prin Planul anual de management pentru anul 2009, ca parte a Proiectului multianual de cercetare arheologică vizau mai multe obiective:
- prelungirea secţiunii magistrale S5B, în direcţia S-V, cu scopul identificării zidului de incintă a cetăţii în sectorul vestic;
- cercetarea exhaustivă a locuinţei identificată în campania din 2004;
- cercetarea exhaustivă a turnului locuinţă şi a stratului rezultat din dărâmarea lui;
- sondaje de control stratigrafic, în diferite puncte ale aşezării civile de la poalele dealului;
- continuarea cercetării zonei înconjurătoare prin periegheze;
- prelucrarea primară a materialului arheologic;
- completarea bazei de date a sitului.
Datorită finanţării insuficiente, am trasat o suprafaţă cu dimensiunile de 5 x 4 m, pentru a cerceta locuinţa identificată în campania din anul 2004. Alegerea acestui obiectiv s-a datorat eroziunii naturale a terenului în acea zonă. Pentru a putea să trasăm aria care urma să fie exploatată, a fost necesar să îndepărtăm vegetaţia, reprezentată cu precădere din arbuşti, spini şi plante agăţătoare.
Suprafaţa, denumită de noi Sp4, a fost trasată de către o echipă de topografi de la PFA Tomuş Raul Bogdan, lăsând un martor pentru control stratigrafic, cu grosimea de 1 m.
Terenul, aflat în pantă accentuată şi străbătut de reţeaua de rădăcini, a făcut ca lucrul să fie anevoios, în partea superioară a depunerilor.
Situaţia stratigrafică identificată pe timpul cercetării unităţii de cercetare poate fi descrisă ca fiind complexă, chiar dacă nu este complicată. Ţinând cont de aspectul celor patru profile, precum şi de importanţa amănuntelor fiecăruia dintre ele, pentru reconstituirea imaginii de ansamblu a complexului, au fost înregistrate fotografic toate cele patru profile. Grafic au fost înregistrate numai profilele de pe laturile de S, N şi E.
Situaţia identificată pe întreaga suprafaţă este asemănătoare cu cea surprinsă în 2004, în prelungirea magistralei S5b. Sub nivelul vegetal, de culoare neagră, care are un aspect măzăros şi se caracterizează prin prezenţa a numeroase rădăcini, se observă, pe primii patru metri un strat de culoare cenuşiu închis, care are acelaşi aspect măzăros. Şi acest strat, care are în partea superioară o grosime de cca. 0,30 m şi se îngustează spre pantă, este străbătut de numeroase rădăcini. Stratul conţine pietre şi puţine materiale arheologice, aparţinând mai multor epoci istorice şi este, în fapt, pământul aruncat dintr-un şanţ modern, a cărui urmă se poate vedea, la E de Sp4.
Stratul următor are aspect granulos, conţine multă piatră şi materiale arheologice aparţinând mai multor epoci istorice (evul mediu, perioada post romană, dacice şi din preistorie). El corespunde unui moment din istoria dealului, în care, cu prilejul unor amenajări pe coama dealului, a fost mutată spre vale o cantitate mare de pământ, cu urmele de locuire aferente.
Locuirii dacice îi corespunde un nivel de pământ de culoare cenuşie, prăfos. Acesta suprapune o podea realizată din lut, cu două niveluri de amenajare. În fiecare dintre cele două niveluri a fost identificat câte un cuptor, însă pe profilul sudic se regăseşte numai o anexă a cuptorului, între m. 1,20 - 2,40. Menţionăm că în campania din anul 2004, pe profilul opus celui din acest an, a fost identificată marginea anexei cuptorului.
Au putut să fie identificate cu claritate, două etape distincte de amenajare a complexului. Pentru a fi organizat spaţiul, în funcţie de necesităţile avute în vedere de către daci. Stânca a fost îndreptată pe alocuri, fiind amenajată o treaptă cu diferenţă de nivel de aproape 0,5 m. Pentru a putea fi adusă întreaga suprafaţă la un nivel apropiat de orizontală, a fost amenajat un nivel din pământ de culoare neagră, conţinând numeroase bucăţi de piatră măruntă şi material arheologice preponderant preistorice. Între ele se numără şi puţine fragmente ceramice dacice. Peste acest nivel a fost aplicată o lutuială, formând podeaua, şi au fost săpate gropi de stâlp, pentru a susţine acoperişul. O platformă realizată prin îndreptarea stâncii se găseşte în colţul de NV al suprafeţei. Aceasta a fost încadrată de două ziduri paralele, care se văd pe podea şi se pierd în profilurile de N şi de E.
Pe profilul vestic a putut fi observată o bază de zid, realizată din bolovani de dimensiuni mari, întreruptă pe o porţiune de cca. 0,8 m. Credem că este vorba de un zid de susţinere a terasei, întrerupt în zona intrării.
Din faza veche a atelierului a fost identificat, în colţul de SV al suprafeţei cercetate, un alt cuptor dezafectat odată cu amenajarea unuia nou.
Nu au fost surprinse dovezi care să indice distrugerea violentă a fazei vechi a atelierului, din acest motiv putem presupune că cea de a doua fază a fost amenajată, poate, din raţiuni care ţin de necesitatea utilării cu instalaţii noi, în locul celor uzate.
Pentru amenajarea celei de a doua etape a complexului a fost aplicat un nou strat de lut, peste întreaga suprafaţă, în care au fost săpate şi gropi noi, pentru stâlpii de susţinere. Deasemenea, a fost construit un cuptor, având gura de alimentare, probabil, spre S şi a cărui parte superioară era deschisă, pentru a putea fi introduse piesele metalice destinate forjării.
Pe suprafaţa celor două podele au fost descoperite numeroase obiecte din fier, bronz, os şi corn, finite sau aflate în diferite stadii de prelucrare. Deasemenea, au fost descoperite unelte şi ustensile specifice mai multor ocupaţii şi numeroase bucăţi de zgură metalică.
În concluzie, cercetările din vara anului 2009 au evidenţiat la Ardeu, pe platoul superior al dealului „Cetăţuie" un atelier, având două faze de amenajare şi funcţionare. Pe baza materialelor descoperite se poate afirma că în acest loc erau confecţionate (şi reparate) obiecte din fier, din bronz şi din os şi a funcţionat în sec. I a.Chr., precum şi în sec. I al erei creştine.
Pentru că suprafaţa amenajată ca atelier este mai mare decât cea cercetată de noi, pentru campania viitoare ne-am propus extinderea investigaţiilor în acest sector. Deasemenea, o serie de alte obiective identificate la Ardeu (turnul locuinţă, zidul fortificaţiei dacice, fortificaţia medievală etc.) aşteaptă şi ele să fie cercetate în întregime.
Rezumat
English Abstract In the summer of 2009, we proposed to excavate entirely a Dacian house identified in 2004. We marked a surface of 5x4 sqm oriented parallel to S5A section. The excavation proved the presence of a workshop for making and repairing iron, bronze, bones and horn objects.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu