Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Hârşova | Judeţ: Constanţa | Punct: str. Cetăţii, str. Carsium | Anul: 2010

Anul   2010
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);
Neprecizată
Perioade
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Neatribuit
Tipuri de sit
Cetate;
Fortificaţii
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Hârşova
Comuna   or. Hârşova
Punct
str. Cetăţii, str. Carsium
Sector   Sector Turnul Comandant
Toponim   Carsium
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Dumitru George
Mototolea Constantin-Aurel
Nicolae Constantin
Talmaţchi Cristina
Cod RAN    60810.01
Raport În sectorul „Turnul Comandant”, în perioada 23 august-3 septembrie, a fost continuată cercetarea începută în anii anteriori, în vederea completării datelor referitoare la locuirea medieval timpurie. În această secţiune (S1A) a fost identificată, în c.3-4, la -2,20-2,27 m faţă de actualul nivel de călcare, o locuinţă de suprafaţă (3,80 x 3,30 m), notată complexul 1/2010. Aceasta avea podeaua din lutuială de pământ galben, pereţii din piatră (în partea inferioară, unde prezintă grosimii de cca. 0,50-0,54 m) şi lemn (au fost identificate trei găuri de par pe mijlocul laturilor de N, V şi S), iar în zona central-sudică era dotată cu un cuptor. Acesta prezintă două faze, la ultima realizându-se şi o reparaţie în zona gurii. În prima fază (cea veche) gura cuptorului avea o deschidere de 0,27 m şi era plasată uşor mai în spate decât cea a fazei a doua. Vatra era aşezată pe un pat de pietriş mic şi mijlociu, cărămidă spartă şi ceramică, ultima dispusă uneori şi pe două rânduri în înălţime1. În faza mai nouă gura cuptorului avea o deschidere de 0,21 m, iar vatra (care în urma arderilor repetate a devenit roşie-maronie) era aşezată pe un pat de ceramică, pietriş mic şi pământ galben. Gura cuptorului este orientată NNV, iar pereţii acestuia au fost făcuţi din piatră şi bucăţi de cărămidă, peste care a fost aplicată lutuială. La bază cuptorul este de 1,20 x 1,04 m, prezentând o formă ovală. Vatra acestuia este uşor albiată şi puternic fisurată, iar înălţimea lui a fost de cca. 0,30 m, cu menţiunea că în partea superioară era deschis. Întregul complex se datează în sec. al XI-lea p.Chr.
Fără a surprinde alte complexe, săpătura s-a desfăşurat pe întreaga suprafaţă a S1A (cu L=14 m şi l=5,20-4,30 m), în nivelul medieval timpuriu. Materialul arheologic descoperit constă în ceramică (sec. XI), monede (3 ex.), obiecte de uz casnic din lut şi piatră (fusaiole, greutăţi pentru plasa de pescuit, gresii de ascuţit), obiecte din bronz şi fier (inel, piroane) etc. Materialul a fost depozitat la MINAC.
Rezumat
English Abstract In the area called 'Turnul Comandant’ we continued the examination in the section S 1A, where a house (3.80 x 3.30 m), mentioned as the Complex 1/2010 was identified, in c.3 - 4, at -2.20 - -2.27 m comparing to the actual ground level. The house had a yellow clay floor and stone walls (in the lower part where they are about 0.50-0.54 m thick), wood walls (we identified three pole holes on the middle of the north, west and south sides), and a kiln in the central-southern area. The kiln shows two phases, presenting reparation at its entrance, during the last phase. In both phases the fireplace was set on a bed of small and medium size gravel, broken bricks and ceramics, and ceramics, small gravel and yellow clay. The kiln entrance is oriented to N-NW, and its walls were made of stone and brick pieces, upon which there was yellow clay. At the foundation, the kiln is 1.20 x 1.04 m in size, presenting an oval shape. Its fireplace is slightly trough shaped, very cracked and its height was about 30 cm, noticing that the upper part was opened. The whole complex is dated to the 11th century A.D.
The digging was done on the whole surface of section S1A, in the early medieval level, without finding other complexes. The archaeological material includes pottery (11th century), coins (3 samples), clay and stone household objects (spindle weights, fishing net weights, whetstones), bronze and iron objects (rings, spikes) etc.
The material was stored at the Museum of National History and Archaeology in Constanţa.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu