.
Antoceni | Comuna: Forăşti | Judeţ: Suceava | Punct: Sălişte | Anul: 2009
Anul:
2009
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Neolitic;
Eneolitic
Categorie:
Civil;
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă
Județ:
Suceava
Localitate:
Antoceni
Comuna:
Forăşti
Punct:
Sălişte
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Andronic Mugur Muzeul Național al Bucovinei, Suceava
Ignătescu Sorin Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava
Niculică Bogdan Petru Muzeul Național al Bucovinei, Suceava
Cod RAN:
Raport:

În cursul anului 2009, colectivul de mai sus a efectuat, în cadrul comunei Forăşti, una dintre cele mai mari din judeţul Suceava (având în componenţă opt sate), intense cercetări arheologice de teren. Unul dintre rezultatele notabile ale acestor investigaţii a fost descoperirea, în arealul satului Antonceni, a unui sit deosebit de valoros din punct de vedere al numeroaselor suprapuneri de locuire, constatându-s...e prezenţa următoarelor culturi arheologice: Precucuteni, Cucuteni (fazele A şi B), Noua, Gáva-Holihrady (grupul Grăniceşti), Sântana de Mureş, precum şi vestigii aparţinând secolelor VI-VIII şi evului mediu (sec. XIV-XVII). Merită de amintit aici numeroasele resturi de cahle, ca dovadă a unei reşedinţe nobiliare cât şi cele provenind de la reducerea minereului de fier.
Situl de la „Sălişte” este amplasat pe interfluviul dintre pâraiele Hatia (afluent de stânga al Moldovei) şi pârâul satului (fără nume), pe un teren cu expunere sudică, în pantă lină, care, din punct de vedere geografic şi istoric, se plasează între valea Moldovei la S (cca. 5 km) şi valea Şomuzului Mare la N (cca. 10 km), culoare care, în cursul pre- şi protoistoriei au constituit veritabile artere de comunicaţie, de-a lungul cărora s-a petrecut un permanent flux de populaţie.
În cursul lunii noiembrie 2009 a fost efectuată o evaluare de teren, în baza autorizaţiei nr. 78. Alături de o atentă cercetare, desfăşurată pe o suprafaţă de cca. 4 ha, s-a practicat şi o casetă de control. Cel mai vechi nivel arheologic identificat este caracterizat de prezenţa ceramicii incizate şi imprimate precum şi a ceramicii grosiere. Întrucât depunerea era discontinuă şi suprafaţa cercetată destul de mică, atribuim cu rezerve aceste descoperiri culturii Precucuteni.
Cel mai consistent nivel de locuire identificat, aparţinând culturii Cucuteni (faza A), a oferit posibilitatea studierii unei modeste porţiuni dintr-o locuinţă cu o platformă groasă de cca. 0,15-0,25 m de lut, cu pleavă în compoziţie, arsă la cărămiziu. În suprafaţa cercetată au fost identificate şi resturile unei vetre rău conservate, cu diametrul de cca. 0,50 m. Ceramica descoperită în acest nivel aparţine următoarelor categorii: ceramică grosieră; ceramică incizată şi imprimată; ceramică incizată, imprimată şi pictată cu alb pe fond roşu; ceramică pictată cu alb pe fond roşu; ceramică tricromă pictată pe fond roşu. Majoritatea covârşitoare a ceramicii cucuteniene prezintă un caracter arhaic, fiind realizată dintr-o pastă în care s-a amestecat frecvent lut ars mărunţit. Ceramica pictată bicrom se aseamănă cu cea descoperită în cunoscutele aşezări subcarpatice din Moldova, aparţinând fazei Cucuteni A2 (Târpeşti, Izvoare, Poduri, Frumuşica), însă, aşezarea de la Antoceni – „Sălişte” pare a se individualiza prin ceramică incizată de tradiţie precucuteniană, care alcătuieşte un lot destul de consistent. Alături de materialul osteologic, aparţinând în principal bovinelor, menţionăm prezenţa celui litic, reprezentat prin câteva toporaşe de mână, mai mult sau mai puţin distruse precum şi aşchii sau piese finite de silex.
Desigur, o dată cu începerea unor săpături sistematice în acest sit arheologic, complexul identificat va putea fi studiat mai amănunţit şi vor putea fi reperate şi nivelurile aparţinând celorlalte culturi arheologice sus amintite, ale căror materiale au fost descoperite în timpul cercetărilor de suprafaţă.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO