Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Capul Dolojman | Anul: 2009

Anul   2009
Epoca
Epoca greacă şi elenistică;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină;
Epoca greacă;
Epoca elenistică
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Aşezare urbană;
Cetate;
Necropolă;
Necropolă tumulară;
Descoperire monetară
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Jurilovca
Comuna   Jurilovca
Punct
Capul Dolojman
Sector   Sectorul Central (Bazilica 2)
Toponim   Orgame/Argamum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Apostol Virgil
Dolea Alexandra
Honcu Ştefan
Iacob Mihaela
Lungu Vasilica
Manea Carmen
Mănucu-Adameşteanu Mihaela
Mărgineanu-Cârstoiu Monica
Mocanu Marian
Muşat Alina
Opaiţ Andrei
Paraschiv Eugen Dorel
Rusu Vera
Topoleanu Florin George
Zăvălaş Theodor
Cod RAN    160653.02
Raport Scopul cercetării: - completarea documentaţiei referitoare la cronologia locuirii din sector, în contextul reorganizărilor urbanistice din sec. V-VII p.Chr.
Sectorul Central este format din structuri urbanistice dispuse în jurul şi la V de bazilica 2, a cărei cercetare a constituit punctul de pornire al degajării acestui perimetru, începând din 1981. Din motive obiective, cercetările din ultimele două campanii au fost relativ modeste ca durată şi întindere, dar au avut rezultate semnificative privind cunoaşterea sistemului constructiv, a organizării urbanistice şi a stratigrafiei cetăţii târzii. Degajat parţial în cursul campaniilor din anii 2000-2003, edificiul E7, amplasat pe latura de SV a străzii care uneşte poarta de V cu poarta de S a cetăţii romano-bizantine, ne-a atras atenţia prin organizarea specială a spaţiului.
În anul 2009 cercetarea sistematică din sectorul Central de la Argamum s-a concentrat asupra edificiului nr. 7 (E7), conturat parţial din anii trecuţi. E7 are cinci încăperi, numerotate în ordinea descoperirii cu a-e, aflate în carourile E6-E8 spre N şi F5-F7 spre S.
În încăperea a, aflată în partea de NV E7, a fost continuată cercetarea începută în campania trecută prin practicarea unei semisecţiuni de-a lungul laturii de N. O primă constatare este aceea că pe nivelul cunoscut s-a realizat o recompartimentare, prin dublarea laturilor de N şi S în jumătatea de V şi închiderea pe axa N - S cu un zid lat de 0,55 m, păstrat parţial. Acest lucru s-a constatat şi în semisecţiune, unde se vede clar că recompartimentare a fost realizată direct pe nivel, fără fundaţie.
Nivelul 2 apare la -0,15 -0,22 m, deformat de dărâmătură, marcat de o bârnă carbonizată şi de lespezi de dimensiuni medii, fixate orizontal, aparţinând probabil unui pavaj. La capătul de E al semisecţiunii, a apărut stânca promontoriului în care este săpată o scobitură cu dimensiunile de aprox. 1,30 m, adâncă de 0,55 m, probabil un locaş pentru chiup.
În încăperea b (5,30 x 2 m), denumită „coridor" în campaniile trecute şi în care, în 2008, a fost descoperită o ampulla întreagă, a fost identificată o amenajare din plăci subţiri din piatră dispuse vertical sub forma unei casete, din care s-au păstrat trei laturi (0,55 x 0,62 x 0,33 m), ce va fi complet cercetată în campania următoare. La capătul „coridorului", spre V, a fost identificată o uşă cu două praguri, ultimul aflat la nivelul străzii.
În încăperea c, situată în colţul de NE al E7, au fost demantelaţi martorii de NV şi SV pentru a putea fi cercetată întreaga suprafaţă (5,90 x 4,55 m). În partea de S a încăperii c sunt cunoscute, din campaniile anterioare, două amenajări circulare din pietre de dimensiuni diferite, probabil suporturi pentru chiupuri, folosite către sfârşitul locuirii în oraş. După demantelarea martorilor s-a constatat că latura de N, orientată către strada principală, este puternic deformată spre interior, din cauza tasării. Nivelul este marcat aici de o amenajare semicirculară pentru vatră (?), cu fragmente de cărămizi aşezate la bază, dar fără urme de arsură.
În sfârşit, în încăperea d a fost demantelat martorul de NV şi parţial cel de NE. Materialul arheologic recoltat constă în cea mai mare parte din fragmente ceramice atipice şi doar câteva fragmente de buze de vase de bucătărie, amfore, farfurii, baze ale unor pahare din sticlă, cuie, scoabe şi un fragment de opaiţ.
Ne propunem ca în campaniile următoare să realizăm cercetarea integrală a edificiului E7 din sectorul Central, deoarece este printre puţinele din acest perimetru care ar putea fi complet conturat, fiind încadrat la N, E şi V de străzi. [Florin Topoleanu].
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu