.
Şeuşa | Comuna: Ciugud | Judeţ: Alba | Punct: Gorgan (La Gorgan, Gorganu) | Anul: 2009
Anul:
2009
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului
Perioade:
Eneolitic târziu;
Epoca bronzului timpuriu
Categorie:
Civil;
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă;
Tell
Județ:
Alba
Localitate:
Şeuşa
Comuna:
Ciugud
Punct:
Gorgan (La Gorgan, Gorganu)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciută Beatrice Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ciută Marius Mihai responsabil Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Marc Antoniu Tudor Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Răzvan Andrei Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Sobaru Luminiţa Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Obiectivele principale ale cercetării arheologice au fost şi în acest an: surprinderea succesiunii depunerilor stratigrafice şi relevarea lor, prin intermediul suprafeţelor de săpare, excavarea complexelor, recuperarea integrală a informaţiilor legate de construirea, utilizarea şi abandonarea lor; recuperarea materialelor, procesarea şi prelucrarea acestora în vederea publicării; datarea relativă şi absolută a ...locuirilor umane; introducerea informaţiilor în cadrul unor baze de date; difuzarea rezultatelor ştiinţifice în mediile specifice, de specialitate dar şi mass-media; familiarizarea studenţilor participanţi cu principalele etape de desfăşurare a unui şantier arheologic.
Din motive obiective, care au fost determinate, pe de o parte, de lipsa fondurilor financiare pentru săpătură, iar pe de altă parte de vremea nefavorabilă - care a îngreunat efectiv lucrările specifice - campania anului 2009 din cadrul sitului de la Şeuşa-Gorgan a fost, din nou, una cu o durată scurtă, dar care a confirmat o serie de realităţi stratigrafice şi contextuale relevate în anii precedenţi.
Cercetarea arheologică a avut ca obiectiv continuarea investigaţiilor complexelor de locuire, în vederea dezvelirii structurilor şi artefactelor aparţinătoare celor două orizonturi culturale eneolitice (primul, de factură Decea Mureşului, iar cel de al doilea - Coţofeni), identificate până în prezent, precum şi prelevării resturilor macrovegetale, având ca scop reconstituirea cel puţin parţială a ecosistemului şi paleomediului epocilor istorice ilustrate de descoperirile din acest sit.
Semnalam în raportul campaniei anterioare faptul că, în urma prelucrării materialelor arheologice din campaniile precedente, s-a constatat faptul că în cadrul locuirii Coţofeni din primul nivel de locuire, cel al locuinţelor de suprafaţă, apar, sporadic, sub forma unor importuri, materiale ceramice aparţinând fenomenului cultural al bronzului timpuriu, specific văii mijlocii a Mureşului. Cu această ocazie a fost publicat un studiu privind unele dintre aceste materiale în revista Studia Cibiniensis III, 2009 (Două piese ceramice minore descoperite în situl şeuşa - „Gorgan", com. Ciugud, jud. Alba).
S-au efectuat operaţiuni de curăţare a unităţii de cercetare S X/2004-2009 (10 x 5 m) şi de refacere a profilelor. Datorită degradării totale a profilului de NE şi, parţial a profilului de NV, acestea nu au putut fi îndreptat integral, decât doar de la adâncimea de 1 m, existând riscul de prăbuşire. S-a evacuat pământul scurs, pentru a se reface nivelul atins în urma săpăturilor din campania precedentă.
De pe acest nivel s-a reluat dezvelirea contextelor arheologice anterior relevate, prin adâncirea, la şpaclu, pe niveluri de 0,05-0,10 m. O atenţie deosebită a fost acordată zonei colţului de N al suprafeţei, în vederea recoltării, din nou, din c.1, a pământului ce conţinea, încă, o cantitate însemnată de seminţe de grâu carbonizate.
în c. 1 şi 2, pe o suprafaţă de cca. 10 m2 s-a continuat relevarea, tot la şpaclu, a locuinţei de suprafaţă (L14/2007-2009), aparţinând primei locuiri Coţofeni (faza IIIb), care a oferit o aglomerare de materiale ceramice (fragmente ceramice decorate prin tehnicile împunsăturilor succesive şi a inciziilor) puternic arse secundar, fragmente de chirpici ars şi lemn carbonizat în amestec cu pământ, unelte de os, fragmentare, resturi faunistice etc., ce au atestat existenţa unei structuri de locuire de suprafaţă, prăbuşite în urma incendierii, în acest stadiu fiind surprinsă partea mediană a dărâmăturii locuinţei. Au fost surprinse, mai clar, limitele şi forma complexului, fiind înregistrate datele în plan. Locuinţa a avut o formă rectangulară, cu o suprafaţă de 3,5 x 5 m, orientată E - V, fiind posibilă distingerea unei compartimentări a ei. Din cuprinsul locuinţei a fost continuată recuperarea fragmentelor disparate de chirpici ars, prezentând structura pereţilor, fiind surprinse şi părţile superioare ale gropilor stâlpilor de susţinere a pereţilor. S-au sesizat, astfel, similitudini cu complexele contemporane descoperite în anii anteriori. A fost descoperit şi un idol antropomorf, fragmentar.
Sporadic, printre materialele Coţofeni, au apărut şi câteva fragmente ceramice, care, prin factură şi elemente de decor, aparţin primului orizont de locuire de la Gorgan, Decea-Mureşului, acestea fiind antrenate din nivelurile inferioare de amenajările Coţofeni.
Material ceramic însemnat cantitativ, aparţinând olăriei Coţofeni, s-a recuperat şi din c.5-6. Materialele ceramice fragmentare, cele faunistice, IMDA, litice etc. recuperate, se află în curs de inventariere şi prelucrare.
În acest stadiu suprafaţa a fost supusă operaţiunii de conservare, prin acoperire cu folie şi pământ până la reluarea săpăturilor. Adâncimea care s-a atins în SX/2004-2007 (mai precis în cadrul bordeiului L12), a fost în jur de 2,40 m faţă de borna topografică situată la cca. 1 m de latura vestică a suprafeţei.
În acest an au fost efectuate o serie de cercetări interdisciplinare în legătură cu situl de la Seusa-Gorgan. în acest sens a definitivată analiza arheobotanică asupra resturilor vegetale descoperite.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO