Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Albeşti | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2010

Anul   2010
Epoca
Epoca greacă şi elenistică
Perioade
Epoca elenistică
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare urbană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Albeşti
Comuna   Albeşti
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Alexandru Nicolae Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Bărbulescu Maria Universitatea "Ovidius", Constanţa
Buzoianu Livia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Nastasi Irina Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    60954.01
Raport Campania arheologică din 2010 şi-a propus efectuarea unor lucrări de conservare primară a complexelor de locuire L1-L3 din sectorul A. Au fost demontaţi martorii dintre c.19-20; 12-13; 12-19. Au fost dezafectate pavaje din interiorul spaţiilor locuite (în L1 şi L2); au fost reconstituite trasee ale zidurilor; zidurile de V şi de E din L2 şi zidul de E din L3.
A fost cercetată şi o suprafaţă din sectorul A, c.11-4, respectiv între limita sudică a L1 şi zidul Z („falsa incintă”).
Locuinţa L1
Au fost demontaţi martorii dintre c.19-20 şi 12-13 (pe direcţia V - E) şi martorul dintre c.12-19 (pe direcţia S - N). Prin demontarea primilor martori a fost dezafectat pavajul din jumătatea de V a locuinţei. Pavajul ocupă o suprafaţă rectangulară; se păstrează până la zidul de N al locuinţei şi este alipit zidului de V. Suprafaţa lui: 4,40 x 0,90 m. Pavajul este alcătuit din dale mari şi mijlocii, aşezate pe un pat de pământ gros de 0,10-0,15 m. La distanţa de 0,95 m de pavaj, sub martorul c.12-19, a fost identificat un zid pe direcţia S - N, ce pare a fi un zid de compartimentare interioară. Dimensiunile noului zid: 4,20 m lungime; 0,60 m lăţime. Suprafaţa interioară nou creată: 2,85 x 3,20 m. În partea de NE a locuinţei mai este un pavaj cu dimensiunile 1,85 m (> 2,80 m prelungire) x 1,50 m.
Pavajul superior (din partea de S a locuinţei) suprapune pavajul interior (din partea de V), zidul de V al locuinţei şi probabil zidul de compartimentare interioară.
Lăţimea pavajului superior până la martorul de S al c.12 este de 1,40 m. Intrarea în locuinţă este protejată de câteva dale aşezate pe cant; zidul interior se opreşte la aceste dale şi nu blochează intrarea; deschiderea acesteia este de 0,80 m.
Posibilitate de interpretare:
Zidul interior este o ultimă amenajare a locuinţei. El face colţ spre V (uşor deviat pe direcţia NE-SV) şi suprapune zidul de V al locuinţei L1 şi zidul E al locuinţei L2; probabil exista şi o linie a lui pe pavajul superior din L2. Interpretarea se bazează pe întreruperea zidurilor din L2 şi L3; prezenţa unui „pat” de piatră între L2 şi L3. Limita sudică probabilă măsoară cca. 4,15 m.
Sector A, c. 11-4.
Paralel a fost cercetată şi suprafaţa din sector A, c.11-4 respectiv între limita sudică a locuinţei L1 şi zidul Z.
Suprafaţa este acoperită de un pavaj pe direcţia S - N (= pavajul superior). Pavajul este alcătuit din dale mari de pietre de calcar şi acoperă zidurile de S şi de E ale L1. Suprafaţa pavajului: 2,40 x 2,30 m. În prelungire, zidul de E al locuinţei ajunge până la zidul Z (se lipeşte de el). Lungimea este de 4 m (din care 1,60 m aparţin de L1); lăţimea = 0,60 m. La 0,50 m de zidul de E al locuinţei apare un zid paralel cu el pe direcţia S - N din pietre mici şi mijlocii aşezate pe un strat de pământ, gros de 0,25 -0,30 m. Dimensiunile zidului: 3,60 m lungime; 0,60 m lăţime (aproximativă). Între acest zid şi incinta de E este o suprafaţă liberă de 3 (E - V) x 3,70 (N - S) m. În limita de N a caroului apar blocuri mari de calcar aşezate ordonat, cu corespondenţă în c. 5; ele realizează o platformă rectangulară de 1,80 m (lungime) şi 0,55 m (înălţime). Zidul de S al locuinţei L1 în c.11 este de 2,50 m; lungimea totală a zidului este de 7,20 m (măsurată la exterior).
Locuinţa L2
Zidul de V: lungimea păstrată = 2,94 m; lungimea reconstituită = 7,26 m; lăţimea = 0,60 m; înălţimea reconstituită = 0,45 m.
Zidul de E a fost prelungit până la limita de S a martorului dintre c.19-26; lungimea păstrată a zidului = 2,20 m; lungimea reconstituită = 7 m; lăţimea = 0,54 m. A fost demontat patul de separaţie (pământ + piatră) dintre L1 şi L2. De aici a fost recuperată o ceaşcă lucrată la mână. Piesele din pavajul interior al locuinţei ajung până la faţa interioară a zidului de E. A fost îndepărtat pavajul prăbuşit peste zid pentru a-i marca (recunoaşte) traseul (linia exterioară). După refacerea zidului s-a umplut spaţiul din pavaj cu pământ şi piatră. Intrarea în locuinţă este pe latura de N şi are o deschidere de 0,75 m. Distanţa dintre L1-L2 este de 0,95 m, iar între L2-L3 de 0,80 m.
În colţul de NV al locuinţei L2 şi alipit zidurilor de V şi de S este un pavaj din dale mari de calcar dispuse pe trei rânduri; este „simetric” pavajului din colţul de NE al L1. Suprafaţa = 1,58 x 1,50 m; dimensiunile dalelor: 0,67 x 0,53 (d1), 0,48 x 0,36(d2), 0,41 x 052 (d3).
Locuinţa L3.
A fost conservat colţul de NE al locuinţei; zidul de E (din care s-au păstrat doar 3,30 m) a fost prelungit până la limita de S a c.33 din SA. Dimensiunile zidului de E: 7,50 m lungime şi 0,65 m lăţime; înălţimea până la care a fost refăcut zidul: 0,45 m.
Suprafaţa interioară a locuinţei: 6,80 x 5,50 m. Zidul de N are dimensiunile (la exterior): 6,95 m lungime şi 0,60 m lăţime.
Intrarea probabilă a locuinţei este pe latura de N şi are o lăţime de 0,85 m.
Suprafaţa interioară nu este cea definitivă, întrucât locuinţa continuă spre S sub martorul c.33-40. Rămân de cercetat pavajul dintre zidul de E şi martorul de S şi nivelul de pietre de pe acelaşi martor de S.
Profilul de S, respectiv c.33-40, a fost urmărit pe o lungime de 5,60 m (ce corespunde aproape cu lungimea zidului de S al locuinţei); adâncimea la care s-a ajuns este de -0,80 m. Au fost înlăturate pietrele căzute la nivelul aşa-zidului pavaj interior. În profil se conservă un nucleu de pietre la 3 m spre V de la colţul de SE al c.33 şi o placă mare de calcar, pe cant (deplasată). În profil se disting:
- pe linia pavajului superior păstrate pe toată lungimea profilului (5,60 m);
- plăci mai mari de calcar de la nivelul pavajului inferior (= nivelul de funcţionare al locuinţei). Ele apar la -0,50 m de la nivelul actual de călcare şi se păstrează în linie continuă (4 m) din colţul de SE al caroului şi sub nucleul de pietre din profil; în partea de NV a caroului nu par să continue.
Nucleul de piatră stă, deci, pe acest pavaj (inferior) şi aparţine unei alte structuri constructive, cu corespondenţă în c.39 (situat la S). Dimensiunile nucleului de piatră: 0,85 m (lungime); 0,45 m (înălţime în profil). La 1,40 m spre N faţă de colţul de SE al locuinţei apare un rând de pietre (0,50 x 0,40 m) care ţin, probabil, tot de nivelul (pavajul) inferior.
Materialul arheologic recuperat constă din:
- fragmente amforice (Sinope, Rhodos, Cnidos); remarcăm o ştampilă sinopeană grupa VI B (astynom Posideios Thearionos) aflată la nivelul pavajului din locuinţa L2;
- ceramica greacă uzuală este reprezentată de vase tip lekythos, fragmente de platouri cenuşii, castroane şi căni în stare fragmentară etc.;
- ceramica getică este prezentă printr-un vas de tip ceaşcă (aflat în spaţiul dintre L1 şi L2); fragmente de oale cu corp cilindric înalt şi buză evazată la exterior sau imitaţia unui bol grecesc cu buza adusă spre interior.
Inventarul recent recuperat asigură pentru cele trei locuinţe (L1-L3) din zona centrală a sectorului A o încadrare cronologică în sec. III a.Chr.
Rezumat
English Abstract This year’s campaign consisted mainly in preservation works performed on three Hellenistic dwellings discovered in Sector A of the site, named L1, L2, and L3. To trace the full outline of these buildings, all debris covering the inner pavements of L1 and L2 was cleared. The eastern and western walls of L2, as well as the eastern wall of L3 were restored. The area between the southern part of L1 and Z wall (”the fake precinct”) - squares 4 to 11, Sector A – was also investigated.
The recovered archaeological material consists in: amphora sherds (from Sinope, Rhodes, and Cnidus); Greek commonware, represented by lekythos type vessels, grey plate sherds, bowls and fragmentary cups, etc. We mention a Sinopean amphora stamp, group VI B (astynomos Posideios Thearionos), found at the level of the pavement in the dwelling L2. The Getic pottery is present represented by a vessel, cup-type (found within the space between L1 and L2), sherds from pots with high cylindrical body and wide rim to the outside or the imitation of a Greek bowl with the rim turned to the inside. The recent finds thus date the three dwellings (L1 – L3) located in the central area of the sector A to the 3rd century BC.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu