.
Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2009
Anul:
2009
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt;Latene;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
La Tène timpuriu;
La Tène târziu;
Epoca romană timpurie;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca migraţiilor;
Epoca bizantină;
Epoca medievală timpurie;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
Epoca bronzului târziu;
Hallstatt;
Hallstatt timpuriu;
Hallstatt mijlociu;
La Tène;
La Tène mijlociu
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Industrial;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Locuire civilă;
Aşezare deschisă;
Aşezare fortificată;
Aşezare urbană;
Aşezare rurală;
Locuire militară;
Castru;
Cetate;
Fort;
Fortificaţii;
Structură de cult/religioasă;
Biserică;
Descoperire funerară;
Necropolă;
Necropolă plană;
Necropolă tumulară;
Mormânt izolat;
Mormânt tumular;
Descoperire izolată;
Obiect izolat;
Exploatare/carieră;
Carieră
Județ:
Constanţa
Localitate:
Capidava
Comuna:
Topalu
Punct:
Cetate
Sector:
Intra muros/Extramuros
Toponim:
Capadiva
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Achim Irina Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Beldiman Corneliu
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Dobrinescu Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Ene Daniel Lucian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Miron Costin Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Munteanu Florentin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Opriş Ioan Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Potârniche Tiberiu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Raţiu Alexandru-Mircea Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Sion Anişoara Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ştefan Călin Dan Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ştefan Maria Magdalena Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Stoian Gabriel Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Sztancs Diana Maria
Urduzia Claudia Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice de la Capidava, cât şi operaţiunile de prelucrare a materialului arheologic rezultat şi de alcătuire a rapoartelor de cercetare s-au desfăşurat în campania 2009 pe durata lunilor iulie-septembrie (cu măsurători topografice şi de actualizare plan arhitectură/releveu/ nivelment concentrate în a doua parte a lunii august şi în cursul întregii luni septembrie). Rezultatele obţinute în acest ...an sunt notabile, chiar în condiţiile reducerii sensibile a finanţării săpăturilor arheologice şi de conservare primară din partea MCC. În ciuda impedimentelor financiare generale, cercetările arheologice s-au desfăşurat la Capidava într-un ritm accelerat, acestora adăugându-li-se unele lucrări de conservare primară corespunzătoare, care au drept scop final protejarea şi punerea în valoare pentru vizitare a obiectivelor arheologice din cetatea romană şi bizantină de la Capidava. Conservarea primară respectivă a constat în rostuiri la ansambluri arhitecturale din sectorul de E şi mai ales la paramentul interior al curtinelor din această zonă; a fost turnată, apoi, o şapă solidă pe una dintre laturile scurte ale „Corpului de Gardă" din sectorul III al cetăţii. Menţionăm că obiectivele respective fuseseră deja supuse conservării primare în cursul campaniei 2008 (sectorul de E), respectiv 2006 (Corpul de Gardă din sectorul III al cetăţii), când, din lipsa timpului necesar, aceste ultime operaţiuni nu mai fuseseră realizate. Lucrările s-au desfăşurat sub directa coordonare/supraveghere a arh. Anişoara Sion, cu consultarea coordonatorului ştiinţific al şantierului.
Cercetările arheologice propriu zise au continuat, cu sprijinul instituţiilor partenere (UB-FIB, MINAC, UOC, ULB Sibiu) în trei sectoare intra muros (sectorul I, sectorul de E, sectoarele III/VI) şi alte două extra muros (sectorul VIII şi X). În GIS-ul deja existent al sitului a fost integrată ridicarea topografică a descoperirilor curente din cetate sau din zona extramurană (rezultate ale campaniilor 2008-2009). Astfel, cercetările arheologice şi interdisciplinare în campania 2009 s-au desfăşurat, după cum urmează:
Intra muros
Sectorul I - biserica din colţul de NE al cetăţii
Cercetările s-au desfăşurat în anexa de N a bisericii, pe suprafaţa de la V de aceasta, în caseta A 1 - situată pe flancul sudic al obiectivului, spre extremitatea vestică a zidului S al edificiului de cult şi, în sfârşit, în caseta B1, situată şi ea pe flancul sudic al bisericii, spre extremitatea vestică a zidului S al edificiului; sectorul I - incinta mediobizantină şi spaţiul de locuire intramurană adiacent.Incinta mediobizantină (?) de pe curtinele C-D şi c.J56, cu microsecţiune pe incintă în c.J 57; sectorul de E(sectoarele II, IV, V).Cercetările arheologice efectuate în sectorul de E s-au concentrat într-un singur obiectiv: încăperea C16, componentă a edificiului romano bizantin din sectorul de E (aflat, conform caroiajului general al cetăţii în carourile N-O-P 76, adosat curtinei de SE); sectoarele III/ VI - clădirea C 1/ 1994; via principalis. Edificiul C1/1994 (martorul din camera de SV, curăţarea şi secţionarea camerei de E, pe traiectul şanţului castrului târziu); pe via principalis c.R-S 73 (4 x 4 m), R-S 72 (4 x 4 m). Demontare de martori în c.R-S 74-75 (4 x 1 m) şi R-S 75-76 (4 x 1 m), rezultaţi în campania 2008.
Extra muros
Sectorul VIII. Pe platouldin partea de S şi E a cetăţii, pe suprafaţa promontoriului natural al rezervaţiei arheologice. Cercetarea s-a concentrat asupra ultimelor cinci casete deschise în anii anteriori pentru urmărirea zidului de piatră presupus a aparţine incintei medievale. Din acestea, în C4 s-au efectuat lucrări de curăţire şi îndreptare a profilelor şi a grundului, afectate după sezonul rece, iar în celelalte, respectiv C3, C5, C6 şi C7, au continuat lucrările de adâncire şi degajare a amenajărilor descoperite în campaniile precedente; sectorul X. Continuare a campaniei 2008: s-a pornit cu o primă secţiune SI (2 x 10 m), extinsă spre V cu încă 10 m (total suprafaţă cercetată 20 x 2 m) în campania 2008. În 2009 am continuat cercetările pe platoul situat la cca. 300 m E de intrarea în cetate, extinzând SI cu 10 m spre E şi trasând o a doua secţiune de 32 x 2 m, SII, perpendiculară pe prima, orientată N - S, ce ajunge până la marginea platoului, spre Dunăre.
Studii geomagnetice prin măsurători magnetometrice cu ajutorul unui echipament geofizic - magnetometru fluxgate Bartington Grad601-2 - proiectat să măsoare şi să înregistreze, cu o înaltă acurateţe, valorile de gradient magnetic vertical la suprafaţa solului (date suplimentare referitoare la echipamentul folosit şi strategia de lucru în teren sunt furnizate în anexă). Măsurătorile geomagnetice au fost derulate în trei dintre sectoarele sitului arheologic: în interiorul incintei, de la curtina de NE, între turnurile 4 şi 5, către interior - suprafaţa de 2.000 m2; în exteriorul incintei la SE de curtina dintre turnurile 6 şi 7 - suprafaţa de 1.600 m2; în zona termelor - suprafaţa de 2000 m2. [Ioan C. Opriş]

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO