.
Lapoş | Judeţ: Prahova | Punct: Poiana Roman | Anul: 1996
Anul:
1996
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Prahova
Localitate:
Lapoş
Comuna:
Lapoş
Punct:
Poiana Roman
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cârciumaru Marin Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Căpiţă Carol Facultatea de Istorie, Universitatea București
Dobrescu Roxana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

În anul 1996 s-au săpat secţiunile XII-XV în sectorul de N-E al poienii Roman. Situaţia generală a descoperirilor este următoarea:
- {Secţiunea XII}, dimensiuni 3 x 3 m, adâncimea 70 cm. Categorii de materiale: aşchii - 394, aşchii nucleiforme - 13, aşchii corticale - 131, aşchii lamelare - 4, lame - 42, lamele - 4, nuclei - 65 (bipolari, piramidali, etc), percutoare - 1, retuşoare - 1, gratoare - 5. ...În carourile A-1, B-3, A-2, C-1, C-2 au apărut concentrări de piese dispuse uneori în formă de semicerc specifică atelierelor de cioplire.
- {Secţiunea XIII}, dimensiuni 3 x 2 m, adâncimea 80 cm. Categorii de materiale: aşchii - 212, aşchii corticale - 117, aşchii nuclei - 2, aşchii nucleiforme - 2, lame - 19, lamele - 2, lamă trunchiată - 1, gratoare - 1. În această secţiune concentrarea nu mai este aşa de semnificativă ca în secţiunea XII.
- {Secţiunea XIV}, dimensiuni 4 x 2 m, adâncimea 80 cm. Categorii de materiale: aşchii - 279, aşchii corticale - 129, aşchii nucleiforme - 3, nuclei - 20, aşchii lamelare - 5, lame - 13, lamele - 5, "tablette" - 1, persoare - 1, vârfuri - 1. În careul A-4 s-a descoperit la 65-75 cm o mostră de cărbune.
- {Secţiunea XV}, dimensiuni 2 x 2 m, adâncimea 80 cm.
Categorii de materiale: aşchii - 169, aşchii corticale - 70, nuclei - 14, aşchii lamelare - 2, lame - 10, lamele - 12, percutoare - 2, gratoare - 1.
Dintre cele 1769 de piese litice descoperite în anul 1996 la Lapoş, aproximativ 0,53% sunt unelte. Dintre acestea, cele care predomină sunt gratoarele (7), între care 3 "mince", 2 pe vârf de lamă, 1 carenat şi 1 gratoar circular. Celelalte unelte sunt un persoar, un vârf şi o troncatură.
Suporturile pe care au fost realizate sunt laminare (două întregi şi o distală). Retuşele folosite pentru a obţine partea activă sunt de tipul direct, "écailleuse" semi-abrupt, dar şi de tipul invers şi "écailleuse", ca în cazul vârfului, necesare degajării acestuia. Suporturile se încadrează în faza "plin debitaj", remarcându-se o alegere a acestora (vezi o bună regularitate a marginilor şi nervurilor).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO