.
Babadag | Judeţ: Tulcea | Punct: Dealul Cetăţuia | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Hallstatt;Neprecizată
Perioade:
Hallstatt timpuriu
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă
Județ:
Tulcea
Localitate:
Babadag
Comuna:
or. Babadag
Punct:
Dealul Cetăţuia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ailincăi Sorin Cristian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Jugănaru Gabriel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Ţârlea Alexandra Clara Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Vernescu Mirela Muzeul Brăilei
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din campania 2010 au avut ca scop finalizarea Cas. 5-6, mai precis demontarea niv. 5 şi cercetarea niv. 6, pentru a obţine o situaţie stratigrafică completă a aşezării de la Babadag.
În campania 2010 am continuat cercetările în casetele 5-6 prin demontarea nivelului 5 caracterizat prin existenţa unei suprafeţe compacte de lut tasat, perforat de numeroasele gropi săpate din nivelurile superioare.... S-a observat că acest nivel suprapunea direct solul steril. Cel mai vechi nivel de locuire din această zonă (niv. 6) este reprezentat de gropi săpate direct în solul steril.
Astfel, în această campanie am finalizat de cercetat gr. 2 (niv. 1), gr. 13 (niv. 2), gr. 16, 17(niv. 3), gr. 18 (niv. 4), gr. 25, 26, 27, 28, 29, 30 (niv. 5) precum şi complexele atribuite ultimului nivel de locuire (niv. 6) notate cu gr. 41-50.
Prelucrarea integrală a materialului arheologic contrazice ipoteza lui S. Morintz referitoare la existenţa a trei etape/ faze de evoluţie a aşezării şi a culturii Babadag bazată pe diferenţe în privinţa tehnicii de executare a decorului. În opinia noastră cea mai veche etapă de locuire din acest sit este caracterizată prin ceramică decorată prin imprimare şi poate fi datată cel mai probabil în sec. X a.Chr. (faza a II-a după S. Morintz). De altfel, ceramica imprimată este prezentă în toate cele şase niveluri de locuire, procentajul ei fiind mai redus în nivelurile superioare (niv. 1-4) atribuite de acelaşi cercetător fazei a III-a a culturii Babadag. Publicarea cercetărilor recente de la Babadag vor aduce fără îndoială noi contribuţii referitoare la evoluţia acestei culturi.
Materialul arheologic descoperit constă într-o cantitate însemnată de ceramică şi resturi faunistice fiind prelucrat în întregime pe parcursul desfăşurării cercetărilor. Dintre acestea putem menţiona numeroase fragmente ceramice tipice ce se pretează unei prelucrări grafice (vase bitronconice, ceşti, străchini sau vase de bucătărie) la care se adaugă o mică daltă din bronz de formă trapezoidală descoperită în gr. 18 (niv. 4).
Planul viitor de cercetare de la Babadag se va concentra asupra zonei din apropierea falezei, ameninţate cu prăbuşirea şi în primul rând în continuarea cercetărilor din suprafaţa deja începută (C9), precum şi deschiderea altora noi.

English Abstract:

Site: Cetăţuia [The Citadel]

During the 2010 campaign we continued the investigations in squares 5 - 6 to verify the stratigraphy of the entire Hallstattian site by removing level 5 down to the sterile soil, a layer of settled clay perforated by numerous pits dug from the upper levels. We noticed that this level was directly superimposed on the sterile soil. The oldest habitation level in this area (level 6) is represented by pits dug directly into the sterile soil (pit nos. 41-50). We found a lot of impressed pottery in all the levels of the fortified settlement which contradicts the previous definition of three phases of the Babadag Culture based entirely on pottery decoration technique. The oldest phase seems to date to the 10th century B.C: (phase II according to Sebastian Morintz), and impressed pottery is less present in the upper levels (previous phase III).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO