.
Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Suhat | Anul: 2009
Anul:
2009
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade:
Neolitic;
Eneolitic
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Isaccea
Comuna:
Isaccea
Punct:
Suhat
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bălăşescu Adrian Muzeul Naţional de Istorie a României
Florea Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Haită Constantin Muzeul Naţional de Istorie a României
Micu Cristian Leonard Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mihail Florian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Radu Valentin Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Obiectivele campaniei 2009 de la Isaccea, punctul Suhat, desfăşurată în perioada 14 septembrie - 14 octombrie, au fost următoarele: - continuarea cercetărilor în suprafaţa S3, sectoarele 13 şi 14; - finalizarea cercetărilor în sondajul Son. 3 aflat în partea de S a aşezării neolitice (cultura Boian, faza Giuleşti) - prelucrarea materialului arheologic rezultat în urma cercetării; Cercetările din suprafaţa S...3. Înainte de cercetarea propriu-zisă a stratului cultural a fost îndepărtat stratul protector de pământ depus în campania precedentă. - în cadrul sectorului 13 au fost definite şi cercetate următoarele realităţi arheologice: - US 1223. Reprezintă o unitate stratigrafică aflată în colţul de NE al caroului C13 şi colţul de NV al caroului C14. Se individualizează în stratul arheologic ca un sediment compact, brun-verzui, alături de care au fost înregistrate granule şi fragmente de chirpici arşi şi nearşi, fragmente ceramice cu dimensiuni mici şi mijlocii (categoriile uzuale din cadrul fazei Boian-Giuleşti), fragmente de scoici, oase de peşti şi mamifere, granule de lemn ars (dispuse neuniform pe toată suprafaţa unităţii stratigrafice). După finalizarea cercetărilor se poate afirma că US 1223 reprezintă umplutura unei gropi din nivelul neolitic NII. A fost prelevat un eşantion de 100 l de sediment destinat studiului arheozoologic şi carpologic. În acest caz au fost evitate zonele de contact cu complexe contemporane sau anterioare ; - US 1224. Reprezintă amenajarea unei gropi (pentru amplasarea acesteia vezi US 1223) cu formă ovală (D. - 1,48 × 1,28 m) şi profil tronconic (h. - 1,30 m); - US 1225. Cea mai mare parte a acestei unităţi stratigrafice se află în c. B15. Se regăseşte, de asemenea, în colţul de SE al c. A15 şi foarte puţin în c. B14, C14 şi C15. Se individualizează ca un sol compact, relativ omogen, brun, asociat cu granule de chirpici arşi şi nearşi, puţine fragmente ceramice neolitice (cultura Boian, faza Giuleşti) de mici dimensiuni şi postneolitice, fragmente de scoici, oase de peşti şi mamifere. După finalizarea cercetărilor nu excludem posibilitatea ca US 1225 să reprezinte umplutura unei gropi cu destinaţie menajeră ce aparţine probabil stratului cultural postneolitic . Nu s-a considerat necesară prelevarea unui eşantion de sediment; - US 1226. A fost identificat în campaniile precedente pe suprafaţa carourilor A13-A14, B13 şi pe limita de N a caroului B14. Se individualizează în cadrul stratului cultural neolitic prin sedimentul său nisipos, cenuşiu. Conţine numeroase oase de peşti, oase de mamifere (unele de mari dimensiuni), cenuşă, granule şi fragmente de chirpici arşi şi nearşi, granule lemn ars, piese din silex şi os cu urme de prelucrare. Aparţine nivelului neolitic NII; - US 1227. A fost identificată în jumătatea de S a caroului C13, într-o zonă în care terenul este înclinat pe direcţia SV-NE. Nu excludem posibilitatea ca o situaţie asemănătoare să se regăsească în sectoarele 10 şi 11. Reprezintă un sediment compact, dur, verzui-albicios. Pare mai degrabă distrugerea unei structuri de locuire neolitice (cultura Boian, faza Giuleşti) ; - US 1228. Se individualizează în colţul de SV al C14, într-o zonă în care terenul este înclinat pe direcţia SV-NE, ca un sediment friabil, compact, roşiatic. Conţine o cantitate semnificativă de granule de chirpici arşi, oase de peşti, foarte puţine fragmente ceramice de mici dimensiuni (cultura Boian, faza Giuleşti). Separă US 1227 de US 1218; - US 1243. Este localizată în Nul caroului C15. Sediment brun, compact, omogen. Conţine oase de peşti, puţine fragmente ceramice de dimensiuni mici şi mijlocii (cultura Boian, faza Giuleşti), puţine scoici fragmentate. Reprezintă umplutura unei gropi din stratul cultural neolitic. Nu s-a considerat necesară prelevarea unui eşantion de sediment; - US 1244. A fost localizată pe suprafaţa carourilor C13-C14. Reprezintă un sediment friabil, compact, brun. Este asociat cu mici fagmente de chirpici arşi, oase de peşti şi mamifere, fragmente de scoici şi fragmente ceramice neolitice şi postneolitice. Poate reprezenta o acumulare corespunzătoare unui nivel de locuire postneolitic. Ar putea fi echivalent cu US 1016 şi US 1017; - US 1245. Identificată în zona de N a caroului B15. Reprezintă un sediment friabil, brun ; - US 1246. Identificată în zona de SE a c. B15 şi în cea de SV a c. B15. Reprezintă un sediment friabil, brun; - US 1247. Reprezintă amenajarea unei mici gropi (vezi US 1243) cu formă probabil ovală (diametrul în zona cercetată - 0,90 m) şi profil tronconic (adâncimea gropii în zona cercetată. - 0,26 m); În cadrul sectorului 14 au fost identificate următoarele realităţi arheologice: - US 1265. A fost identificată pe suprafaţa c. D13-D15, într-o zonă unde terenul este înclinat pe direcţia S-N. Reprezintă un sediment friabil, brun. Este asociat cu mici fagmente de chirpici arşi, oase de peşti şi mamifere (foarte puţine), fragmente de scoici şi fragmente ceramice (rulate, de mici dimensiuni). Se poate face echivalenţa cu US 1244 din sectorul 13; - US 1266. A fost localizată în colţul de NE al c. D13 şi în vestul c. D14. Are aceeaşi compoziţie şi este este echivalentă cu US 1228 din sectorul 13; - US 1267. A fost localizată pe aproape întreaga suprafaţă a c. D13. Are aceeaşi compoziţie şi este echivalentă cu US 1227 din sectorul 13; - US 1268. A fost localizată pe mare parte din suprafaţa caroului D14 şi în zona centrală a caroului D15. Se individualizează în stratul cultural prin sedimentul său brun, asociat cu granule de chirpici arşi şi nearşi, oase de peşti şi fragmente ceramice. Poate reprezenta umplutura unei gropi din nivelul neolitic NII (cultura Boian, faza Giuleşti) La finalul campaniei arheologice din acest an întreaga suprafaţă cercetată a fost acoperită cu o folie de plastic peste care s-a depus un strat protector de pământ. În sondajul Son. 3 au continuat cercetările pe următoarele realităţi arheologice: - US 2303. A fost localizată în colţul de NV al Son. 3, pe o suprafaţă în care se observă o uşoară înclinare a terenului pe direcţiile V-E şi S-N. Se individualizează prin sedimentul său compact, omogen, galben-verzui asociat cu o cantitate mică de ceramică, granule de chirpici arşi şi nearşi, oase de peşti şi mamifere, fragmente de scoici, fragmente de lemn ars, argilă. cadrul acestuia din urmă au fost identificate şi cercetate numeroase gropi menajere. Reprezintă umplutura unei gropi neolitice (cultura Boian, faza Giuleşti). A fost prelevat un eşantion de 80 l de sediment destinat studiului arheozoologic şi carpologic; - US 2304. Reprezintă amenajarea unei gropi, cu formă probabil ovală şi profil tronconic. Pentru localizarea sa vezi US 2303; - US 2305. Identificată în zona de NE al Son. 3, se individualizează în suprafaţă prin sedimentul său fin, omogen, maroniu-cenuşos asociat cu o cantitate mică de ceramică, oase de peşti şi mamifere. Reprezintă etapa finală de umplere a unei gropi cu resturi menajere; - US 2306. A fost identificată pe aceeaşi suprafaţă cu US 2305 cu care se află într-un raport de anterioritate. Faţă de aceasta se diferenţiază prin sedimentul său fin, compact, maroniu-deschis asociat cu o fragmente ceramice, oase de peşti şi mamifere, fragmente de scoici, o cantitate redusă de chirpici arşi. Reprezintă o altă fază de umplere a gropii cu resturi menajere; - US 2307. A fost identificată în colţul de SV al Son. 3, pe o suprafaţă în care se observă o uşoară înclinare pe direcţiile S-N şi V-E. Este reprezentată de un sediment friabil, brun, asociat cu o cantitate redusă de material arheologic : scoici întregi şi fragmentare (în special în partea superioară a depunerii), oase de peşti şi mamifere, fragmente ceramice (cultura Boian, faza Giuleşti), granule de lemn ars Reprezintă umplutura unei gropi neolitice (cultura Boian, faza Giuleşti) ; - US 2308. Reprezintă amenajarea unei gropi, cu formă probabil ovală şi profil aproximativ tronconic. Pentru localizarea sa vezi US 2307; - US 2309. Reprezintă amenajarea unei gropi, cu formă probabil ovală şi profil tronconic. Pentru localizarea sa vezi US 2303; - US 2310. A fost identificată în zona de N a Son. 3. Se individualizează în stratul arheologic ca un sediment friabil, maroniu-deschis, asociat cu scoici întregi sau fragmentare, oase de peşti (cantitate apreciabilă) şi mamifere (unele cu urme de tăiere) o cantitate redusă de ceramică (cultura Boian, faza Giuleşti, foarte puţin cultura Hamangia, faza III), granule de chirpici arşi, o piatră de mari dimensiuni şi granule de lemn ars. Reprezintă umplutura unei gropi neolitice. Pe toată perioada desfăşurării campaniei din acest an materialul arheologic a fost prelucrat în cadrul bazei arheologice Isaccea. În acest context se înscrie şi activitatea de sitare sub jet de apă a eşantioanelor de sediment prelevate din complexele arheologice cercetate destinate studiilor de arheozoologie şi carpologie.

English Abstract:

The objectives of 2009 campaign on Isaccea Suhat site, between the 14th of September and 14th of October, were: a. The continuation of the investigation in Surface S3, sectors 13 and 14; b. The finishing of the excavations in Sounding 3 situated in the southern part of the Neolithic settlement (Boian culture, Giuleşti phase); c. The processing of the discovered archaeological material.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO