.
Borşeni | Comuna: Războieni | Judeţ: Neamţ | Punct: Bulgărie | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Neamţ
Localitate:
Borşeni
Comuna:
Războieni
Punct:
Bulgărie
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciubotaru Elena Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Dumitroaia Gheorghe Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
Mitrea Ioan Liceul "George Bacovia", Bacău
Cod RAN:
Raport:

Întrucât condiţiile din teren au permis, obiectivul cercetărilor arheologice de la Borşeni, din campania 1996, l-a constituit dezvelirea integrală a locuinţelor {L4}, surprinsă parţial în SII/1994 şi {L9}, surprinsă parţial în SIII/1995.
{Locuinţa L9} este de tipul celor cu o singură încăpere, având podeaua adâncită cu cca. 1,25 m faţă de nivelul actual al terenului. Are formă rectangulară în plan orizonta...l, cu colţurile rotunjite. A fost construită din bârne lutuite şi avea acoperişul probabil în două pante. În interiorul locuinţei, spre colţul de E, a fost construit un cuptor din bolovani, de formă rectangulară în exterior, cu pereţii groşi, cu deosebire în spate. Intrarea în locuinţă se făcea probabil pe latura de S-E, aflându-se în faţa gurii cuptorului. În umplutura locuinţei s-au găsit mai multe fragmente ceramice, majoritatea lucrate cu mâna, provenind de la vase borcan şi tipsii. Ceramica lucrată la roată este reprezentată de câteva fragmente din vase borcan şi din vase de provizii, de dimensiuni mari, de tradiţie Sântana de Mureş. Locuinţa L9 aparţine nivelului din sec. VI-VII.
{Locuinţa L4} este tot cu o încăpere, de dimensiuni mai mici, cu podeaua mult adâncită faţă de nivelul de construcţie. În fapt L4 este un bordei, de formă rectangulară în plan orizontal, pereţii şi acoperişul fixaţi pe tălpici de lemn. S-au găsit multe fragmente de stâlpi şi bârne carbonizate, provenind de la tălpici, pereţi şi acoperiş. În această locuinţă avem dovada clară a existenţei tălpicilor din lemn, pe care se ridicau pereţii şi acoperişul. În colţul de N-E al bordeiului a fost un cuptor din pietre, cu boltă. Vatra cuptorului se adâncea uşor în podea. În umplutură şi în zona cuptorului s-au găsit mai multe fragmente ceramice de la vase lucrate cu mâna, respectiv din borcane şi tipsii. Borcanele lucrate cu mâna sunt ornamentate cu alveole pe buză, dar sunt şi borcane ornamentate cu striuri vălurite şi drepte.
Analiza materialului ceramic permite atribuirea locuinţei L4 nivelului din sec. VIII-IX. Descoperirile din această campanie întregesc imaginea asupra {evoluţiei aşezării de la Borşeni, din sec. VI până în sec. IX}.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO