.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Fetei | Anul: 2009
Anul:
2009
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic;Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană;
Cetate;
Fortificaţii
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Fetei
Sector:
Fântâna Seacă
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Dewas Julie Université de la Nouvelle-Calédonie
Midvichi Natalia Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Munteanu Lucian Institutul de Arheologie, Iaşi
Neagu Alina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nuţu George responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Opaiţ Andrei Institutul de Arheologie, Iaşi
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din punctul Fântâna Seacă din timpul campaniei 2009 s-au concentrat în zona edificiului marcat în campania 2006 cu simbolul E II. A fost mărită secţiunea primară SI (2 x 8 m) ajungând la dimensiunile 4 x 20 m. În secţiunea cercetată a fost descoperită una dintre camerele edificiului, cel mai probabil o anexă cu rol agricol. Au fost surprinse trei segmente de ziduri, două construite în opus incertum ...în timp ce unul dintre acestea (orientat N-S) a fost realizat în opus quadratum.
Singurul nivel descoperit, este plasat la 20-30 cm de pământul arabil actual şi constă dintr-un strat dens de tegulae şi imbrices. Sub acesta a fost descoperită podeaua încăperii din pământ galben bine tasat pe care au fost descoperite mai multe fragmente ceramice: ollae provinciale vest-pontice, un fragment de amforă LR2 timpurie şi un fragment de amforă „burduf". Majoritatea celorlalte fragmente descoperite aparţin unor vase de băut de factură N şi V pontică. În c. 2 la 0,40 m adâncime a fost descoperit un obiect din bronz - un styllus sau un obiect cu rol în toarcerea lânii.
Existenţa unei faze ulterioare distrugerii edificiului în a doua jumătate a secolului IV p.Chr. este demonstrată de două chiupuri (dolia) descoperite in situ, pe nivelul de tegulae. Probabil, ulterior distrugerii edificiului, a mai continuat existenţa acestuia într-o proporţie mai modestă, cele două fragmente de chiupuri având cel mai probabil rolul de păstrare sezonieră a produselor. O atestare mai clară a acestui nivel este de altfel, imposibilă datorită distrugerilor provocate de lucrările mecanizate care au afectat stratul arheologic.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO