Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Cefa | Judeţ: Bihor | Punct: La Pădure | Anul: 2010

Anul   2010
Epoca
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca medievală timpurie;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca medievală târzie
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Bihor
Localitate   Cefa
Comuna   Cefa
Punct
La Pădure
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Crişan Ioan responsabil Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Cod RAN    28255.01
Raport Săpăturile din cimitirul satului medieval Rădvani au continuat în anul 2010 având ca principal obiectiv atingerea limitelor de E şi de S ale cimitirului aşezării, cele de V şi de N fiind surprinse în campaniile anterioare.
În acest scop secţiunea magistrală SII a fost prelungită spre E cu încă 20 m. În această secţiune au fost surprinse doar două morminte, dintre care unul marchează marginea de E a cimitirului. Cele două morminte sunt lipsite de inventar, iar din punct de vedere cronologic aparţin primului nivel de înmormântări din cimitir, respectiv perioadei dintre sec. XI şi XIII.
Pentru a localiza şi marginea de S a cimitirului a fost deschisă pe direcţie N - S secţiunea magistrală SIX pe o lungime de 14, 50 m şi lăţime de 1,50 m. Au fost identificate şi cercetate integral sau parţial 69 morminte, fără să se ajungă la limita cimitirului. Toate mormintele aparţin celui de-al doilea nivel de înmormântări. Este cea de-a doua fază din evoluţia cimitirului, fază care a debutat odată cu ridicarea edificiului bisericii şi s-a dezvoltat în jurul acestuia în decursul sec. XIII-XVI. În M380 a fost descoperită o cataramă circulară din bronz cu semne runice databilă în sec. XIV şi mai multe mărgele din sticlă, iar în M364 două inele de păr.
Prin campania din anul 2010 numărul total al mormintelor identificate şi cercetate până în prezent în cimitirul aşezării se ridică la 409 dintre care 153 aparţin fazei I de înmormântări, 245 fazei a II-a, 10 fazei a III-a şi unul singur epocii moderne.
Pentru clarificarea problemei existenţei vestigiilor unei biserici corespunzătoare sec. XI-XIII o anumită suprafaţă din sector a fost investigată prin metoda magnetometrică, datele obţinute fiind în curs de prelucrare.
În campania din anul 2011, ne propunem prelungirea SIX în aceeaşi direcţie şi, efectuarea de măsurători magnetometrice pe întregul sector A al aşezării.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu