Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2010

Anul   2010
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană timpurie;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Locuire civilă;
Aşezare deschisă;
Aşezare fortificată;
Aşezare urbană;
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Adamclisi
Comuna   Adamclisi
Punct
Cetate
Sector   Sector A – la Nord de Basilica A
Toponim   Tropaeum Traiani
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Alexandru Nicolae Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Alexiu Alexandru Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Barnea Alexandru Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Bodolică Vitalie Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Căpiţă Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Constantin Robert Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Drăghici Filica Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti
Ionescu Mihai Severus Baza 90 Transport Aerian Otopeni
Lungu Liviu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Panaite Adriana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Scurtu Florin SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti
Talmaţchi Gabriel Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    60892.08
Raport În cele patru secţiuni trasate anul acesta (S33-36) nu au fost identificate construcţii noi. În S32, începută anul trecut, se pot observa două ziduri, laturi ale unui edificiu târziu care, foarte probabil, se continuă peste cardo. Cercetarea lui va continua în campania viitoare.
În celelalte secţiuni s-a putut observa în timpul cercetării o mare cantitate de dărâmătură provenită de la edificiile din zonă care nu se păstrează. Acestea sunt în număr de două, unul este cel identificat parţial în S32, amintit anterior, iar un al doilea pare să se contureze (deocamdată doar o latură a putut fi identificată în profilul E al S33) la mică distanţă de acesta. În toate cele patru secţiuni stratigrafia este aceeaşi, şi nu se deosebeşte de ceea ce am putut constata în campaniile trecute în zona cercetată; de sus în jos straturile se succed astfel: strat vegetal, dărâmătură, ultimul nivel de locuire al cetăţii (pământ galben – cenuşiu, ceramică fragmentară, urme de arsură, puţină). Adâncimea la care ne-am oprit în cele patru secţiuni variază între 1-1,20 m. Pe baza observaţiilor preliminare de anul acesta se poate afirma că la N de atrium-ul basilicii era o zonă cu mai puţine construcţii, cele două deocamdată identificate putând reprezenta eventuale depozite, magazii (în imediata vecinătate a Basilicii A), deoarece mai multe fragmente de vase de provizii au fost descoperite în S33.
Elementul surpriză al campaniei de anul acesta l-a constituit descoperirea unui schelet uman, la săparea S34. Craniul a fost identificat, în profilul E al S34, la o adâncime de -0,47 m. În profilul E al S34 se poate observa foarte bine cum scheletul „stă” practic pe ultimul nivel arheologic. Restul scheletului se afla sub martorul dintre S34 şi S35. Pentru scoaterea acestuia martorul a fost demontat pe jumătate. La nivelul scheletului, după realizarea săpăturii în suprafaţă am putut constata următoarele: oasele, atâtea câte se păstrează, sunt în conexiune anatomică; orientarea scheletului este aproximativ N - S; nu este vorba de o înmormântare, deoarece urme de coşciug, sau ale oricărui alt tip de depunere rituală, nu au fost depistate.
Lipsa construcţiilor pentru ultimul nivel de funcţionare în această parte a cetăţii ne-a permis ă desfiinţăm o parte dintre martori şi să pregătim astfel, o cercetare în suprafaţă şi în adâncime a zonei într-o campanie viitoare.
Materialul arheologic de anul acesta este tipic perioadei romane târzii, formele şi tipurile ceramice identificate în timpul cercetării arheologice fiind asemănătoare celor din campaniile anterioare. Ceramica a fost spălată, marcată, inventariată şi depozitată în muzeul din localitate. La fel s-a procedat şi cu oasele de animale. Singura monedă descoperită anul acesta a fost adusă la institut şi predată pentru identificare lui Aurel Vâlcu de la Cabinetul numismatic. Scheletul uman a fost adus la Bucureşti şi încredinţat spre cercetare lui Andrei Soficaru, cercetător la Institutul de Antropologie din Bucureşti.
Chiar dacă foarte sumare, rezultatele cercetării de anul acesta ridică o serie de probleme: ce se întâmplă cu trama stradală a cetăţii în ultima fază de existenţă a acesteia de vreme ce avem un edificiu care pare a fi construit, măcar parţial peste cardo? Sunt sau nu edificiile parţial identificate legate de basilică? Le putem considera tot anexe funcţionale ale acesteia sau nu? Greu de spus, mai ales că o anexă a atrium-ului a fost identificată în săpături mai vechi. Toate acestea ca şi altele nu vor putea fi decât parţial lămurite prin continuarea cercetării acestei zone ca şi a celei cuprinse între zidul de incintă, basilică şi strada ABIV, unde se încheia insula al cărei centru era Basilica A. [Adriana Panaite]
Rezumat
English Abstract In the four new trenches opened in 2010 (S 33-36), no new construction was identified. In the trench S 32, started last year, we found two walls, both being the sides of a building which probably continued in the cardo street direction. We will follow them in the future campaign. Two new buildings were discovered in this area. They might be store houses north of Basilica A, in an area less densely built. We found many fragments of storage recipients in the trench S 33 which may prove this function. In all four sections the stratigraphy is the same, not different from what we found in the past excavation campaigns in this area. From top to bottom, layers are as follows: vegetation cover, debris, the last level of occupation of the city (yellow-gray earth, fragmentary ceramic, small traces of burning). The depth at which we stopped in the four sections ranges from 1 to 1.20 m. The element of surprise during this campaign was the discovery of a human skeleton, oriented approximately N-S. It is not a funeral deposition, because no traces of a coffin, or any other ritual depositi: on, were detected.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
Sector-A_a
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul Sector-A_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/Sector-A_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-S-32-36.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul Sector-A_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/Sector-A_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-schelet.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
SectorA-strazi-a
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-01.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-02.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-03.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-04.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-05.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-06.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-07.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-08.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-09.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-10.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-11.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-12.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorA-strazi-a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorA-strazi-a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-A-13.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
SectorB_a
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorB_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorB_a/60892.08-SG7-ceramica-oase.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorB_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorB_a/60892.08-SG7-vedereN.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorB_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorB_a/60892.08-SG8-vedereN.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorB_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorB_a/60892.08-TT2010-SG8.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
Sector-C_a
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul Sector-C_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/Sector-C_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-Ca-2-Cercetare-Gostar.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul Sector-C_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/Sector-C_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-Ca-2-Cercetari-2009-2010.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul Sector-C_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/Sector-C_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-Ca-2-Planul-cercetarilor.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul Sector-C_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/Sector-C_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-Ca-2-Profil-stratigraficS8.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul Sector-C_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/Sector-C_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-Ca-2-S8.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul Sector-C_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/Sector-C_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-Ca-2-S9.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
SectorC1_a
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorC1_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorC1_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-C1a-1.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorC1_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorC1_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-C1a-2.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorC1_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorC1_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-C1a-3.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorC1_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorC1_a/60892-08-Tropaeum-Traiani-Sector-C1a-4.jpg' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>
SectorC-c2_a
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorC-c2_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorC-c2_a/Latura-vestica.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorC-c2_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorC-c2_a/Sectiunile-2-3.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a> Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010. Raportul nr. 1, Adamclisi, Cetate.<br /> Sectorul SectorC-c2_a.<br /><a href='http://foto.cimec.ro/cronica/2010/001/SectorC-c2_a/Sectiunile2-3-est.JPG' target=_blank>Priveşte aceeaşi imagine într-o fereastră nouă</a>


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu