Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Capul Dolojman | Anul: 2009

Anul   2009
Epoca
Epoca greacă şi elenistică;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca greacă;
Epoca elenistică
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Aşezare urbană;
Cetate;
Necropolă;
Necropolă tumulară;
Descoperire monetară
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Jurilovca
Comuna   Jurilovca
Punct
Capul Dolojman
Sector   
Toponim   Orgame/Argamum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Apostol Virgil
Dolea Alexandra
Honcu Ştefan
Iacob Mihaela
Lungu Vasilica
Manea Carmen
Mănucu-Adameşteanu Mihaela
Mărgineanu-Cârstoiu Monica
Mocanu Marian
Muşat Alina
Opaiţ Andrei
Paraschiv Eugen Dorel
Rusu Vera
Topoleanu Florin George
Zăvălaş Theodor
Cod RAN    160653.02
Raport Lucrările de cercetare arheologică şi conservare primară din anul 2009 au fost finanţate în totalitate de la bugetul de stat, prin contribuţia instituţiilor partenere (Academia Română prin IAB şi ISSEE Bucureşti; Consiliul judeţean Tulcea prin ICEM Tulcea). Valoarea totală a sprijinului financiar din partea MCCPN a fost de 40.000 lei.
La începutul campaniei întreaga suprafaţă a sitului era acoperită de vegetaţia stepică, specifică zonei, care ascundea vestigiile antice. Ca şi în anii precedenţi, s-a observat avansarea procesului de degradare a monumentelor, cu excepţia zonelor în care s-au efectuat intervenţii de conservare primară şi restaurare. Acest proces este, în mare măsură, natural, fiind favorizat de tehnica zidăriei de piatră legată cu pământ (utilizată în edificarea structurilor antice) şi amplificat de condiţiile climatice specifice locului (diferenţe mari de temperatură şi umiditate între anotimpuri, vânturi puternice, teren în pantă accentuată).
În ultimii ani se observă accentuarea componentei antropogene în degradarea monumentelor, cauzată de pătrunderea şi circulaţia nesupravegheată a vizitatorilor ocazionali în interiorul sitului. Situl nu beneficiază încă de protecţia minimă asigurată de Ordinul MCC 2237/27 aprilie 2004, nu este delimitat pe teren şi nu are trasee de vizitare marcate.
În timpul desfăşurării cercetării sistematice, colectivul şantierului a asigurat şi supravegherea zilnică a lucrărilor de execuţie a DJ 229P (care va sigura accesul direct din localitatea Jurilovca la cetatea Argamum), oferind consultanţă şi semnalând, atât reprezentanţilor autorităţilor locale (administrative şi de patrimoniu), cât şi executantului, restricţiile impuse de realizarea acestor lucrări în zona de protecţie şi în interiorul sitului. Ca urmare a acestor demersuri, între ICEM Tulcea şi CJ Tulcea, care este beneficiarul investiţiei, s-a încheiat un contract de cercetare preventivă pentru două amplasamente de pe traseul DJ 229P. Titularul autorizaţiei de cercetare preventivă (Autorizaţia de cercetare arheologica preventivă nr. 308/2009) pentru realizarea acestui contract a fost dr. Mihaela Iacob, membră a echipei şantierului arheologic Orgame/Argmum, responsabil sector extra muros, iar rezultatele cercetărilor sale fac parte integrantă din prezentul raport.
În acelaşi timp, însă fără nici o consecinţă cu efect salvator asupra conservării patrimoniului, au fost supravegheate (prin periegheze şi recoltări de material dislocat) lucrările agricole desfăşurate pe suprafaţa sitului, în zona necropolei tumulare greceşti şi a locuirii peri-urbane din epoca romană şi romano-bizantină, unde au fost distribuite, abuziv, loturi individuale, prin aplicarea Legii 18/1991. Aceste lucrări (nivelări, arături adânci, discuiri, debarasarea materialului de construcţie antic dislocat de ele - piatră, cărămizi, ţigle) contribuie, anual, la ştergerea unor componente importante ale sitului şi la distrugerea irecuperabilă a patrimoniului arheologic mobil de pe aproape 50% din suprafaţa acestuia. Agresiunea - pe care o considerăm deliberată, chiar dacă este provocată de ignoranţă - care a debutat în toamna anului 2008, a fost adusă de noi la cunoştinţa deţinătorilor (abuzivi) ai terenului, autorităţii administrative locale (Primăria Jurilovca) şi reprezentanţilor în teritoriu ai MCCPN (DCCPCN Tulcea), semnalând importanţa daunelor aduse şi iminenţa pierderilor definitive de patrimoniu.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu