.
Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Bisericuţa | Anul: 2010
Anul:
2010
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Cetate
Județ:
Tulcea
Localitate:
Garvăn
Comuna:
Jijila
Punct:
Bisericuţa
Toponim:
Dinogetia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru responsabil Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Grigore Ioana Muzeul Naţional de Istorie a României
Paraschiv-Grigore Eugen Marius Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

În această campanie, accentul s-a pus atât pe săpătura arheologică, cât şi pe înregistrarea şi inventarierea materialului arheologic rezultat în urma cercetărilor arheologice din anul în curs sau din anii trecuţi.
Datorită precipitaţiilor abundente din cursul primăverii, cetatea a fost invadată de o vegetaţie abundentă, prin urmare, o bună parte din timp a fost consacrată îndepărtării acesteia. Au fost cu...răţate de vegetaţie atât termele, cât şi cele mai importante edificii din interiorul cetăţii (domus-ul, bisericuţa, praetorium-ul etc.)
Obiectivul principal al campaniei a fost cercetarea martorului cuprins dintre sectoarele B şi C ale cetăţii, mai precis în zona de SV a fortificaţiei. Demontarea acestui martor este necesară pentru a se putea recupera cât mai mult din informaţia ştiinţifică şi materialul arheologic. În decursul anilor scurşi de la încheierea cercetărilor arheologice intra muros, aproximativ 1,5 - 2 m din lăţimea totală a martorului s-a prăbuşit, ajungându-se în prezent la o lăţime de cca. 3 - 3,5 m.
Astfel, s-a delimitat o suprafaţă de 15 x 3 m, orientată de-a lungul martorului, pe direcţia E - V, împărţită în cinci carouri de aprox. 3 x 3 m fiecare1, numerotate cu cifre, de la V la E.
Cercetarea a scos la lumină elemente legate de locuirea de epocă bizantină, fiind descoperită partea de SE a bordeiului nr. 91, ce fusese dezvelit parţial în campaniile anterioare2. Pe lângă acest bordei, conform planului publicat în monografia apărută în anul 19673, în zona cercetată se mai află încă două bordeie4, care, pentru moment, nu au fost surprinse în săpătură, acestea aflându-se la o adâncime mai mare decât bordeiul nr. 91.
Complexul descoperit în caroul nr. 2, respectiv bordeiul nr. 91, a fost surprins pe o lungime de 2,80 m şi o lăţime de 0,70 m, reprezentând partea de S a bordeiului, care vine să întregească jumătatea de N a acestuia, cercetată în campaniile din anii ’60 şi publicată în monografia cetăţii, mai sus amintită. Prin urmare, bordeiul nr. 91 este de formă pătrată, cu latura de aproximativ 3 m.
Bordeiul nr. 91 este construit din bârne de lemn, din care nu s-au mai păstrat decât câteva fragmente. La colţurile locuinţei s-au observat urmele lăsate de parii de lemn ce susţineau pereţii bordeiului. Podeaua acestuia era făcută din lut galben, bine tasat şi nivelat.
Stratigrafia martorului indică până acum trei nivele distincte: primul nivel este cel vegetal, cu o grosime de cca 0,30 m, de culoare negru-brun, din care s-a recoltat un număr mare de fragmente ceramice şi de oase, cel mai probabil răscolite de către animale. Cel de-al doilea nivel, cu o grosime de cca 0,40 m, este alcătuit dintr-un strat consistent de cenuşă ce provine de la incendierea cetăţii, în repetate rânduri, în perioada cuprinsă între sec. al X-lea şi al XII-lea5. Acest al doilea nivel conţine o cantitate impresionantă de fragmente ceramice medievale şi oase. Urmează un al treilea nivel, cu o grosime cuprinsă între 0,10–0,60 m6, care reprezintă stratul de nivelare al cetăţii şi care cuprinde foarte multe materiale arheologice amestecate, inclusiv materiale din epoca romană şi romano-bizantină. Acest al treilea nivel cuprinde şi nivelul bordeielor de sec. X-XII.
Dintre materialele arheologice deosebite descoperite în zona bordeiului nr. 91, se numără o monedă, care, cel mai probabil, nu are legătură cu epoca căreia îi aparţine complexul, o brăţară din bronz, un pandantiv dintr-o piatră albastră (probabil lapis lazuli), un clopot din fier etc.
În timpul cercetărilor, au fost descoperite mai multe obiecte din metal (cuie) sau din ceramică (fusaiole, fragmente ceramice de epocă romano-bizantină şi bizantină) etc.
Au fost efectuate şi o serie de periegheze: în exteriorul rezervaţiei, pe latura de E şi în zona necropolei romane.
Concomitent cu cercetarea arheologică, s-a continuat şi prelucrarea materialelor arheologice provenite din campaniile anterioare, prelucrare concretizată în spălarea şi inventarierea acestora, în vederea introducerii lor în baza de date. Tot materialul astfel prelucrat a fost ambalat în pungi şi cutii, în vederea transportării la Bucureşti pentru o prelucrare mai amănunţită.

English Abstract:

The 2010 campaign has been more focused on the recovery of archaeological and scientific information in the south-west sector of the site. We begun the excavation in the area between the B and C sectors of the site. Along with the archaeological investigation, the processing of the archaeological materials from the previous campaigns was continued.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO