.
Cefa | Judeţ: Bihor | Punct: La Pădure | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală timpurie;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca medievală târzie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Bihor
Localitate:
Cefa
Comuna:
Cefa
Punct:
La Pădure
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crişan Ioan responsabil Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Cod RAN:
Raport:

Săpăturile din cimitirul satului medieval Rădvani au continuat în anul 2010 având ca principal obiectiv atingerea limitelor de E şi de S ale cimitirului aşezării, cele de V şi de N fiind surprinse în campaniile anterioare. În acest scop secţiunea magistrală SII a fost prelungită spre E cu încă 20 m. În această secţiune au fost surprinse doar două morminte, dintre care unul marchează marginea de E a cimitirului.... Cele două morminte sunt lipsite de inventar, iar din punct de vedere cronologic aparţin primului nivel de înmormântări din cimitir, respectiv perioadei dintre sec. XI şi XIII. Pentru a localiza şi marginea de S a cimitirului a fost deschisă pe direcţie N - S secţiunea magistrală SIX pe o lungime de 14, 50 m şi lăţime de 1,50 m. Au fost identificate şi cercetate integral sau parţial 69 morminte, fără să se ajungă la limita cimitirului. Toate mormintele aparţin celui de-al doilea nivel de înmormântări. Este cea de-a doua fază din evoluţia cimitirului, fază care a debutat odată cu ridicarea edificiului bisericii şi s-a dezvoltat în jurul acestuia în decursul sec. XIII-XVI. În M380 a fost descoperită o cataramă circulară din bronz cu semne runice databilă în sec. XIV şi mai multe mărgele din sticlă, iar în M364 două inele de păr. Prin campania din anul 2010 numărul total al mormintelor identificate şi cercetate până în prezent în cimitirul aşezării se ridică la 409 dintre care 153 aparţin fazei I de înmormântări, 245 fazei a II-a, 10 fazei a III-a şi unul singur epocii moderne. Pentru clarificarea problemei existenţei vestigiilor unei biserici corespunzătoare sec. XI-XIII o anumită suprafaţă din sector a fost investigată prin metoda magnetometrică, datele obţinute fiind în curs de prelucrare. În campania din anul 2011, ne propunem prelungirea SIX în aceeaşi direcţie şi, efectuarea de măsurători magnetometrice pe întregul sector A al aşezării.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO